Ved vedtagelsen af EU’s Green Deal tilbage i 2020 forpligtede samtlige af EU’s medlemsstater sig til at opnå klimaneutralitet i senest 2050. For at det ikke bliver umuligt for medlemslandene at indfri Green Deals store ambitioner, har EU-Kommissionen præsenteret ’Fit for 55’-direktiverne, hvor EU-landene inden 2030 skal reducere deres drivhusgasudledninger med 55%. 13 forskellige politikområder skal reguleres i Kommissionens forslag for at Fit for 55 kan lykkedes. Én ting er sikkert – forhandlingerne og vedtagelsen af de 13 lovforslag bliver ikke let. Hvordan skal 27 medlemsstater med forskellige befolkninger og særinteresser blive enige om en fælles regulering på 13 forskellige områder, der uden tvivl kommer til at koste dyrt?

Sådan bruger du temapakken: Læs introteksten herunder samt artiklerne i fold-ud menuen. Derefter kan du svare på spørgsmålene individuelt, i par eller i grupper. 

”Vi var de første med den europæiske Green Deal. Vi har låst vores mål fast i love, hvilket vi også var de første til at gøre. Vi har en detaljeret plan for processen og den hedder Fit for 55″.
Sådan beskriver formanden for Kommissionen EU’s rolle i den grønne omstilling. Som led i EU’s Green Deal skal Fit for 55 sikre EU den grønne førertrøje. Mere skov, flere vindmøller, dyrere olie, en ny plastikafgift, stop af salg af fossilbiler, grønt brændstof til flyvemaskiner og en ny klimafond. Det er blot nogle af de regulatoriske tiltag, Kommissionen lægger op til i sit forslag om Fit for 55.

Der er overordnet enighed om, at EU’s grønne omstilling er helt afgørende. Når medlemsstaterne til gengæld bliver spurgt til implementeringen og finansieringen af den grønne omstilling, er svaret mere broget. Det er langt fra alle i Unionen, der er lige så langt i den grønne omstilling, som Danmark er. Eksempelvis er lande som Polen og Ungarn skeptiske overfor forpligtende mål, der kan ramme deres industri- og energisektor med store økonomiske konsekvenser. Også vesteuropæiske lande som Tyskland og Frankrig har deres udfordringer. Frankrig har eksempelvis svært ved at omstille deres landbrug til en mere klimavenlig produktion og er store fortalere for atomkraft. Tyskland har bl.a. stillet sig i vejen for aftalen om omstilling fra fossil-drevne køretøjer, da Tyskland ikke var klar til et komplet stop af køretøjer med forbrændingsmotorer. Mange lande frygter desuden, at den grønne omstilling vil koste arbejdspladser og dermed stemmer til næste valg.

Undersøgelser viser, at Fit for 55-initiativerne kommer til at koste op mod 3700 milliarder euro frem mod 2030. Aftalen kaldes afgørende for, om EU kan forløse de løfter for klimaet, man har sat sig for – og dermed sikre EU’s output-legitimitet. Meget er på spil – ikke kun for selve klimaet, men også for EU’s ry. Der er ingen tvivl om, at Fit for 55 kommer til at skabe konflikt om EU-budgettet, hvor det store spørgsmål bliver, hvem der skal bære det tungeste læs. Skal det være lande som Danmark og Sverige, der allerede er godt på vej mod reduktionsmålene? Skal det være Holland, der besidder den største landbrugssektor? Eller et kulafhængigt land som Polen? Eller er det en opgave medlemslandene skal løse ligeligt?

Artikler

Artiklen forklarer, hvad Fit for 55-initiativerne består i: https://www.information.dk/udland/2021/07/saadan-eu-kommissionen-naa-klimamaalet-55-procent-co2-reduktion-2030

Artiklen argumenterer for, at Danmark ikke er klar til at nå Fit for 55-målene:
https://klimaraadet.dk/da/nyheder/danmark-er-endnu-ikke-fit-55

Artiklen beskriver EU-forhandlingerne om Fit for 55:
https://www.altinget.dk/klima/artikel/taenketanken-europa-eus-klimapolitik-kan-skabe-ny-konflikt-om-eu-budgettet

Artiklen beskriver uenighederne ved vedtagelsen af REDII-direktivet: https://www.politico.eu/article/key-renewables-vote-council-postponed-nuclear-spat/

Artiklen sætter fokus på Polens position i forhandlingerne: https://www.thefirstnews.com/article/poland-has-never-supported-eus-fit-for-55-climate-package-says-pm-38364

Supplerende litteratur

Information om Fit for 55 fra Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Unions hjemmeside: https://www.consilium.europa.eu/da/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

Rådet for Grøn Omstilling beskriver Fit for 55: https://rgo.dk/eu-og-den-groenne-omstilling/fit-for-55/

Artiklen sætter fokus på den polske klimaministers udtalelser vedrørende direktivet om fossile køretøjer: https://www.politico.eu/article/poland-challenge-eu-climate-laws-fit-for-55-before-european-union-court-justice-minister-anna-moskwa/

Artiklen sætter fokus på forhandlingerne af REDII-direktivet: https://www.politico.eu/article/renewable-energy-directive-rediii-europe-climate-change/

Artiklen omhandler tidligere klimaminister Dan Jørgensens (S) bekymringer vedrørende Fit for 55-forhandlingerne: https://www.information.dk/udland/2022/06/dan-joergensen-eus-klimapakke-fit-55-fare-smuldre

Artiklen undersøger, hvor stor en indflydelse lobbyismen har haft på Fit for 55-forhandlingerne: https://www.information.dk/udland/2022/06/tsunami-sorte-lobbyister-vaelte-eus-afgoerende-klimabeslutninger-slog-fejl