Vladimir Putin kan hverken rejse ind i EU eller hæve penge fra sine bankkonti i EU’s 27 medlemslande. Disse begrænsninger for den russiske præsident er blot ét eksempel på mange af de sanktioner, EU fører mod de ansvarlige for krigen i Ukraine.

Når EU vil påvirke eller ændre adfærden hos eksempelvis en terrororganisation, konkrete personer eller et land, hvor regeringen ikke overholder menneskerettighederne, kan det ske gennem sanktioner. Sanktioner kan for eksempel være at forbyde konkrete personer i landet indrejse i EU eller at forbyde international handel af varer og på den måde ramme landet økonomisk.

Et af de allermest presserende spørgsmål er for mange regeringer og internationale samarbejder som EU, hvilke tiltag der skal tages i brug som modsvar mod den russiske invasion af Ukraine. De russiske aktioner i Ukraine er internationalt anset for at være voldsomt menneskerettighedskrænkende, hvor bl.a. bevidste angreb på civile og brug af ulovlige våben blot tæller nogle af overtrædelserne på FN’s menneskerettigheder. Krigen i Ukraine fik sin begyndelse d. 24. februar 2022, men EU’s sanktioner mod Rusland begyndte tilbage i 2014 grundet Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim. EU har gennem krigen fået vedtaget 10 samlede sanktionspakker mod Rusland for at yde støtte til Ukraine. Men hvad består EU’s sanktioner i? Hvordan bliver de vedtaget, og hvordan udføres de? Og virker EU’s sanktioner i det hele taget?

EU-samarbejdet har i sit udgangspunkt været et handelssamarbejde. Derfor har det udenrigspolitiske- og herunder det sikkerhedspolitiske område i det europæiske samarbejde historisk set været præget af de enkelte nationale udenrigspolitikker. Med vedtagelsen af Maastrichttraktaten i 1993 blev EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) oprettet, som banede vejen for en samlet europæisk sikkerhedspolitik og i højere grad gjorde EU til en international spiller. Restriktive foranstaltninger også kaldet ”sanktioner” er et af de vigtigste redskaber i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som EU kan gøre brug af i sit mål om at bidrage til verdensfreden og styrke den internationale sikkerhed.

Det er dog ofte diskuteret, hvorvidt EU er handlekraftig nok som udenrigspolitisk aktør, da uenighed blandt medlemslandene historisk set har gjort udenrigspolitisk handling fra EU’s side mere kompliceret. Hvis EU vil føre sanktioner mod en regering, enkeltpersoner eller virksomheder kræver det enstemmighed i Rådet, hvilket altså kræver enighed blandt medlemslandene. Uenighed i Rådet har også bremset sanktionerne mod Rusland, hvor særligt Ungarn har stillet sig i vejen for Kommissionens forslag. Her ønskede Kommissionen at sanktionere import af russisk olie i EU’s sjette sanktionspakke mod Rusland, som den ungarske regering har afvist. Spørgsmålet er om enstemmighed i forhold til sanktioner er holdbart for EU på sigt, når et enkelt land kan kaste grus i maskineriet?

Artikler

EU har vedtaget ni sanktionspakker

Artikel, DR, februar 2023

Artiklen handler om EU’s sanktionspakker mod Rusland og giver et overblik over, hvad sanktionspakkerne indebærer, og om de har den ønskede virkning.

EU-landene er enige om en tiende sanktionspakke mod Rusland 

Artikel, DR, februar 2023

Artiklen beskriver EU’s tiende sanktionspakke, og hvad den har af konsekvenser for Rusland.

Ungarn vil nedlægge veto mod EU’s sanktioner

Artikel, Reuters, januar 2023

Artiklen lægger vægt på den ungarske præsident Victor Orbáns udtalelser om Ungarns veto mod EU’s sanktioner ifbm. krigen i Ukraine.

Orbáns blokeringer for EU’s sanktioner udgør et fundamentalt problem for EU

Nyhedsbrev, Information, maj 2022

Nyhedsbrevet indeholder en kort artikel om enstemmighedsprincippet ifbm. sanktionerne mod Rusland. Eleverne skal derfor kun forholde sig til den ene artikel i nyhedsbrevet og kan springe det resterende over.

Supplerende læsning

Kort over EU’s sanktioner

Fra Europa-Kommissionens hjemmeside.

Oversigt over, hvor EU sanktionerer i verden.

Tyskland og Frankrig vil gøre op med princippet om enstemmighed i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel, Tænketanken Europa, februar 2023

Artiklen giver et overblik over diskussionen om en evt. ændring af EU’s traktater, så man ændrer enstemmighedsafgørelser til flertalsafgørelser på en række områder.

Russia’s economy can withstand a long war, but not a more intense one

Artikel, The Economist, april 2023

Artiklen vurderer, om de vestlige sanktioner mod Rusland har haft den ønskede effekt.

EU-landene er enige om nye sanktioner mod Iran

Artikel, Berlingske, december 2022

Artiklen giver et overblik over EU’s anden sanktionspakke mod Iran.

EU’s sanktioner mod Nordkorea

Fra Det Europæiske Råds og Rådet for Den Europæiske Unions hjemmeside.

Linket giver en tidslinje over EU’s sanktioner mod Nordkorea.