De overnationale institutioner som Kommissionen og EU-parlamentet, udgør den ene halvdel af det europæiske fællesskab – den anden halvdel består af de nationale medlemslandes repræsentationer, ministrene. De deles op i to forskellige institutioner; Det Europæiske Råd og Ministerrådet.

Det Europæiske Råd er nationalstaternes flagskib i det europæiske samarbejde. Det består af medlemslandenes regeringschefer, men til møderne er der også adgang for kommissionsformanden, EU’s udenrigschef og formanden for Det Europæiske Råd. Det er ved disse møder, at større beslutninger om EU’s fremtid og igangværende kriser, såsom finanskrisen og flygtningekrisen, bliver håndteret. Ministerrådet består af de specifikke fagministre. Det vil sige, at når det handler om landbrugspolitik, så mødes landbrugsministrene fra de forskellige lande, og hvis det handler om handelspolitik, så mødes handelsministrene.

Hvad der er relativt nyt i Ministerrådet er det nye valgsystem der bliver kaldt ‘dobbelt flertal’. Det første flertal går ud på, at når man skal vedtage en lov, så skal 55 procent af medlemmerne i Ministerrådet stemme for loven. Den andet flertal er reglen om, at flertallet skal repræsentere 65 procent af befolkningen i EU.

Det Europæiske Råd har eksisteret siden 1975, men blev først skrevet ind i Maastricht-traktaten i 1993. Dets rolle er at være et fortroligt mødested for regeringslederne, som på topmøder bliver enige om EU’s overordnede retning. Det Europæiske Råd mødes mindst fire gange om året til EU-topmøder i Bruxelles hvor de arbejder internt uden regeringscheferne fra medlemslandene. Udover det peger Det Europæiske Råd på de udfordringer, der er i EU, i en tekst over flere sider som kaldes ‘konklusioner’ til Kommissionen. Metoden bruges for at sikre, at medlemslandene har en løbende og direkte indflydelse på kommissionens arbejde. 

Ministerrådet har eksisteret siden Kul- og stålunionens oprettelse i 1952. Selvom EU-Parlamentet har fået mere magt, især på Ministerrådets bekostning, så er Ministerrådet stadig en af de mest magtfulde institutioner i EU.

Artikler

The president is the head of the European Commission
Informationsside, Europa.eu, 2020
Kommissionsformandens opgaver bliver forklaret her.

Ministerrådet
Faktaside, Folketingets EU oplysning, april 2020 
På faktasiden bliver Ministerrådets funktion og den måde de mødes på beskrevet.

Vedtagelse af EU love
Faktaside, Europa.eu
Faktasiden omhandler information om hvordan EU love bliver vedtaget. 

Margrethe Auken: Uden gennemsigtighed bliver EU et dødt demokrati
Artikel, Altinget, juni 2020
I artiklen beskrives, at EU er udemokratisk og lukket. Der er behov for en øget gennemsigtighed eksempelvis ved hjælp af adgang til livestream af møder.

Ministerrådet
Artikel, EU-oplysningen, april 2020
Forklarer ministerrådets rolle i EU-systemet.

Læs mere i lærebøgerne

EU – politik og økonomi, Peter Nedergaard (2009)

  • Ministerrådet s. 26 – 29
  • Det Europæiske Råd s. 30 – 31
  • EU og demokratiet s. 52 – 54

Europas svære fællesskab, Jacob Langvad (2020)

  • Det Europæiske Råd og Ministerrådet – statschefernes og ministrenes arena s. 24-25

Det politiske Europa, Hans Branner (2012)

  • Ministerrådet s. 68 – 69
  • Det Europæiske Råd s. 72
  • Hvor stort er det demokratiske underskud? s. 79 – 85

Links

Det Europæiske Råd
Informationsside, Europa.eu, juli 2020
Giver et historisk overblik over Det Europæiske Råd.

Rådet for Den Europæiske Union
Link, EU-Rådet, juli 2019
Linket forklarer, hvad Rådet for Den Europæiske Union laver.

Formandskabet for EU-rådet
Artikel og video, Det Europæiske Råd
Artiklen og videoen fra Det Europæiske Råds hjemmeside beskriver hvilke opgaver, der indgår i formandsskabet for Ministerrådet.

Stemmeregler – hvordan stemmer Rådet?
Artikel og video, Det Europæiske Råd
Artiklen og videoen fra Det Europæiske Råds egen hjemmeside forklarer, hvordan stemmereglerne i Rådet fungerer. Desuden er der henvisninger til uddybende forklaringer om de forskellige flertalsregler.