EU's rolle i Region Midtjylland

Hvilken betydning har EU for regionens virksomheder, organisationer og borgere? Hvordan skaber EU på godt og ondt rammerne for den grønne omstilling, regional udvikling, landbrug, innovation og digitalisering? I dette projekt har DEO sammen med seks partnere fra regionen udviklet undervisningsmaterialer og et studierejsekoncept, der skal inspirere eleverne til at udforske disse spørgsmål. 

EU's rolle i Region Syddanmark

Hvilken betydning har EU for regionens virksomheder, organisationer og borgere? Hvordan skaber EU på godt og ondt rammerne for den grønne omstilling, regional udvikling, landbrug, innovation og digitalisering? I dette projekt har 7 partnere fra regionen udviklet et studierejsekoncept, der skal inspirere eleverne til at udforske disse spørgsmål. 

Europas grønne omstilling

DEO har sammen med 10 grønne aktivister, 10 lærere og 60 elever fra hele Europa udforsket den grønne omstilling i fire forskellige lande: Danmark, Spanien, Nederlandene og Serbien. Vores fire europæiske workshops er mundet ud i en spændende e-bog (på engelsk) om klimaudfordringerne og den grønne omstilling i Europa. I bogen kan du blandt andet blive opdateret på EU’s Green Deal og klimaindsats.

EU Masterclass

DEO har lavet et særligt EU-forløb for højtbegavede gymnasieelever, der måske går med ambitioner om at blive international diplomat eller embedsmand. Forløbet kan gennemføres selvstændigt på 6-8 lektioner.

Debatdag om EU

DEO har udviklet et debatkoncept, der skal motivere gymnasieelever til at dykke ned i seks højaktuelle EU-emner og debattere dem aktivt. Vi mener at nuanceret oplysning går forud for en saglig og kritisk debat. Se nærmere på vores debatguide, film og info-ark her. Debatdagen kan afvikles uafhængigt af DEO, men vi kommer gerne ud og facilitere dagen på dit gymnasium.

Hjælp dem i nærområderne!

Flygtninge kan bedst hjælpes i nærområderne! Sådan har mantraet lydt i flygtningepolitikken gennem de seneste år – både fra Danmark og EU. Der er da også handling bag ordene, for EU er meget aktive i lande som Jordan, Tyrkiet og Uganda. Spørgsmålet er om indsatsen er rigtig og bæredygtig på længere sigt. Dette materialer indeholder både forløb og videoer fra de tre lande.

Danske værdier i Europa

I 2016 udkom Danmarkskanonen, der fremhævede 10 unikke, danske værdier som hygge, kønsligestilling og tillid. Men hvilke værdier er særligt danske og hvilke har vi til fælles med resten af Europa? Og hvad gør EU på området?

Samfundstanker

Bestil et klassesæt af DEO’s bøger om aktuelle EU-emner. Niveauet passer til Samfundsfag A i gymnasiet. Bøgerne er på ca. 60 sider og kan bestilles via info@deo.dk

 

Kan EU redde klimaet?

Klimaspørgsmålet er et af de mest præsente politiske emner lige nu, og bogen rejser spørgsmålet, om EU kan finde en løsning.

Kan EU skabe fred i verden?

Verden er i forandring og i EU er man blevet rystet i sin grundvold, på grund af de seneste seismiske politiske rystelser, med Brexit og Trumps valg i US

Rollespil

Sæt gang i EU-undervisningen med et rollespil. Eleverne vil træde ind i rollerne som politikere, journalister og interesseorganisationer og vil i løbet af fem timer opnå en grundig forståelse af beslutningsprocessen i EU. Læs mere om vores to aktuelle rollespil ved at klikke her.