Dette forløb handler om hygge i en dansk og i en europæisk kontekst. Materialet kan indgå som en del af et forløb om EU, demokrati eller danske værdier. Afhængigt af sammenhængen, du anvender det i, kan du fravælge øvelser, der ikke passer til dit forløb. Det er ikke en forudsætning for at arbejde med dette materiale, at eleverne har kendskab til de politiske institutioner i Danmark og EU.

Hygge er en dansk værdi og en del af den danske kultur. De seneste år har man også set, at hyggen har spredt sig til resten af Europa, hvor der udgives bøger og artikler om emnet. Men begrebet stammer egentlig fra norsk, og det canadiske ‘homeyness’ minder meget om det, så hvad er det særlige ved den danske hygge?  

Hygge kan ses som en måde at være sammen på, som en måde at indrette sig fysisk på eller som en særlig, varm følelse. Selvom vi som regel forbinder hygge med at være sammen med andre, er det også muligt at hygge med sig selv. Hvad der er hyggelig indretning er forskellig for forskellige grupper, men hygge foregår i hjemmet og på hjemlige steder som fx en have eller baggård. 

I Danmark bruger vi også hygge til at vise, hvem vi er og hvilke værdier, vi tror på. Vi kan ikke lide at tale om sociale forskelle, for vi vil gerne se os selv som værende lige. Denne lighedstænkning stammer fra den nordiske bondekultur og fra velfærdsstaten. Derfor er ydmyghed, spontanitet og enkelthed typisk for hygge i modsætning til luksus og hierarki. Vi bestiller fx pizza til venner, der spontant dukker op for at besøge os. 

En del af den danske identitet, er det at vi hygger os, men hvad er det særlige ved dansk hygge? I dette forløb kommer du til komme tættere på hygge som en værdi, men du kommer derudover også til at arbejde med, hvordan hygge kan bruges som blød magt i EU.

Øvelse 1: Interview om hygge

Tidsforbrug: 10 min.

I denne øvelse skal eleverne interviewe hinanden to og to om hygge ud fra nedenstående spørgsmål.

 • Hvad er hygge for dig?
 • Fortæl, hvordan du hygger. 
 • Hygger du alene eller sammen med andre? 
 • Hvor hygger du bedst? 
 • Hvad skal du bruge for at hygge? (fx mad/drikke) 

Øvelse 2: Anti-hygge

Tidsforbrug: 15 min.

Eleverne skal i små grupper (3-4) lave en planche, hvor de beskriver, hvad det modsatte af hygge er. Dette kan gøres ved hjælp af udklip fra magasiner/blade, enkeltord, sætninger der starter med: “Det er ikke hyggeligt når…”

Planchen skal til sidst præsenteres for de andre elever.

Øvelse 3: Film om hygge

Tidsforbrug 20 min.

Se først filmen Danmarkskanonen i Europa: Hygge – og svar på spørgsmål til filmen. Til sidst diskuteres spørgsmålene i plenum.

Spørgsmål til filmen

 • Hvilken forståelse af ‘hygge’ har de unge i henholdsvis Frankrig, Kroatien og Holland?
 • Hvordan passer de unges forståelse af ‘hygge’ med din forståelse af ordet?
 • Er der noget, de kalder for hygge, som du vil kalde for noget andet?

Øvelse 4: Hygge som blød magt

Tidsforbrug: 45 min.

Eleverne skal starte med individuelt at læse nedenstående tekst om blød magt samt artiklen: Blød magt er det nye bacon.

Efterfølgende skal eleverne inddeles i grupper på fire, hvor de skal summe over ‘blød magt’ og ‘hård magt’, så de får sat ord på deres forståelse af begreberne.

Dernæst skal eleverne i deres grupper komme med forslag til andre ting, der kan fungere som blød magt.

Eleverne skal til sidst lave en planche, der beskriver deres forståelse af blød magt, som de præsenterer for resten af klassen.

Hård magt: Er magt der udøves gennem militæret. A tvinger B til at følge dets vilje.

Blød magt: er en måde at udøve magt på uden militær. Fx kan det at være det gode forbillede være en form for blød magt. USA’s film- og musikproduktion fungerer som blød magt, da det tegner et positivt billede af landet og opbygger goodwill i andre lande.

Danmark er langt fra EU’s stærkeste land, hvad angår de hårde magtformer, men med værdier som lighed, frihed og tillid kan Danmark virke som et forbillede. Hygge er et symbol på det danske samfund og bruges som kultur- og værdieksport.

Artikel: Blød magt et det nye bacon

Ekstra opgave: Tværfaglig opgave til samfundsfag og engelsk

Tidsforbrug: min. 60 min

Eleverne skal inddeles i grupper af 4 personer.

Hver gruppe skal forberede, fremstille og lancere en engelsksproget mulitimodal hjemmeside om det særlige ved at hygge i Danmark. Dvs. at siden skal rumme flere forskellige udtryksformer (lyd, fotos, film, tekst), som til sammen giver læseren forskellige input, så der opnås en grundig forståelse af den danske hygge.

Siden kan vises for engelsktalende unge mennesker fra andre lande fx onlinevenner i udlandet eller elever i en venskabsklasse i et andet land.

Gruppen taler kort om, hvad der skal til for at hygge (personer, mad/drikke, ting og omgivelser). Derefter skal de blive enige om hvem, der skal have hvilket ansvarsområde. De fire ansvarsområder er:

 • Billeder (skal finde faste eller levende billeder, der fortæller om hygge)
 • Lyde (skal finde lyde og musik, der viser en hyggelig stemning)
 • Tekst (skal skrive en engelsk tekst om, hvad hygge er)
 • Koordinering (skal sørge for at gruppen får sat de enkelte dele sammen til en multimodal tekst på engelsk.

Gruppernes sider skal laves i det IT-program, som skolen har adgang til.

Når siderne er færdige, vises de for hele klassen, der bagefter taler om: Hvilke virkemidler var gode til at fortælle om ‘hygge’? Undervejs skrives de gode virkemidler ned, så de kan bruges næste gang, klassen arbejder med multimodale produktioner.

Links