Vi vender EU-undervisningen på hovedet og giver magten til eleverne. Når beslutningsprocessen er på skemaet, skal eleverne selv agere politikere der skal forhandle. Du kan få en af DEOundervisnings rollespilseksperter ud på din skole, hvor eleverne skal forhandle budgetter og en fair flygtningefordeling. Vores spil kan spilles af mellem 55 og 110 elever og varer 5 lektioner á 45 min. Spillet kan enten foregå som optakt til et større forløb om EU, være afslutning på et EU-forløb eller fungere som en temadag om EU. Vi kommer ud i hele landet og spiller spillet samme med jer og jeres elever.

Hvordan skal fremtidens EU se ud? Økonomien efter Brexit er usikker, flygtningealarmerne ringer og højrenationalismen har vind i sejlene. Eleverne skal gennem to ministerrådsmøder blive enige om, hvordan EU skal håndtere de store udfordringer, vi står overfor og på det afsluttende topmøde formulere visioner for fremtiden.

Spillet om EU’s fremtid giver viden om, hvordan EU-samarbejdet fungerer, hvilke interesser og ressourcer de forskellige lande har og giver klare oplevelser af, hvad kernen i EU’s udfordringer består af. Eleverne engageres i realistiske problemer og forhandlinger i EU og anspores til at søge løsninger og fremlægge faglige analyser. Konkret giver eleverne indsigt i tre centrale udfordringer, som EU står overfor: Flygtningekrisen, den økonomiske krise og retningen for EU-samarbejdet fremover.

Eleverne får roller som repræsentanter ti forskellige medlemslande, for erhvervslivets og fagforeningernes interesseorganisationer og for de to brede bevægelser Pegida og DiEM25. Grupperne har forskellige og indimellem modstridende ønsker til forhandlingerne. En sidste gruppe elever er journalister, som dækker forhandlingerne i løbet af dagen ud fra forskellige perspektiver fra op til fem medier med hver deres særkende.

Programskitse for spildagen

TidsforbrugProgrampunkt
30 min.Velkomst
Gennemgang af dagens program. Introvideo* vises for alle deltagere. Eleverne går i grupper og fordeler roller internt.
60 min.1. session: Ministerrådsmøde om økonomi
Finansministrene skal forhandle om råderum til investeringer, skattelettelser og fælles prioriteter. ETUC og BusinessEurope planlægger og udfører interventioner.Forberedelse ca. 30 min.
Forhandling ca. 30 min.
70 min.2. session: Ministerrådsmøde om flygtninge
Udenrigsministrene skal forhandle om fordeling af flygtninge og en aftale med Tyrkiet. DiEM25 og Pegida planlægger og udfører interventioner.Forberedelse ca. 30 min.
Forhandling ca. 40 min.
45 min.3. session: Topmøde om EU’s fremtid
Stats- og regeringslederne skal holde visionære taler om EU’s fremtid og konkludere på dagens forhandlinger. På det efterfølgende europæiske folkemøde skal DiEM25, ETUC, Pegida og BusinessEurope fremlægge fire veje for EU’s fremtid.Forberedelse ca. 25 min.
Fremlæggelse ca. 20 min.
20 min.Afslutning med elevernes valg af vision for EU’s fremtid.

Få DEOundervisning ud på din skole!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Telefon: 22 33 87 77