I 2023 afholder DEO i alt seks webinarer for undervisere. To for grundskolelærere, to for lærere på ungdomsuddannelser samt to for erhvervsskolelærere. Webinarerne er enkeltstående arrangementer, så man behøver ikke nødvendigvis deltage i flere.

Webinarerne vil indeholde et inspirationsoplæg med en engageret underviser, præsentationer af frit tilgængelige materialer og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Du kan læse mere om de enkelte webinarer og tilmelde dig herunder.

EU-webinar for undervisere i grundskolen - 27. marts kl. 14.45 - 15.45

Dette webinar er et tema-webinar, der vil fokusere på rollespil som læringsmiddel og har som formål at give flere lærere lyst til og mod på at anvende dem i undervisningen om EU. Vi skal blandt andet høre et oplæg af Marianne Dietz, der er ph.d. i spil- og historiedidaktik, rollespilsudvikler og forfatter til bøger og artikler om rollespil, til daglig faglig leder på Brønshøj Skole. Hun vil fortælle os om sit arbejde med rollespil og rollespillets potentiale som læringsmiddel. Vi skal tale om overvejelser og indsigter i forhold til selve produktionen af rollespil, og dernæst vil DEO give en grundig introduktion til de to nyligt lancerede historiske rollespil: Spillet om EF-folkeafstemningen i 1972 og Spillet om de danske forbehold.

 

 

Marianne Dietz

 

 

 

Dagens oplægsholder er Amanda Hersbøll, der siden marts 2022 har været projektleder i DEO. Amanda er uddannet cand.mag. i samfundsfag og spansk og har en baggrund som gymnasielærer. Amanda udvikler læringsmaterialer om EU og holder oplæg for både aktive undervisere og studerende.

Spørgsmål? Skriv til amanda@deo.dk.

 

 

 

Webinaret har modtaget støtte fra Jean Monnet Teacher Training, og det er derfor gratis at deltage.

Tilmelding foregår via formularen herunder, og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

EU-webinar for undervisere på gymnasiale uddannelser - 12. april kl. 15.00-16.00

Dette webinar vil give dig ny inspiration til timerne om EU. DEO’s undervisningschef, Kasper Tonsberg Schlie, vil guide deltagerne gennem dagens program:

  • Et inspirationsoplæg om EU
  • Aktuelle EU-vinkler, der kan gøre undervisningen mere levende (forholdet til Rusland, Polen/Ungarn, Green Deal)
  • Guide til gratis materialer og aktiviteter om EU
  • Erfaringsudveksling med andre undervisere
  • Info om tilskud til studierejser og lokale kurser om EU

Webinaret har modtaget støtte fra Jean Monnet Teacher Training og det er derfor gratis at deltage.
Tilmelding foregår via formularen herunder og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

 

Deo Kasper Schlie

Dagens oplægsholder er Kasper Tonsberg Schlie, der siden 2017 har været undervisningschef i DEO. Kasper er uddannet cand.soc. i samfundsfag og historie på Aarhus Universitet og gennemførte pædagogikum i Nederlandene, hvor han også har undervist. Kasper udvikler læringsmaterialer om EU og holder oplæg for både aktive undervisere og studerende.

Spørgsmål? Skriv til kasper@deo.dk

 

 

 

 

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

EU-webinar for undervisere på erhvervsuddannelser - 13. april kl. 15.00-16.00

Dette webinar for undervisere på erhvervsuddannelser vil fokusere på, hvordan man kan få internationale perspektiver – og særligt EU-stoffet – ind i undervisningen. Det kan for eksempel være i samfund og sundhed på EUD eller samfundsfag på EUX. Vi vil komme omkring:

– eksempler på EU’s betydning for elevens og faglærtes hverdag
– fagbevægelsens arbejde for et EU der er mere fair for de faglærte
– tilgængelige og sjove øvelser om EU og EU’s betydning for Danmark
– ressourcer og tilbud online

Dagens første oplægsholder er Nadja Abelgren Olsen, der er EU-chef i Fagligt Fælles Forbund 3F med fagligt ansvar for 3F’s EU-indsatser i Bruxelles og København herunder interessevaretagelse og informationsindsatser til interessenter og medlemmer. 3F er med mere end 265.000 medlemmer Danmarks største og stærkeste forbund, der rummer en lang rette faglige erhvervsgrupper herunder hhv. industri, byggeri, transport, det grønne, det offentlige og privat service, hotel og restauration. 3F arbejder aktivt med formidling af EU-stoffet til medlemmerne gennem undervisning, materialer, nyhedsbreve, SoMe aktiviteter mm.

