Er EU demokratisk? Spørgsmålet om demokratiets tilstand i EU vækker ofte stærke følelser i den offentlige debat.

EU ligger i spændingsfeltet mellem et samarbejde på tværs af lande og en stat i sig selv. Derfor er demokratiet i EU noget andet, end det vi kender fra Danmark. Der eksisterer dog en bred debat, hvor mange er enige om, at EU ikke er demokratisk nok – men også stor uenighed om graden af problemet, og løsningerne derpå. Alternativt er der folk, som mener, at EU ikke kan tage de vigtige og nødvendige beslutninger, fordi EU er overdemokratiseret.

Den almene forståelse er, at der er demokratiske udfordringer. Her nævnes manglen på direkte valgte institutioner, at EU-Parlamentet er den eneste folkevalgte institution i EU og dens manglende myndighed til at stille lovforslag. Ydermere nævnes mangel på åbenhed, kontakt og inkludering af borgerne, manglende mediedækning og viden om EU.

Selvom nogen mener, at EU er demokratisk opbygget, er det et problem, at EU virker fjernt for de europæiske borgere. Undersøgelser viser, at kun under halvdelen af EU’s borgere føler, at deres stemme bliver hørt. Og ved sidste Europa-Parlamentsvalg stemte kun 51 procent af borgerne fra EU’s medlemslande. Derfor har man forsøgt at inkludere borgerne med borgerhøringer og borgerinitiativer, men virker det?

Hvis et EU borgerinitiativ får over én million underskrifter fra mindst syv forskellige lande, kommer det på dagsorden i EU-kommissionen og har dermed mulighed for at blive omdannet til et beslutningsforslag. Dog er EU-Kommissionen ikke forpligtet til at videreføre det i systemet. Så der er stadig forhindringer for den enkeltes direkte indflydelse på systemet.

De store spørgsmål i debatten er derfor, hvordan vi kan gøre EU mere demokratisk? Og hvordan EU i højere grad kan inddrage borgerne.

Artikler

EU-demokratiet halter bagefter
Artikel, DEO, november 2017.
Jesper Vestermark Køber fortæller i artiklen om nogle af EU’s demokratiske udfordringer.

Politikere underprioriterer bevidst EU-politik
Artikel, DEO, oktober 2017
Artiklen fortæller, at EU-politikken bliver underprioteret af de danske politikere i Europa-udvalget.

Journalisternes vaner bremser EU-dækningen
Artikel, DEO, oktober 2017.
Artiklen fortæller om den begrænsede mediedækning af EU.

Floppet EU-borgerinitiativ skal være lettere at bruge
Artikel, Information, september 2017
Det skal gøres lettere for borgerne at opstille EU borgerinitiativer.

EU er et perfekt eksempel på demokratisk overskud
Kronik af Gorm Harste i Information, februar 2019

Kari: EU-eliten ignorerer de demokratiske problemer
Debatindlæg, Altinget, april 2017.
MEP Rina Ronja Kari kritiserer EU for ikke at dæmme op om de demokratiske udfordringer.

Læs mere i lærebøgerne

EU’s udfordringer – en casebaseret grundbog om EU, Lars Frederiksen (2020)

  • Hvordan træffer EU beslutninger? S. 41- 49
  • Hvor demokratisk skal EU være? S. 64- 70 
  • Hvordan skabes en balance mellem lobbyisme og borgerinddragelse i EU? S. 214-221

 

 

 

 

Europas svære fællesskab, Jacob Langvad (2020)

  • Mere demokrati i EU- nye strategier og tiltag s. 48-51
  • Valget i 2019: Lettelse over høj valgdeltagelse. Svækket politisk midte, men med spittede yderfløje s. 106-109
  • Føderalisme: Det politiske mål viser vejen s. 133- 135

Europa i Forandring, Morten Kelstrup, Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (2017)

  • Om EU’s legitimitet, s. 273-282
  • Centrale debatter om demokrati i EU, s. 287-304
  • Euroskepsis, s. 304-308

Links

Et realistisk bud på et mere demokratisk EU
Artikel, Information, januar 2017.
Antoine Vauchez, professor i politisk sociologi, kommenterer på EU’s demokrati.

EU er et perfekt eksempel på demokratisk overskud
Debat, Information, februar 2019.
Debatindlægget påpeger, at EU er et demokratisk overskud – ikke et underskud.

Schaldemose: EU har ikke et demokratisk underskud
Debatindlæg, Altinget, maj 2018
Debatindlægget argumenterer for, at der ikke er demokratisk underskud i EU.

Det Europæiske borgerinitiativ
Link, Europa Kommissionen, August, 2018
Overblik over hvilke borgerinitiativer som er igangsat og hvor i processen de er.