EU i sprogfagene er DEO’s første EU-faglige forløb specifikt målrettet sprogfagene fransk, spansk og tysk på ungdomsuddannelserne.

 

 

 

 

 

Hvad er EU, og hvad er Frankrigs historie i forhold til EU? Hvordan fungerer institutionerne, og hvad debatterer man ved en plenarforsamling?

 

I dette EU-faglige forløb opnår eleverne gennem 8 moduler indsigt i EU’s historie og institutioner, Frankrigs medlemskab af EU og politiske grupperinger både nationalt og i Europa-Parlamentet. Forløbet afsluttes med en plenarforsamling, hvor eleverne indtager rollen som repræsentanter for de politiske grupperinger i Europa-Parlamentet. Her skal de ‘debattere’ et lovforslag om enten 1) den grønne omstilling, 2) forsvarspolitik eller 3) COVID-19 genopretningsfonden med dertilhørende ‘simultantolkning’. Vil det lykkes dem at overbevise de andre grupperinger med deres argumenter? Hvordan ender debatten?

Modul 6: Les groupes politiques au Parlement européen

Følgende dokumenter knytter sig til modul 6:

Modul 7: Préparation de la séance plénière

I modul 7 og 8 kan man som underviser vælge at arbejde med 1 af følgende tre emner: 1) den grønne omstilling, 2) COVID-19 genopretningsfonden eller 3) forsvarspolitik.

Følgende dokumenter knytter sig til emnet ‘den grønne omstilling’:

Følgende dokumenter knytter sig til emnet ‘COVID-19 genopretningsfonden’:

Følgende dokumenter knytter sig til emnet ‘forsvarspolitik’:

Modul 8: Séance plénière

Følgende dokumenter knytter sig til modul 8: