Dette forløb handler om det danske sprog i en europæisk kontekst. Materialet kan indgå som en del af et forløb om EU, demokrati, sprog, kultur eller danske værdier. Afhængigt af den sammenhæng, du anvender det i, kan du fravælge øvelser, der ikke passer til dit forløb. Det er ikke en forudsætning for at arbejde med dette materiale, at eleverne har kendskab til de politiske institutioner i Danmark og EU.

Når du taler med dine venner, familie og andre er det selvfølgelig altid på dansk. Men når du bruger instagram, tænker du måske ofte ikke over om det er en dansker eller en udlænding du følger. Du følger måske 9gags eller LADbible, der hver dag lægger mange forskellige sjove film og billeder op. Men hvilket land stammer de forskellige film fra og hvem følger dem ellers rundt omkring i verden?

I Danmark er det officielle sprog dansk. Men før 1700-tallet talte man mange forskellige sprog i Danmark. Det var først i 1700-tallet at dansk blev et fælles sprog i hele Danmark. Det skete gennem en national modbevægelse, med ønsket om at alle skulle kunne forstå hinanden og at alle skulle kunne blive oplyste.

I EU har man valgt, at alle medlemsstaternes sprog er officielle. Dansk er derfor et officielt EU-sprog. Det betyder, at alle EU-borgere kan rette henvendelse på deres eget sprog og få svar tilbage på deres eget sprog. Derudover skal al EU-lovgivning forefindes på de officielle sprog og politikerne i Europa-Parlamentet har lov til at tale deres eget sprog i salen.

I dagligdagen foregår det meste på et af de tre arbejdssprog som er engelsk, tysk og fransk. F.eks. foregår EU-domstolens arbejdsgang på fransk.

Forløbet giver dig et indblik i, hvordan unge fra andre europæiske lande tænker om deres modersmålssprog samt øvelser, der giver dig mulighed for at dykke ned i en større forståelse af det danske sprog i Europa. Med udgangspunkt i begreber om sproget som en central værdi i national identitet diskuteres vigtigheden af dansk som et officielt sprog i EU.

Øvelse 1. interview om sprog

Tidsforbug: 10min

Eleverne skal gå sammen to-og-to, hvor de skal interviewe hinanden ud fra de nedenstående spørgsmål. Øvelsen bliver efterfulgt af fælles opsamling i klassen.

 • Hvor meget betyder dit eget sprog for dig?
 • Kan du forstå sproget i dit naboland?
 • Har du svært ved at forstå dialekterne i dit eget land?
 • Hvilke engelske ord bruger du mest?
 • Bruger du ord til hverdag, som ikke er fra dit eget sprog eller engelsk? Hvilke?
 • Hvad synes du er vigtigst for, at man kan et andet sprog? At man kan tale det, eller at man kan læse og skrive det?
 • Bruger du oversættelsesfunktionen på facebook?
 • Deler du video, nyheder, sjove klip og memes, som ikke nødvendigvis er på dit eget sprog?
 • Har du venner i andre lande, og hvordan kommunikerer I?

Øvelse 2. Se filmen ”Det danske sprog i en europæisk kontekst”.

Tidsforbrug: 20min

Eleverne skal efterfølgende diskutere følgende pointer fra filmen i plenum:

 • De unge fra Frankrig, Holland og Kroatien fortæller, at de siger ”De” til deres lærere. I Danmark ville man aldrig sige ”De” eller kalde læreren ”fru” eller ”hr”. Men hvorfor gør vi ikke det? Og hvilken betydning har det for forholdet mellem lærer og elev, at vi kalder hinanden du og ved fornavn.
 • I filmen fortæller de unge fra Frankrig, at de er stolte af deres sprog. De synes det er nødvendigt at man kan tale fransk, når man bor i Frankrig. De unge fra Holland og Kroatien fortæller alle, at de ofte bruger engelske ord, men at deres lærer retter dem. Hvem af de unge deler I flest holdninger med, når det kommer til brug af engelsk i jeres hverdag og i undervisningen?

Øvelse 3. Er det danske sprog truet? Værdi-akse

Tidsforbrug: 10min

Læreren tegner en værdiakse op på tavlen, og gennemgår de fire hjørner med eleverne (se nedenfor en beskrivelse af de fire hjørner). Aksen går mellem om man synes sproget er truet eller ej, samt om man synes det er et problem eller ej. Herefter skal eleverne fordele sig ud i klasselokalets firehjørner svarende til tegningen på tavlen. Læreren spørger derefter elever ind til valg af deres ståsted.

N< >S Det danske sprog er truet. Enig/Uenig

Ø< >V Det betyder noget for mig, at det danske sprog er truet Enig/Uenig

NØ: Jeg synes det danske sprog er truet, og jeg synes vi skal gøre noget ved det.

SØ: Jeg synes ikke det danske sprog er truet, men jeg synes vi skal sikre os mod at det kan blive det i fremtiden.

SV: Jeg synes ikke det danske sprog er truet, men hvis det var ville det hellere ikke gøre mig noget. Da jeg synes den bl.a. engelske påvirkning der er sker ikke gør den danske sprog mindre dansk.

NV: jeg synes det danske sprog er truet, men det gør mig ikke noget, da jeg synes et fælles europæisk sprog ville gøre alting meget lettere.

Øvelse 4. Paneldebat.

Tidsforbrug: 15-20min

Eleverne bliver inddelt i fire grupper, efter deres placering i aksen. Hvis eleverne ikke er nogenlunde ligeligt fordelt fordeler læreren dem ud.

Hver gruppe skal forberede en tale, hvor de argumenterer for deres position og holdninger. En elev fra hver gruppe bliver valgt til at holde talen. Talerne efterfølges af spørgsmål fra de andre elever.

Øvelse 5. Er det danske sprog truet? Værdi-akse

Tidsforbrug: 5-10min

Eleverne skal igen stilles sig i værdi-aksen fra øvelse 3. Men eleverne må nu gerne stille sig et nyt sted, hvis de har ændret holdning.

De elever der har stillet sig et nyt sted, skal fortælle om grunden til deres ændrede holdning.

Øvelse 6. Skriv en kronik

Tidsforbrug: 30min

I 1850 skrev H. C. Andersen ’I Danmark er jeg født’. En af linjerne lyder ”Du danske sprog, du er min moders stemme. Så sødt velsignet du mit hjerte når.”

Er det en følelse I kender? Måske når I kommer hjem fra en længere rejse og hører folk tale dansk i lufthavnen?

Skriv en kronik til en dansk avis, der beskriver jeres følelser til det danske sprog. Minder det om H.C. Andersens kærlighed? Eller har du det helt anderledes. Brug gerne nogle af de argumenter som blev diskuteret under værdi-aksen og paneldebatten.