Alle kan debattere EU!

DEO har udviklet et debatkoncept om EU, med fokus på højt informationsniveau, indlevelse i aktørperspektiver og respektfuld dialog. Med de ti trin i vores guide kan du arrangere din egen debatdag. Belønningen matcher indsatsen: Demokratiet udfolder sig i praksis gennem aktiv holdningsdannelse og oplyst debat.

Guiden finder du på s. 14-19 i magasinet herunder. Magasinet indeholder desuden baggrundsartikler om demokratiets tilstand i EU og kan med fordel bruges som inspiration til debatdagen. Du kan downloade alle de øvrige materialer her på siden, men husk at DEO også kan facilitere en komplet EU-debatdag på dit gymnasium.

Debatemnerne er: EU’s forsvarssamarbejde, klimapolitik, demokratisk deltagelse, fremtidens arbejdsmarked, flygtninge og fake news.

Debatdagens varighed: 3-5 timer
Niveau: Samfundsfag A-C i gymnasiet

Debatkonceptet er en del af projektet Building Democratic Confidence, der har modtaget støtte fra Jean Monnet-programmet under Erasmus+

Magasin med debatguide

DEO’s magasin sætter spot på demokratiets tilstand i EU og kan både bruges til baggrundslæsning og direkte i undervisningen.

På side 14-19 finder du DEO’s debatguide. Guiden er udviklet sådan, at alle elever under debatdagen får mulighed for at engagere sig i aktuelle EU-emner og dele deres personlige holdninger til emnet.

Magasinet er udgivet i august 2020 med støtte fra Jean Monnet-puljen under Erasmus+. Du kan læse og/eller downloade hele magasinet ved at klikke her.

Emnepræsentation: Film om seks aktuelle EU-emner

 

 

 

 

Info-ark

Som beskrevet i debatguiden, udgør de seks info-ark en central ressource under debatdagen. De skal bibringe eleverne en fundamental viden om de emner, de har valgt, og skabe mulighed for at forstå emnet fra forskellige aktørperspektiver.

Du kan downloade en pdf med de seks info-ark ved at klikke her. .

 

Powerpoint til debatdagen

Vi vil gerne gøre det så nemt som overhovedet muligt at arrangere en debatdag om EU. Derfor har vi lavet en powerpoint-præsentation, som du nemt kan tilpasse til din debatdag.

Du kan downloade præsentationen ved at klikke her.

Book DEO til at facilitere en debatdag

DEO faciliterer rollespil og debatdage i hele landet. I skal blot klargøre et stort lokale med AV-udstyr, så står vi for at debattere EU med op til 200 elever i 3-5 timer.

Du skal være velkommen til at kontakte os på undervisning@deo.dk for et uforpligtende tilbud.