I 2023 afholder DEO i alt seks webinarer for undervisere. To for grundskolelærere, to for lærere på ungdomsuddannelser samt to for erhvervsskolelærere. Webinarerne er enkeltstående arrangementer, så man behøver ikke nødvendigvis deltage i flere.

Webinarerne vil indeholde et inspirationsoplæg med en engageret underviser, præsentationer af frit tilgængelige materialer og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Du kan læse mere om de enkelte webinarer og tilmelde dig herunder.

EU-webinar for undervisere på erhvervsuddannelser - 12. oktober kl. 15-16

Dette webinar for undervisere på erhvervsuddannelser vil fokusere på, hvordan man kan få internationale perspektiver – og særligt EU-stoffet – ind i undervisningen. Det kan for eksempel være i samfund og sundhed på EUD eller samfundsfag på EUX.

Vi vil komme omkring:
– tilgængelige og sjove øvelser om EU og EU’s betydning for Danmark
– eksempler på EU’s betydning for elevens og faglærtes hverdag
– spil og gamification
– ressourcer og tilbud online

Webinaret har modtaget støtte fra Jean Monnet Teacher Training og det er derfor gratis at deltage.
Tilmelding foregår via formularen herunder og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

Dagens oplægsholder er Kasper Tonsberg Schlie, der siden 2017 har været undervisningschef i DEO. Kasper er uddannet cand.soc. i samfundsfag og historie på Aarhus Universitet og gennemførte pædagogikum i Nederlandene, hvor han også har undervist. Kasper udvikler læringsmaterialer om EU og holder oplæg for både aktive undervisere og studerende.

Spørgsmål? Skriv til kasper@deo.dk.

Tilmelding foregår via formularen herunder og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

EU-webinar for undervisere i grundskolen - 23. november kl. 15-16

Dette webinar vil fokusere på, hvordan man kan gøre EU-stoffet sjovt og mere tilgængeligt i udskolingen. Det kan både være i samfundsfag og historie.

Vi vil blandt andet komme omkring:
– tilgængelige og sjove øvelser om EU og EU’s betydning for Danmark
– spil og gamification
– ressourcer og tilbud online

 

Dagens oplægsholder er Amanda Hersbøll, der siden marts 2022 har været projektleder i DEO. Amanda er uddannet cand.mag. i samfundsfag og spansk og har en baggrund som gymnasielærer. Amanda udvikler læringsmaterialer om EU og holder oplæg for både aktive undervisere og studerende.

Spørgsmål? Skriv til amanda@deo.dk.

 

 

 

Webinaret har modtaget støtte fra Jean Monnet Teacher Training, og det er derfor gratis at deltage.

Tilmelding foregår via formularen herunder, og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

EU-webinar for undervisere på gymnasiale uddannelser - 7. december kl. 15-16

Dette webinar vil fokusere på, hvordan man kan gøre EU-stoffet sjovt og mere tilgængeligt i gymnasiet. Det kan både være i samfundsfag og historie.

Vi vil blandt andet komme omkring:
– tilgængelige og sjove øvelser om EU og EU’s betydning for Danmark
– spil og gamification
– ressourcer og tilbud online

Dagens oplægsholder er Amanda Hersbøll, der siden marts 2022 har været projektleder i DEO. Amanda er uddannet cand.mag. i samfundsfag og spansk og har en baggrund som gymnasielærer. Amanda udvikler læringsmaterialer om EU og holder oplæg for både aktive undervisere og studerende.

Spørgsmål? Skriv til amanda@deo.dk.

 

 

 

 

Webinaret har modtaget støtte fra Jean Monnet Teacher Training, og det er derfor gratis at deltage.

Tilmelding foregår via formularen herunder, og vi vil sende dig et link til webinaret et par dage før.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Virtuelt fyraftensmøde om EU i sprogfagene - 11. december kl. 15.30 - 16.30

Sprogfagene som platform for EU-oplysningen

DEO lancerer, i samarbejde med aktive undervisere, tre helt nye EU-faglige forløb til sprogfagene tysk, fransk og spansk. Gennem forberedelseslektioner og glose- og ordforrådsarbejde opnår eleverne indsigt i EU’s betydning for det konkrete medlemsland, og der bygges løbende op til den afsluttende ’plenarforsamling’, hvor eleverne ’debatterer’ et aktuelt EU-relateret emne på fremmedsproget med dertilhørende ’simultantolkning’ – alt sammen med rig mulighed for differentiering alt efter elevernes faglige niveau.

Valget til Europa-Parlamentet er lige om hjørnet (juni 2024), og det kalder på en øget indsats i forhold til at motivere danskerne til at deltage i EU-debatten – og i særdeleshed førstegangsvælgerne. Sprogfagene er oplagte fora til at øge elevernes kendskab til EU og styrke deres engagement i EU-debatten. Til dette virtuelle fyraftensmøde inviterer DEO til en præsentation af materialet samt en dialog om det potentiale, sprogfagene rummer som platform for EU-oplysningen.

Dagens oplægsholder er Amanda Hersbøll, der er projektleder i DEO’s undervisningsteam. Amanda er uddannet cand.mag. i samfundsfag og spansk og har en baggrund som gymnasielærer. Fyraftensmødet arrangeres sammen med universitetspraktikant i DEO, Maiken Nielsen, der også har en baggrund som gymnasielærer samt undervisere fra Middelfart Gymnasium, Aalborg Handelsgymnasium og Marie Kruses Gymnasium.

Projektet har modtaget støtte fra Europa-Nævnets Pulje C, og det er derfor gratis at deltage.

Tilmelding foregår via formularen herunder, og vi vil sende dig et link til fyraftensmødet et par dage før.

Spørgsmål? Skriv til amanda@deo.dk

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.