Er EU demokratisk? Spørgsmålet om demokratiets tilstand i EU vækker ofte stærke følelser i den offentlige debat.

EU ligger i spændingsfeltet mellem et samarbejde på tværs af lande og en stat i sig selv. Det, som særligt adskiller EU fra andre internationale samarbejder, er, at EU har et parlament: Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet er den institution i EU, hvor medlemmerne er direkte valgte af EU-borgerne, og dermed det organ i EU, der skal sikre EU-borgere direkte politisk indflydelse. Men hvor stor er den reelle borgerindflydelse og -deltagelse, egentlig?                                                     

På den ene side argumenteres der for, at samarbejdet er for langt væk fra den enkelte EU-borger. Hertil nævnes det, at EU-Parlamentet er den eneste folkevalgte institution i EU, men at denne institution ikke har kompetence til at stille lovforslag. Yderligere er valgdeltagelsen ved Europa-Parlamentsvalgene markant lavere end ved de nationale valg. Ved det sidste EU-Parlamentsvalg var den danske valgdeltagelse på 66%, hvilket er lavt sammenlignet med valgdeltagelsen på 84% ved det sidste folketingsvalg. Dette på trods af, at undersøgelser viser, at op mod 50-60% af al dansk lovgivning er påvirket EU-samarbejdet.                                                                  

På den anden side er der folk, som mener, at EU ikke kan tage de vigtige og nødvendige beslutninger, fordi EU er overdemokratiseret. Og at denne overdemokratisering står i vejen for, at EU kan træffe effektive beslutninger. Selvom nogle mener, at EU er demokratisk opbygget, er det et problem, at EU virker fjernt for de europæiske borgere. Undersøgelser viser, at under halvdelen af EU’s borgere føler, at deres stemme bliver hørt. Derfor har man forsøgt at inkludere borgerne med borgerhøringer og borgerinitiativer, men virker det?

Hvis et EU borgerinitiativ får over én million underskrifter fra mindst syv forskellige lande, kommer det på dagsorden i EU-kommissionen og har dermed mulighed for at blive omdannet til et beslutningsforslag. Dog er EU-Kommissionen ikke forpligtet til at videreføre det i systemet. Så der er stadig forhindringer for den enkeltes direkte indflydelse på systemet.

De store spørgsmål i debatten er derfor, hvorvidt borgerne er ordentligt repræsenterede i EU-samarbejdet? Og hvordan EU i højere grad kan fremme inddragelsen af borgerne.

Artikler

EU-demokratiet halter bagefter
Artikel, DEO, november 2017.
Jesper Vestermark Køber fortæller i artiklen om nogle af EU’s demokratiske udfordringer.

Efter 10 år med EU borgerinitiativ har civile aktører fået et nyt redskab

Artikel, Altinget, januar 2023
Artiklen omhandler det europæiske borgerinitiativ, der skal fungere som en direkte kanal fra borgerne til EU. Artiklen lægger fokus på, om initiativet har levet op til sit mål.

 

EU er et perfekt eksempel på demokratisk overskud
Kronik af Gorm Harste i Information, februar 2019

EU inviterede sine borgere til debat om fremtiden

Artikel, Altinget, marts 2022
Artiklen handler om Konferencen om Europas Fremtid, der er en EU-konference, hvor borgere fra alle medlemslandene blev inviteret til at deltage i debatten om EU.

Læs mere i lærebøgerne

EU’s udfordringer – en casebaseret grundbog om EU, Lars Frederiksen (2020)

  • Hvordan træffer EU beslutninger? S. 41- 49
  • Hvor demokratisk skal EU være? S. 64- 70 
  • Hvordan skabes en balance mellem lobbyisme og borgerinddragelse i EU? S. 214-221

 

 

 

 

Europas svære fællesskab, Jacob Langvad (2020)

  • Mere demokrati i EU- nye strategier og tiltag s. 48-51
  • Valget i 2019: Lettelse over høj valgdeltagelse. Svækket politisk midte, men med spittede yderfløje s. 106-109
  • Føderalisme: Det politiske mål viser vejen s. 133- 135

Europa i Forandring, Morten Kelstrup, Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (2017)

  • Om EU’s legitimitet, s. 273-282
  • Centrale debatter om demokrati i EU, s. 287-304
  • Euroskepsis, s. 304-308

Supplerende artikler og links

Konferencen om Europas Fremtid
Video fra Europa-Parlamentets hjemmeside om Konferencen om Europas Fremtid

Danske ministre tager beslutninger i EU uden mandat fra Folketinget
Artikel, Altinget, november 202o
Artiklen sætter fokus på Europa-udvalgets arbejde.

Borgerpaneler er et frisk pust til en fjern og topstyret verden
Kommentar, Altinget, december 2022
Artiklen debatterer EU’s brug af borgerpaneler.

Danske journalister glemmer EU-vinklerne
Artikel, Journalisten.dk, november 2018
EU-kommissær Margrethe Vestager udtaler sig om danske mediers dækning af EU-historier.