DEO udgiver flere gange årligt bøger i serien Samfundstanker. Bøgerne er tænkt som et grundlag for en videre kvalificeret debat om EU’s indflydelse på vores samfundsudvikling, i en demokratisk kontekst. Bøgerne er kommet i stand ved hjælp fra forskere, fageksperter og almene mennesker, som sammen prøver at gøre læserne klogere på demokratiets tilstand i EU, Europa og i europæisk politik. Flere af bøgerne kan frit downloades som pdf eller lydbog, mens de øvrige kan bestilles via info@deo.dk. Et klassesæt kan købes for 25 kr per bog.

Skal hele Balkan med i EU?

Efter mange års stilstand er Balkanudvidelse igen kommet på tale i de seneste par år. Det europæiske perspektiv for Balkan, som ellers mest var noget, man talte om i årene omkring 2000, blev nu igen aktualiseret. Siden 2017 blev dette genbekræftet flere gange af Europa- Kommissionen, og med Sofiaerklæringen i 2018 kom EU-medlemskab for landene et skridt nærmere. Her blev EU’s ledere på ny enige om at fastholde det europæiske perspektiv for
Balkan og luftede endda en mulighed for optagelse af Serbien og Montenegro allerede i 2025.

Download hele bogen her: https://deo.dk/frie-samfundstanker-skal-hele-balkan-med-i-eu/

Bogen kan bestilles og høres som lydbog her: https://deo.dk/boeger/skal-hele-balkan-med-i-eu/

EU-valgets ti store spørgsmål

Vi skal vælge 14 danske repræsentanter til EU-Parlamentet den 26. maj 2019. De ti opstillede partier har hver deres visioner, kæpheste og holdninger. Men der er en række store udfordringer, som de alle bør tage stilling til. Vi har udvalgt ti store spørgsmål, der bliver afgørende for EU’s politiske fremtid. Klima og miljøspørgsmålene står øverst på listen. Spørgsmål om en EU-hær og om håndteringen af flygtninge og migranter følger umiddelbart efter.

Bogen kan bestilles her: https://deo.dk/boeger/eu-valgets-ti-store-spoergsmaal/

 

Vælgerens håndbog i EU

Måske har du ikke helt styr på, hvordan EU-systemet fungerer, hvem der har magten, og hvor du selv kan få indflydelse. Det kan du læse op på i denne håndbog i EU til vælgerne. Bliv klogere på europæiske partier, udvalgsarbejdet, spidskandidatprocessen, lobbyisme, aktindsigt, ombudsmanden og meget mere. Du kan bruge håndbogen som opslagsværk eller læse hele historien fra A-Z. Bogen indeholder små skarpe analyser af EU’s institutioner, demokrati og beslutningsprocesser.

Bogen kan bestilles her: https://deo.dk/boeger/vaelgernes-haandbog-i-eu/

 

Er der arbejde til alle i fremtidens EU?

I denne bog analyserer eksperter, forskere og arbejdsmarkedets parter spørgsmålet om, hvorvidt der er arbejde til alle i fremtidens EU. Bliv klogere på, hvordan EU’s arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik fungerer, og hvilke fremtidige udfordringer, vi skal i gang med at løse allerede nu.

Bogen kan bestilles og høres som lydbog her: https://deo.dk/boeger/er-der-arbejde-til-alle-i-fremtidens-eu/

 

Kan EU redde klimaet?

Klimaspørgsmålet er et af de mest præsente politiske emner lige nu, og bogen rejser spørgsmålet, om EU kan finde en løsning. Kan de forskellige interesser overhovedet enes om hvad og hvor meget der skal gøres? Skal markedet inkluderes i løsningerne? Hvordan skaber man en løsning som er fair for alle? Og på hvilke økonomiske bekostninger skal man gennemføre en grøn omstilling?

Bogen kan bestilles og høres som lydbog her: https://deo.dk/boeger/samfundstanker-4-kan-eu-redde-klimaet/

 

Hvad vil vi med bankerne?

