Grundideen bag frihandelsaftaler er, at des færre hindringer der opstilles for handel af varer og tjenesteydelser, des mere flyder samhandelen mellem landene. Fjernelse af handelshindringer har traditionelt været forhandlet i den internationale handelsorganisation WTO. EU er dog selv begyndt at lave frihandelsaftaler med lande rundt omkring i verden.

Der findes to parallelspor, uden for WTO, i forhandlingen af fælles regelsæt om handel på tværs af grænser. Det ene spor er bilaterale aftaler mellem to lande eller regioner. Herunder er frihandelsaftalen mellem EU og Japan, aftalen mellem EU og Canada (CETA) og den nu nedlagte aftale mellem EU og USA (TTIP). Alternativet er plurilaterale aftaler, som forhandles mellem en gruppe af parter på enkelte områder. Herunder TiSA, en flerstatslig aftale om handel med serviceydelser, indgået mellem EU og 22 andre lande.

I aftalen mellem EU og Japan har man forhandlet sig frem til, at europæiske firmaer, som eksporterer til Japan, får fjernet 99 procent af den fastsatte told. Formålet med frihandelsaftaler er dog ikke altid bare at fjerne told og afgifter, men også at harmonisere de forskellige regler og varestandarder, der bliver opfattet som handelshindringer. Denne praksis foregår allerede nu, internt i EU.

De regulerede handelshindringer, som virksomheder oplever, kan dog meget vel være det, som borgerne oplever som beskyttelse, lyder kritikken. Især var der stor frygt for, at den daværende aftale, TTIP, ville medføre store mængder amerikanske varer i EU, som har lavere standarder end de europæiske.

En af de store forskelle på amerikanske og europæiske standardiseringer er bl.a. forbruger- og miljøbeskyttelse. Den europæiske version består af forsigtighedsprincippet, som medfører, at man godt kan regulere på områder, selv om der endnu ikke kan frembringes beviser for sundheds- eller miljømæssige belastninger. I USA er det omvendt. Her skal der være håndfaste videnskabelige beviser for at noget er skadeligt, før det kan reguleres.

Nøglebegreber: Frihandelsaftale, frihandel, handelshindringer, standarder, verdenshandel, WTO (World Trade Organisation), bilaterale aftaler, multilaterale aftaler, TiSA (The Trade in Services Agreement), TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement).

Artikler

Boris Johnson: Briterne skal lede verdens frihandel
Artikel, Finans, februar 2020
Artiklen beskriver den britiske premierminister Boris Johnsons ønsker for international handel efter brexit og krav til en frihandelsaftale med EU.

Udnyt fordelene ved frihandel
Artikel, Udenrigsministeriet The Trade Council, januar 2019
EU har frihandelsaftaler med 68 lande uden for EU. Det giver mulighed for at spare told, og dermed bliver danske eksportørers varer billigere.  

EU i Danmark: Ny rapport fremhæver flere fordele ved frihandel
Artikel, Altinget, november 2018
Stina Soewarta, chef for EU- kommissionens Repræsentation i Danmark, forklarer fordelene ved handelsaftaler.  

Handelskrige: Hvordan kan EU forsvare sig?
Artikel, EU-Parlamentet, marts 2018 
Artiklen redegør for, hvilke argumenter EU bruger, når EU mener, at der foretages uretfærdige handelspraksisser fra andre lande.

EU’s handelsaftaler skal godkendes af alle medlemslande
Artikel, DR nyheder, 16. maj 2017
Artiklen beskriver en afgørelse fra EU-domstolen, der sandsynligvis betyder, at alle handelsaftaler fremover skal godkendes i de enkelte EU-landes parlamenter

Om 45 dage rammes Europa af et hårdt brexit. De kommende dage afgør, hvor brutalt det bliver Artikel, DR, november 2020
Den 1. januar 2021 er det slut med at handle frit med Storbritannien, fordi Storbritannien har forladt EU. Det har stor betydning for dansk eksport, og artiklen giver et overblik over detaljerne.

Tænketank: Handelsaftalen mellem USA og Kina sætter EU i et dilemma
Debatindlæg, Altinget, januar 2020 
Indlægget handler om, hvad handelskrigen mellem USA og Kina har af betydning for EU. 

Links

Fordelene ved økonomisk globalisering i Europa i nøgletal
Link, EU-Parlamentet, juni 2019 
Via dette link kan man få nøgletal om nogle af de fordele der kan være i globaliseringen af EU. Det medvirker blandt andet til øget eksport og flere jobmuligheder.  

Se hvilke frihandelsaftaler EU arbejder på 
Link, EU-Parlamentet, februar 2020  
Linket forklarer, hvorfor EU mener, at frihandelsaftaler er vigtige. Linket viser også, hvilke handelsaftaler EU har med andre lande og hvilket aftaler er under forhandling.

Hvilke handelsaftaler har EU med lande uden for unionen?
Link, Folketingets EU-oplysning
Få overblik over EU´s frihandelsaftaler med tredjelande og et bud på, hvordan en frihandelsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige kunne se ud.  

TEMA: Frihandelsaftaler
Temamagasin, NOTAT, september 2014
Et temanummer af NOTAT, der beskæftiger sig med EU’s frihandelsaftaler.

EMNE: Frihandel
Emneindeks, Information
Dagbladet Informations emne-indeks byder på mange aktuelle artikler med interessante vinkler på frihandelsaftaler, og ikke mindst mange kritiske tilgange til frihandel.

Konsekvenser af EU’s handelspolitik
Link, NOAH, juni 2018
Et magsin som kritiserer frihandelsaftaler og argumenter, at de er uretfærdige for lande uden for EU.

Hvad er en handelsaftale
Link, Folketingets EU-oplysning, maj 2020
Linket beskriver, hvad en frihandelsaftale er, og hvordan EU igennem dets institutioner får sådan en aftale vedtaget.

Bilaterale frihandelsaftaler
Hjemmeside, Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriets temahjemmeside om de frihandelsaftaler, som EU-Kommissionen forhandler og har forhandlet med en række lande og regioner, herunder Sydkorea, Canada, Indien, Japan, Mercosur og ASEAN-landene.

Who we are
Link, World Trade Organization 
En kort beskrivelse af WTO, og hvad den internationale handelsorganisation laver.

Principles of the trading system
Link, World Trade Organization 
Kort forklaring på engelsk om, hvordan WTO’s handelsregler fungerer.