I dag er det således, at flere europæere har svært ved at få økonomien til hænge sammen. Derfor besluttede den nye EU-Kommission, som blev valgt i 2019, at den vil gøre op med dette. EU-Kommissionen mener, at en effektiv politik, som kan forbedre borgernes økonomi i Europa, er “en fair minimumsløn” i hele unionen.

Forslaget om en fælles EU-mindsteløn har dog også modtaget en del kritik, særligt fra danske politikere. De mener nemlig, at en fælles EU-mindsteløn ikke vil have en særligt god effekt i EU, og i værste tilfælde vil den ødelægge den danske model. Dog ser vi alligevel i dag, at mennesker fra Østeuropa ofte modtager en lavere løn for deres arbejde i Nordeuropa i forhold til de kolleger, der er statsborgere i det pågældende land.

Tidligere og den nuværende EU-Kommissionen har igennem længere tid talt om muligheden for at indføre en mindsteløn i EU. En lang række lande har allerede en lovpligtig mindsteløn, heriblandt Tyskland, hvor de 10 % lavestlønnede i befolkningen, har nydt godt af en forbedring af mindstelønssatsen. Det har man dog ikke i bl.a. Danmark, Sverige og Finland, hvor løn- og arbejdsvilkår i høj grad aftales mellem arbejdsmarkedets parter – den såkaldte nordiske arbejdsmarkedsmodel. Her har ønsket om lovpligtig mindsteløn derfor mødt stor modstand.

Så spørgsmålet er, om en fælles lovfastsat mindsteløn, på europæisk plan, vil være svaret, i kampen for et socialt retfærdigt Europa uden social dumping og fattigdom.

Nøglebegreber: Fri bevægelighed, arbejdsmarkedspolitik, social dumping, fattigdom, ulighed, mindsteløn, danske model.

Artikler

I månedsvis har regeringen strittet imod: Nu går om EU-mindsteløn i gang
Artikel, DR, januar 2020
Artiklen giver et overblik over forhandlingerne om en EU-mindsteløn

Arbejdsmarkedsforsker: Ingen nemme løsninger for at sikre ordentlige lønninger i EU
Artikel, DEO, januar 2017
Artiklen præsenterer to bud på muligheder for at skabe bedre lønvilkår i EU fra Trine Lund Thomsen.

EU tager første skridt mod mindsteløn
Artikel, Altinget, januar 20
Artiklen præsenterer EU’s arbejde mod en fælles EU-mindsteløn.

EU-mindsteløn: Du gætter aldrig hvilke lande, der skal hæve lønnen
Artikel, Fagbladet 3F, december 2019
Artiklen belyser ændringerne i mindstelønningerne i EU ved en fælles mindsteløn.

European Commission to launch consultations on first EU minimum wage
Artikel, Forbes, januar 2020
Artiklen beskriver, at EU-Kommissionen begynder høringerne om en en EU-mindsteløn.

EU will not force statutory minimum wage on Nordic countries
Artikel, The Guardian, januar 2020
Artiklen forklarer, at EU ikke vil påvirke den nordiske arbejdsmarkedsmodel negativt ved at lovgive om en fælles EU-mindstløn.

Links

LA: fælles EU-mindsteløn? Glem det
Debat, Altinget, januar 2020
Debatindlæg af LA-formand som kritiserer ideen om en fælles EU-mindsteløn.

Peter Kofod: EU-mindsteløn vil smadre den danske løn
Link, Dit overblik, januar 2020
Teksten med EU-parlamentariker, Peter Kofod, kritiserer ideen om en EU-mindsteløn.

R: Venstrefløjen må indse, at EU-mindsteløn er det mest solidariske valg
Debat, Altinget, februar 2020
Debatindlæg som argumenterer for at en EU-mindsteløn ikke nødvendigvis er helt dårligt.

DA: Radikale mangler forståelse for dynamikkerne i den danske model
Debat, Altinget, februar 2020
Debatindlæg som kritiserer Radikale Venstres holdning til en fælles EU-mindsteløn.

S: Radikale snigløber den danske model med opbakning til EU-mindsteløn
Debat, Altinget, marts 2019
Debatindlæg som kritiserer EU-mindstelønnen.

Dansk erhverv: mere EU-lovgivning mod social dumping er unødvendig
Debat, Altinget, december 2019
Debatindlægget argumenter for mindre EU-lovgivning mod social dumping.

Bulgarians endure lowest minimum wage in the EU
Artikel, Euronews, juli 2019
Artiklen giver indsigt i de europæiske mindstelønninger og et bulgarsk ønske om højere lønninger.

Kommissionen præsenterer den europæiske søjle for sociale rettigheder
Pressemeddelelse, EU-Kommissionen, april 2017
EU-Kommissionens gennemgang af den sociale søjle.