Bankerne har en afgørende betydning for udvikling af vores samfund. Ikke bare beskæftigelse, boligpriser og forbrugsmønstre, men også for vores fælles velfærdsinstitutioner finansieret af skatteindtægter. Bogen sætter bankerne til debat. Spørgsmålet er ikke blot hvilke regler, der skal være for bankerne, og hvem der skal lave dem, men hvilket samfund vi gerne vil have bankerne til at bidrage til. I bogen giver fem eksperter med forskellig baggrund deres perspektiver på vores banker og den måde, vi har indrettet vores finansielle system på.

Bogen kan frit downloades her: https://deo.dk/frie-samfundstanker-hvad-vil-vi-med-bankerne/

Bogen kan høres som lydbog her: https://deo.dk/boeger/hvad-vil-vi-med-bankerne/

 

Er fri bevægelighed EU’s fremtid?

Den frie bevægelighed er hele grundlaget for det indre marked. Den sikre, at man kan købe og sælge varer og tjenesteydelser i hele EU, tage arbejde i et andet medlemsland og flytte sine penge frit over grænserne. Den frie bevægelighed begrænser dog også handlemulighederne for EU’s medlemslande. Både når det drejer sig om bekæmpelse af social dumping, regulering af multinationale virksomheder og i forhold til at finde nationale løsninger på den økonomiske krise.

Bogen kan frit downloades her: https://deo.dk/frie-samfundstanker-er-fri-bevaegelighed-eus-fremtid/

Bogen kan høres som lydbog her: https://deo.dk/boeger/er-fri-bevaegelighed-eus-fremtid/

 

Sikkerhed i et åbent Europa

Hvordan bekæmper EU kriminalitet og terror? Bogen giver en opdateret status på Europol-samarbejdet, EU’s fælles databaser og den europæiske sikkerhedsunions udvikling. Bogen diskuterer ligeledes balancen mellem sikkerhed og frihedsrettigheder i henhold til den voksende terrortrussel.

Bogen kan bestilles eller høres som lydbog her: https://deo.dk/boeger/sikkerhed-i-et-aabnt-europa/

Opgaver og øvelser til Sikkerhed i et åbent Europa

Hvordan demokratiserer vi EU?

I bogen undersøger DEO hvilke demokratiske udfordringer EU står overfor. Er højrefløjsbevægelserne en trussel mod det europæiske demokrati eller en del af løsningen? Hvad er venstrefløjens bud på et mere demokratisk EU? Hvordan kan EU føre en politik, som afspejler flertallets interesser og som i højere grad inddrager civilsamfund og borgere i de politiske løsninger? Er det overhovedet muligt at skabe et europæisk folkestyre, der kan tilfredsstille borgernes idealer om demokrati?

Bogen kan bestilles og høres som lydbog her: https://deo.dk/boeger/hvordan-demokratiserer-vi-eu/

Opgaver og øvelser til bogen

Hvem skal betale skat?

Paradis-papirerne, Panama-papirerne og Luxembourg-lækagen har afsløret, hvordan landene hvert år går glip af store summer penge på grund af international skattespekulation. Afsløringerne har vakt harme i befolkningen og skabt et stærkt momentum for politisk handling. Et fælles skattesystem i EU kunne umiddelbart se ud som den rette løsning. I praksis er det dog svært at opnå politisk opbakning, da EU-landene står fast på deres selvbestemmelse på skatteområdet.

Bogen kan bestilles og høres som lydbog her: https://deo.dk/boeger/hvem-skal-betale-skat/

 

Kan EU skabe fred i verden?

Verden er i forandring og i EU er man blevet rystet i sin grundvold, på grund af de seneste seismiske politiske rystelser, med Brexit og Trumps valg i USA. Bogen tager debatten om et øget forsvarssamarbejde, og fokus på hård magt, er et opgør med EU’s traditionelle bløde tilgang til udenrigspolitik, og Lissabon traktatens mål om fred og retfærdighed i verden?

Bogen kan bestilles og høres som lydbog her: https://deo.dk/boeger/kan-eu-skabe-fred-i-verden/