EU i sprogfagene er DEO’s første EU-faglige forløb specifikt målrettet sprogfagene fransk, spansk og tysk på ungdomsuddannelserne.

 

 

 

 

 

Hvad er EU, og hvad er Tysklands historie i forhold til EU? Hvordan fungerer institutionerne, og hvad debatterer man ved en plenarforsamling?

I dette EU-faglige forløb opnår eleverne gennem 10 moduler indsigt i EU’s historie og institutioner, Tysklands medlemskab af EU og politiske grupperinger både nationalt og i Europa-Parlamentet. Forløbet afsluttes med en plenarforsamling, hvor eleverne indtager rollen som repræsentanter for de politiske grupperinger i Europa-Parlamentet. Her skal de ‘debattere’ et lovforslag om enten 1) den grønne omstilling, 2) forsvarspolitik eller 3) COVID-19 genopretningsfonden med dertilhørende ‘simultantolkning’. Vil det lykkes dem at overbevise de andre grupperinger med deres argumenter? Hvordan ender debatten?

Modul 8: Vorbereitung der Plenartagung 1

I modul 8, 9 og 10 kan man som underviser vælge at arbejde med 1 af følgende tre emner: 1) den grønne omstilling, 2) COVID-19 genopretningsfonden eller 3) forsvarspolitik.

Følgende dokumenter knytter sig til emnet ‘den grønne omstilling’:

Følgende dokumenter knytter sig til emnet ‘COVID-19 genopretningsfonden’:

Følgende dokumenter knytter sig til emnet ‘forsvarspolitik’:

Modul 10: Plenartagung

Følgende dokumenter knytter sig til modul 10: