Vi har lavet 10 forløb, der sætter fokus på Danmarkskanonen i et europæisk perspektiv.

Er værdier som hygge, ligestilling og frisind unikke danske værdier, eller deler vi dem med resten af Europa? Hvordan har værdierne udviklet sig historisk – og hvad er fremtidsperspektiverne i en stadig mere globaliseret verden?

De 10 forløb begynder alle med en video, hvor unge fra Frankrig, Holland og Kroatien diskuterer en af de danske værdier. Derefter vil en dansk ekspert perspektivere værdien i en europæisk kontekst. Til sidst kan eleverne gå i dybden med værdien gennem opgaver og øvelser, der tager sammenlagt 2-4 lektioner at gennemføre.

Du kan klikke dig ind på de enkelte forløb herunder.

Undervisningsprojektet ‘Europæisk dannelse med danske værdier’ har modtaget støtte fra Undervisningsministeriets udlodningspulje (2017-2019)