Debatdag om EU

DEO har udviklet et debatkoncept, der skal motivere gymnasieelever til at dykke ned i seks højaktuelle EU-emner og debattere dem aktivt. Vi mener at nuanceret oplysning går forud for en saglig og kritisk debat. Se nærmere på vores debatguide, film og info-ark her. Debatdagen kan afvikles uafhængigt af DEO, men vi kommer gerne ud og facilitere dagen på dit gymnasium.

Danske værdier i Europa

I 2016 udkom Danmarkskanonen, der fremhævede 10 unikke, danske værdier som hygge, kønsligestilling og tillid. Men hvilke værdier er særligt danske og hvilke har vi til fælles med resten af Europa? Og hvad gør EU på området?

Samfundstanker

Bestil et klassesæt af DEO’s bøger om aktuelle EU-emner. Niveauet passer til Samfundsfag A i gymnasiet. Bøgerne er på ca. 60 sider og kan bestilles via info@deo.dk

 

Kan EU redde klimaet?

Klimaspørgsmålet er et af de mest præsente politiske emner lige nu, og bogen rejser spørgsmålet, om EU kan finde en løsning.

Kan EU skabe fred i verden?

Verden er i forandring og i EU er man blevet rystet i sin grundvold, på grund af de seneste seismiske politiske rystelser, med Brexit og Trumps valg i US

Rollespil

Sæt gang i EU-undervisningen med et rollespil. Eleverne vil træde ind i rollerne som politikere, journalister og interesseorganisationer og vil i løbet af fem timer opnå en grundig forståelse af beslutningsprocessen i EU. Læs mere om vores to aktuelle rollespil ved at klikke her.

EU Masterclass

Den 15. oktober lancerer DEO et helt nyt EU-forløb for højtbegavede gymnasieelever. Du kan allerede nu skrive til undervisning@deo.dk med navne og mails på de elever du gerne vil tilmelde. Forløbet kan gennemføres i elevernes eget tempo og kan naturligvis gennemses før brug.