 

 

 

 

Deo Kasper Schlie

Dagens anden oplægsholder er er Kasper Tonsberg Schlie, der siden 2017 har været undervisningschef i DEO. Kasper er uddannet cand.soc. i samfundsfag og historie på Aarhus Universitet og gennemførte pædagogikum i Nederlandene, hvor han også har undervist. Kasper udvikler læringsmaterialer om EU og holder oplæg for både aktive undervisere og studerende.

 

 

Webinaret har modtaget støtte fra Jean Monnet Teacher Training og det er derfor gratis at deltage.
Tilmelding foregår via formularen herunder og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

Spørgsmål? Skriv til kasper@deo.dk

 

 

 

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

EU-webinar for undervisere på erhvervsuddannelser - efterår 2023

Dette webinar for undervisere på erhvervsuddannelser vil fokusere på, hvordan man kan få internationale perspektiver – og særligt EU-stoffet – ind i undervisningen. Det kan for eksempel være i samfund og sundhed på EUD eller samfundsfag på EUX.

Vi vil komme omkring:
– tilgængelige og sjove øvelser om EU og EU’s betydning for Danmark
– eksempler på EU’s betydning for elevens og faglærtes hverdag
– spil og gamification
– ressourcer og tilbud online

Webinaret har modtaget støtte fra Jean Monnet Teacher Training og det er derfor gratis at deltage.
Tilmelding foregår via formularen herunder og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

Deo Kasper Schlie

Dagens oplægsholder er Kasper Tonsberg Schlie, der siden 2017 har været undervisningschef i DEO. Kasper er uddannet cand.soc. i samfundsfag og historie på Aarhus Universitet og gennemførte pædagogikum i Nederlandene, hvor han også har undervist. Kasper udvikler læringsmaterialer om EU og holder oplæg for både aktive undervisere og studerende.

Spørgsmål? Skriv til kasper@deo.dk.

 

 

 

Tilmelding foregår via formularen herunder og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

 

EU-webinar for undervisere i grundskolen - efterår 2023

Dette webinar vil fokusere på, hvordan man kan gøre EU-stoffet sjovt og mere tilgængeligt i udskolingen. Det kan både være i samfundsfag og historie.

Vi vil blandt andet komme omkring:
– tilgængelige og sjove øvelser om EU og EU’s betydning for Danmark
– spil og gamification
– ressourcer og tilbud online

 

Dagens oplægsholder er Amanda Hersbøll, der siden marts 2022 har været projektleder i DEO. Amanda er uddannet cand.mag. i samfundsfag og spansk og har en baggrund som gymnasielærer. Amanda udvikler læringsmaterialer om EU og holder oplæg for både aktive undervisere og studerende.

Spørgsmål? Skriv til amanda@deo.dk.

 

 

 

Webinaret har modtaget støtte fra Jean Monnet Teacher Training, og det er derfor gratis at deltage.

Tilmelding foregår via formularen herunder, og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

EU-webinar for undervisere på gymnasiale uddannelser - efterår 2023

Dette webinar vil fokusere på, hvordan man kan gøre EU-stoffet sjovt og mere tilgængeligt i gymnasiet. Det kan både være i samfundsfag og historie.

Vi vil blandt andet komme omkring:
– tilgængelige og sjove øvelser om EU og EU’s betydning for Danmark
– spil og gamification
– ressourcer og tilbud online

Dagens oplægsholder er Amanda Hersbøll, der siden marts 2022 har været projektleder i DEO. Amanda er uddannet cand.mag. i samfundsfag og spansk og har en baggrund som gymnasielærer. Amanda udvikler læringsmaterialer om EU og holder oplæg for både aktive undervisere og studerende.

Spørgsmål? Skriv til amanda@deo.dk.

 

 

 

 

Webinaret har modtaget støtte fra Jean Monnet Teacher Training, og det er derfor gratis at deltage.

Tilmelding foregår via formularen herunder, og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.