Sanktionsspillet

Et rollespil om EU’s sanktionspolitik overfor Rusland, hvor eleverne i roller som en række EU-landes stats- og regeringsledere skal diskutere sanktioner mod Rusland i kølvandet på krigen i Ukraine.

 

Kort om spillet:

Varighed: 2 timer
Antal deltagere: 20-30
Antal spilleledere: 1
Niveau: Folkeskole og gymnasium
Udgivet af DEO i 2014

 

Kan et splittet EU vedtage sanktioner mod Rusland?

EU's stats og regeringschefer er samlet i Bruxelles for at diskutere sanktioner mod Rusland. En russisk støttet krig raser i Østukraine, Krim-halvøen er blevet ulovligt besat og annekteret af Rusland, og et passagerfly med 298 mennesker om bord er blevet skudt ned af et avanceret russisk missilsystem over Østukraine. Pilen peger på Ruslands levering af raketbatteriet til separatisterne.

Landene i EU skal blive enige om et modsvar på Ruslands aggressive opførsel, men har vidt forskellige dagsordner og interesser. Spillet udfolder sig som de forberedende manøvre til den endelige afstemning om sanktionspolitikken. 

Spørgsmålet er: Hvor mange og hvor skrappe sanktioner EU skal indføre overfor Rusland?

Sanktionerne findes i tre niveauer: 

Niveau 1 er det mildeste niveau, og indeholder kun indrejseforbud for russiske politikere og embedsmænd, og fastfrysning af deres europæiske værdier.

Niveau 2 begrænser europæiske investeringer i Rusland og begrænser teknologioverførsel og lån til russiske banker.

Niveau 3 indfører en importtold på russiske gasleverancer, udelukker Rusland fra Swiftsystemet, og indefryser russisk ejede aktiver i Europa

 

Programskitse for rollespilsdagen

08.00 - 08.20

Fagligt oplæg

Forklaring af konflikten og baggrund om EU som udenrigspolitisk aktør - oplæg medfølger

08.30- 08.40

Udenrigschef Federica Mogherinis tale

08.40- 09.10

Forberedelse til forhandlinger

Landenes regeringer forbereder sig på forhandlingerne i næste session.

09.10-09.45

Forhandlinger - hvert land præsenterer og argumenterer for sin stillingtagen

09.45-10.00

Opsamling og afslutning

 

Roller i spillet 

Du finder fyldestgørende oplysninger om rollerne i rollekortene i menuen til venstre. Spillet indeholder fem landegrupper samt EU kommissionen, repræsenteret ved udenrigschefen Federica Mogherini.

Landene er: 

• Polen
• Ungarn
• Frankrig
• Storbritannien
• Tyskland 

Eleverne fordeles ligeligt på de forskellige grupper, dog skal der være minimum 4 elever per gruppe.

Lærerens rolle 

I rollen som udenrigschef Federica Mogherini sætter læreren spillet i gang med en tale om EU's rolle i verden og fungerer herefter som moderator i forhandlingerne.