EU’s landbrugspolitik går helt tilbage til 1962, hvor de oprindelige medlemsstater formulerede en fælles politik for det europæiske landbrug. Hele formålet med den fælles landbrugspolitik er med Europa-Kommissionens ord ”at støtte landbrugerne og forbedre landbrugets produktivitet og dermed sikre en stabil forsyning af fødevarer til overkommelige priser”, samt at ”sikre landbrugerne i EU en rimelig levestandard”. Den fælles landbrugspolitik er et af de politikområder i EU, der har undergået allerflest forandringer og været omdrejningspunktet for nogle af EU’s helt store debatter. For at forstå det europæiske samarbejde kan man derfor ikke komme udenom EU’s landbrugspolitik, der både er en af EU’s ældste, dyreste og mest omdiskuterede politikområder.

Sådan bruger du temapakken: Læs introteksten herunder samt artiklerne i fold-ud menuen. Derefter kan du svare på spørgsmålene individuelt eller i en gruppe.

Vidste du, at en tredjedel af EU’s budget går til de europæiske landbrug? I år 2021 svarede dette til 415 milliarder danske kroner, hvoraf de danske landmænd modtog 10,6 milliarder kroner. Der er altså tale om en meget stor post, når landbrugspolitikken er på dagsordenen, men hvorfor skal landbruget egentlig have så mange ekstra penge? Landbruget udgjorde et af EU’s første helt frie markeder og bidrog til, at EU kunne blive selvforsynende med fødevarer. I dag beskæftiger landbruget 20 millioner EU-borgere, hvis job er direkte eller indirekte afhængige af landbrugsstøtten. EU’s landbrugsstøtte er gennem tiden blevet kaldt ”EU’s byggesten og fundament”, ”limen i EU’s sammenhængskraft”, men også ”EU’s smertebarn” og ”EU’s måske største klimasynder”. For selvom landbrugsstøtten i dag både benyttes som et værktøj til at holde hånden under de europæiske landmænd og gøre landbruget grønnere, så har den også modtaget skarp kritik gennem årene.  

Da landbrugsstøtten blev vedtaget tilbage i 1960’erne var dens formål først og fremmest at forøge landbrugsproduktionen og sikre fødevareforsyningen i et Europa, der stadig ikke var kommet sig helt efter 2. verdenskrig. Dengang fungerede landbrugsstøtten sådan, at landmændene var sikret mindstepriser for de varer, de producerede, samtidig med at forbrugerne var sikret overkommelige fødevarepriser. Landbrugsstøtten fik produktionen af fødevarer til at stige så meget gennem 1960’erne og 1970’erne, at begreber som ”kødbjerge”, ”smørpukler” og ”vinsøer” flittigt blev brugt i kritikken af landbrugspolitikken. Kritikken gik på, at mens der blev overproduceret fødevarer indenfor EU, fandtes der samtidig ekstrem hungersnød i andre dele af verden.  

Dette førte til en af de større reformer af landbrugsstøtten i 1992 også kaldet MacSharry-reformen, der ændrede landbrugsstøtten fra at være en støtte til landmanden baseret på størrelsen af produktionen til at være en støtte baseret på, hvor meget jordareal den enkelte landmand besad. Dette forandrede incitamentet for landmændene, da større produktion ikke længere udmøntede sig i større EU-støtte.

Men løste den arealbaserede landbrugsstøtte så fødevareproduktionens problemer i EU? MacSharry-reformen både løste problemer og førte nye med sig. Et eksempel er eksperter, der påpeger den arealbaserede landbrugsstøttes konkurrenceforvridende mekanismer, der giver EU-bønder langt bedre betingelser end bønder i fattigere dele af verden. For slet ikke at glemme det klimadilemma EU står overfor: Landbruget er nødsaget til at leve op til flere og flere klimahensyn, samt producere tilstrækkelige mængder af fødevarer til Europa og andre dele af verden. I 2020 stod landbruget for 20% af drivhusgasudledningerne i Danmark. Spørgsmålet er, hvem der skal omstille sig. Skal det være forbrugerne, der køber landmændenes produkter i supermarkederne? Eller skal det være landmændene, der står for produktionen? Én ting er sikkert – EU’s landbrugsstøtte udgør stadig i dag en af EU’s helt store politiske kamppladser. 

Artikler

Den fælles landbrugspolitik kort fortalt
Europa-Kommissionen, 2023
Europa-Kommissionen oplyser om formålet med den fælles landbrugspolitik, samt finansieringen og de vigtigste aktører på området.

EU’s landbrugspolitik bliver grønnere – og kan koste danske landmænd dyrt
Artikel, DR.dk, juni 2021
Artiklen forklarer reformaftalen om EU’s landbrugsstøtte i 2021, og hvilken rolle aftalen har for EU’s klimamålsætninger.

Rådet for Grøn Omstilling: Direkte landbrugsstøtte uden modkrav skal udfases
Artikel, Altinget, juni 2021
Rådet for Grøn Omstilling argumenterer for, at landbrugsstøtten bør omlægges.

Europæisk landbrugsreform bliver barsk omgang for dansk landbrug
Artikel, Landbrug & Fødevarer, juni 2021
Landbrug & Fødevarer diskuterer aftalen for den fælles landbrugspolitik gældende for perioden 2023-2027.

Landbrugslobbyen bruger Ukraine som murbrækker for deres politiske ønsker
Kommentar, Altinget, marts 2022
Artiklen kommenterer på landbrugslobbyen i EU.

Supplerende litteratur

Feeding Europe: 60 years of common agricultural policy
Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union, januar 2023
På Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Unions hjemmeside forklares den fælles landbrugspolitik med en historisk tidslinje.

Farmers protest in Brussels over Nature Restoration Law
Artikel, Agriland, juni 2023
Artiklen handler om europæiske landmænds demonstrationer i Bruxelles mod Europa-Kommissionens forslag om naturgenopretningsloven.