Dette forløb handler om den kristne kulturarv i en dansk og i en europæisk kontekst. Materialet kan indgå som en del af et forløb om EU, demokrati eller danske værdier. Afhængigt af den sammenhæng, du anvender det i, kan du fravælge øvelser, der ikke passer til dit forløb. Det er ikke en forudsætning for at arbejde med dette materiale, at eleverne har kendskab til de politiske institutioner i Danmark og EU.

I mange år har vi diskuteret kristendommens betydning for den danske kultur. Den kristne kulturarv skal forstås, som den påvirkning kristendommen har, på den måde vi lever. Kristendommens betydning er mest tydelig under højtiderne. Ved juleaften stiger besøgstallene i kirken, og omkring påske er der et hav af helligdage, som mange danskere dog ikke nødvendigvis bruger på at gå i kirke.

I 1990 var 89,3% af danskerne medlem af folkekirken. I 2018 var dette tal faldet til 75,3%. Der kan være mange årsager til, at flere og flere melder sig ud, men sikkert er det, at der hvert år bliver færre og færre medlemmer af folkekirken. Der er dog stadig et stort flertal af danskerne, som bliver konfirmerede – faktisk hele 69,7% af den danske ungdom i 2017. Men selv om en ganske stor del af de danske unge bliver konfirmerede, så viser en tidligere undersøgelse blandt de unge danskere, at kristendommen ’slet ikke’ er vigtig for at være rigtig dansk. Af de adspurgte unge mellem 18-27 år, var det faktisk hele 72%, som ikke fandt kristendommen vigtig for at kunne have en dansk identitet.

Danskerne bliver altså tilsyneladende mindre og mindre kristne, men de kristne ritualer og traditioner består dog alligevel. Man kan sige, at disse traditioner er med til at skabe rammen for et fællesskab, som ikke nødvendigvis beror på kristne værdier, men som anvender den kristne kulturarv som rammen for at være en del af noget større end sig selv. Men hvad med de danskere, som ikke deltager i de traditioner og ritualer, som er bundet op på den kristne kulturarv? Kan de slet ikke deltage i det danske fællesskab?

I dette modul skal I diskutere, hvad det egentlig vil sige, at vi har en kristen kulturarv i Danmark og i Europa.

Øvelse 1: Interview om Danmarks kristne kulturarv.

Tidsforbrug: 15 min

Eleverne skal to og to interviewe hinanden ud fra de nedenstående spørgsmål. Efterfølgende følges der op i plenum, hvor eleverne nævner nogle af deres væsentligste pointer.

 • Betragter du dig som kristen?
 • Hvad betyder din religion for dig?
 • Er du blevet konfirmeret? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor?
 • Går du ofte eller jævnligt i kirke? Hvornår går du i kirke?
 • Mener du, at troen på noget, der er større end os selv, er vigtigt for at kunne finde balance i livet?
 • Hvorfor tror du, at religion er vigtigt for nogle mennesker?
 • Hvornår mener du, at kristendommen og den kristne kulturarv kommer mest til udtryk? – er der tidspunkter eller begivenheder, hvor det er tydeligere end andre?
 • Antallet af medlemmer af Folkekirken er faldet fra 89,3% i 1990 til 75,3% i januar 2018. Tror du reelt set, at det betyder, at danskerne er mindre kristne i dag end i 1990? Tror du, at 75,3% af danskerne betragter sig som kristne i 2018?
 • Mener du, at det at være kristen er vigtigt for at kunne sige, man er rigtig dansk?
 • Hvad mener du, der er vigtigt for at kunne sige, man er dansk?

 

Øvelse 2: Se filmen

Tidsforbrug: 20 min

Eleverne skal se filmen Danmarkskanon i Europa: Den kristne kulturarv.

Efterfølgende skal eleverne diskutere følgende i plenum:

 • Hvilket af de tre lande (Holland, Frankrig, Kroatien), synes I, fremstår mest religiøst? Hvilket fremstår mindst?
 • Hvilket land, synes I, minder mest om Danmark?
 • De unge franskmænd nævner, at det ikke vedkommer dem, hvilken religion andre har. I Frankrig er kirken og staten adskilt. Derfor kalder man Frankrig for et sekulært land. Danmark er ikke et sekulært land, da staten og kirken hænger sammen, vi har f.eks. et kirkeministerium. Synes I Danmark burde være et sekulært land?
 • Bør EU kun bestå af kristne medlemslande? Lav en liste med argumenter for og en liste med argumenter imod.

 

Øvelse 3: Forskellige former for kristendom

Eleverne skal to og to gå sammen og svare på nedenstående spørgsmål. Eleverne må gerne bruge computere, tablets og mobiler til hjælp. Efterfølgende diskuteres svarene i plenum.

 • Hvor mange forskellige retninger findes inden for kristendommen, og hvad adskiller dem?
 • Hvilken religiøs overbevisning inden for kristendommen er mest udbredt på tværs af EU?
 • Hvilket land i EU har flest ikke-troende borgere?
 • Hvilket land har flest troende borgere?

Øvelse 4: Religion i Europa

Tidsforbrug 40 min.

Eleverne skal gå sammen i mindre grupper, hvor de inddeler alle 28 EU-lande i hvilken form for kristendom, flertallet dyrker i landet. Efterfølgende skal eleverne vælge et EU-land, de ønsker, at gå i dybden med. Eleverne skal undersøge, hvilken religiøs udvikling landet har haft. Hvordan den religiøse fordeling ser ud i dag. Hvilke religiøse mindretal er der? Til sidst skal eleverne præsentere deres land for de andre elever i klassen.