Dette forløb handler om frihed som dansk værdi i en europæisk kontekst. Eleverne skal arbejde med værdien, hvor de dykker ned i en særlig form for frihed: Ytringsfriheden. Eleverne kommer til at beskæftige sig med, om værdien ytringsfrihed er særlig dansk? og hvordan ytringsfriheden opfattes i andre lande. Materialet kan indgå som en perspektiverende del af et forløb om EU. Det kan også indgå som en del af et forløb om Danmarkskanonen og frihed.

I Danmark har vi ytringsfrihed. Siden 1849 har det stået i Grundloven, at danskerne kan ytre sig frit:

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Sådan har det ikke altid været. Under enevælden kunne man hurtigt ryge i fængsel, hvis man kom til at fornærme kongen, eller hvis man kritiserede den førte politik. Derfor anses ytringsfriheden for at være et vigtigt redskab til at stille politikerne til ansvar.

Under Muhammedkrisen blev ytringsfriheden debatteret intenst i Danmark. Krisen skyldtes, at dagbladet Jyllands-Posten i 2005 lavede provokerende tegninger af profeten Muhammed. Tegningerne af den muslimske profet blev opfattet som en ydmygelse og en fornærmelse i store dele af den muslimske verden, hvor der blev demonstreret mod Danmark, og danske virksomheder blev boykottet. Ytringsfriheden er ikke blot til for at kritisere magthaverne, lød argumentet. Den må også bruges til at gøre grin med dem, der lever efter andre principper end os i Danmark. Dermed blev ytringsfriheden en central del af den danske debat om det multikulturelle samfund.

Op gennem det 19. og 20. århundrede skrev mange europæiske stater ytringsfriheden ind i deres grundlove, og i 1950 blev den også optaget i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I artikel 10 står der:

Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser.

Derfor er samtlige borgere i EU’s 28 medlemslande omfattet af ytringsfriheden.

Øvelse 1: Hvad betyder frihed for mig

Tidsforbrug: 10 min.

Eleverne skal gå sammen to og to, hvor de skal interviewe hinanden om, hvad frihed betyder for dem. Eleverne må gerne starte med at læse introteksten. Efterfølgende gennemgås de vigtigste perspektiver i plenum.

Øvelse 2: Se filmen

Tidsforbrug: 20 min.

Eleverne skal se filmen ’Danmarkskanon i Europa: Frihed’ og efterfølgende i plenum diskutere nedenstående punkter:

 • Hvad tror I der menes, når de unge siger ”I princippet har vi ytringsfrihed, men der er grænser”.
 • ”Frihed betyder at have valget, frihed til at vælge”.
 • Der bliver også nævnt i filmen, at ”staten kanaliserer det, de gerne vil gennem medierne”. Hvordan ser det ud i Danmark? Tør medierne stille kritiske spørgsmål til staten? Eller er medierne statens forlængede talerør?
 • I hvilket af de tre lande i filmen, tror du, at borgerne er mest frie. Forklar dit svar.

Øvelse 3: Værdiakse

Tidsforbrug: 15 min.

Eleverne skal nu placere sig i en værdi-akse, der symboliserer, hvad man må i forhold til, hvad man burde.

Læreren tegner en værdiakse på tavlen og gennemgår de fire hjørner med eleverne (se en beskrivelse af de fire hjørner nedenfor). Aksen går mellem, om man synes, ytringsfrihed er en god ting, samt hvorvidt der er grænser for, hvad man kan sige. Herefter skal eleverne fordele sig ud i klasselokalets firehjørner svarende til tegningen på tavlen. Læreren spørger derefter eleverne ind til valget af deres ståsted.

 • N< >S Ytringsfrihed er en god ting. Enig/Uenig
 • V< >Ø Der er grænser for, hvad man kan tillade sig at sige. Enig/Uenig

Aksens fire kvadrater betyder derfor:

 • NØ: I Danmark har vi ytringsfrihed, derfor må jeg sige, hvad jeg vil.
 • NV: Selvom der er ytringsfrihed, skal man altid tænke sig om, før man taler, så man ikke krænker nogen.
 • SV: Vi burde ændre i loven, så alle ikke må sige alt. Og så skal man altid tænke sig om, inden man taler.
 • SØ: Der burde ændres i loven, så alle ikke må sige alt. Så ved alle, hvad de må og ikke må sige, og vi slipper for nogle gråzoner, hvor folk selv skal tage stilling.

Øvelse 4: Ytringsfrihed i Europa

Tidsforbrug: 45 min

Eleverne skal gå sammen i grupper af 4. De skal nu vælge et EU-land, og undersøge hvordan ytringsfriheden har det i det enkelte land ved hjælp af internettet.

Det er vigtigt at eleverne tager kritisk stilling til, hvilke sider de henter deres information fra. Hvorfor/hvorfor ikke er det en pålidelig kilde. Eleverne skal derudover ved deres præsentation fortælle, hvor de har deres kilder fra, så klassen i samspil kan afgøre om kilden er pålidelig. Derudover kan eleverne hente inspiration fra nedenstående kort.

Elevernes skal præsentere deres land for hinanden. Præsentationen skal indeholde:

 • General information om landet
 • Hvordan har ytringsfriheden det i landet ift. andre EU-lande
 • Hvilke tiltag skal der ske, hvis ytringsfriheden skal have det bedre i landet

 

(Sperrfrist: 25.04.18/06:00) Infografik Karte Pressefreiheit Europa 2018 ENG