Et af de kontroversielle spørgsmål ved udvidelsen af EU i 2004 og 2007 var, om de 100 millioner nye EU-borgere fra første dag skulle have adgang til at søge arbejde i hele EU. Den fri bevægelighed for personer, varer, penge og tjenesteydelser er nemlig et helt grundlæggende princip i EU og en forudsætning for det indre marked.

Ved udvidelserne af EU lykkedes det 12 ud af 15 EU-lande at få overgangsordninger, der begrænsede adgangen for borgere fra de nye lande. Man frygtede nemlig at lave lønninger og stor arbejdsløshed i de nye EU-lande ville medføre et stort indryk af østeuropæisk arbejdskraft. Denne frygt var en af flere hovedårsager til, at briterne stemte for et brexit i 2016, hvor omkring én million polakker, alene, arbejder.

Danmarks sidste overgangsordning sluttede den 1. januar 2014, da rumænere og bulgarere fik lov til frit at rejse til Danmark. Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at  omkring 140.000 østeuropæere i begyndelsen af 2020 boede og arbejdede i Danmark. De udenlandske arbejdere har flere gange resulteret i en ophedet debat om, hvorvidt de såkaldte østarbejdere ‘dumper’ løn og arbejdsvilkår i Danmark, eller om de snarere gør virksomheder i stand til at konkurrere bedre og dermed sikrer endnu flere arbejdspladser.

Den frie bevægelighed for mennesker har sat sindene i kog og ført til en diskussion om, hvorvidt det danske velfærdssystem er truet af såkaldt ‘velfærdsturisme’ fra rejsende østeuropæere, eller om den frie bevægelighed snarere er af positiv økonomisk betydning for Danmark.

Nøglebegreber: Fri bevægelighed, EU’s indre marked, social dumping, velfærdsturisme, konkurrencedygtighed, arbejdsløshed.

Artikler

Arbejderforbund: Social dumping i Europa skaber utryghed
Debat, Altinget, maj 2019
Debatindlægget argumenterer for, at der skal gøres noget ved social dumping. Indlægget præsenterer samtidig forslag, som kan være med til at gøre op med social dumping.

Forskere afliver myten om velfærdsturister
Artikel, Mandagmorgen, marts 2018
Artiklen beskriver, hvordan forskere argumenterer for, at  velfærdsturisme i miminalt omgang er eksisterende i Danmark.

Antallet af østarbejdere falder for første gang i flere år 
Artikel, Finans, juni 2020
Den økonomiske vækst i Danmark er fladet ud, og derfor falder behovet for udenlandsk arbejdskraft i eksempelvis byggebranchen.

Østarbejdere forlader Danmark i coronabekymring 
Artikel, Altinget, marts 2020
Flere udenlandske medarbejdere – særligt fra Østeuropa – rejser hjem på grund af corona og dalende efterspørgsel og opgaver i byggebranchen.

EU sætter ind mod social dumping, men der skal mere til
Debat, Jyllands-Posten, februar 2019 
Social dumping er en udfordring i EU, og mange udenlandske arbejdere bliver udsat for dårlig løn, arbejdsforhold mv. Dette debatindlæggiver flere perspektiver på, hvad man kan gøre ved social dumping i EU.  

Næsten lige så mange østarbejdere melder sig ind i fagforening som danskere
Artikel, Fagbladet 3F, 2018
Forskning viser, at mange arbejdere fra Østeuropa melder dig ind i en fagforening.

Danmark er på spanden uden østeuropæisk arbejdskraft
Blog, Jyllands-Posten, august 2018 
Blogindlægget argumenter for, at Danmark er blevet afhængige af den østeuropæiske arbejdskraft, som varetager arbejde inden for bl.a. landbruget og hotel- og restaurationsbranchen. 

Links

S vil have opgør med EU’s frie bevægelighed: “Det skaber mere ulighed”
Debat, Altinget, december 2019
Her argumenterer EU-parlamentariker, Niels Fuglsang, for, at man er nødt til at have et opgør med EU’s frie bevægelighed og bl.a. vedtage en social protokol i EU-systemet.

DA til Niels Fuglsang: Der er ikke behov for et opgør med den fri bevægelighed
Debat, Dansk Arbejdsgiverforening, december 2019
Debatindlæg som påpeger de positive effekter ved den fri bevægelighed.

Indvandring og fri bevægelighed
Rapport, Eurobarometer, efterår 2017
Rapporten viser, at størstedelen af danskerne ikke er mere bange for den frie bevægelighed af personer indenfor for EU-landene, end gennemsnittet af EU-lande. Der er dog et flertal der ser den frie bevægelighed for personer udenfor EU som et overvejende problem.

Polakker på vandring
Temanummer, Magasinet NOTAT, januar 2015
Temanummer, der fra forskellige tilgange undersøger indvandringen fra Østeuropa til Danmark.

Sociale ydelser og fri bevægelighed – fire bud på vejen frem
Notat, Tænketanken Europa, juni 2014
Tænketanken Europa præsenterer deres forslag til, hvordan det danske velfærdssamfund kan fremtidssikres, samtidig med at man fastholder grundprincipperne i EU’s indre marked.

Danskerne: Indre marked er afgørende for velstanden
Notat, Tænketanken Europa, juni 2018
Undersøgelsen viser at der er et overvejende flertal der anser det indre marked og den frie bevægelighed som noget positivt.

Østeuropæere har øget Danmarks velstand med 42 mia. kr. i 2018 
Link, Dansk Arbejdsgiverforening, januar 2019
En analyse udarbejdet af Dansk Arbejdsgiverforening, som viser, at østeuropæere er medvirkende til, at den danske økonomisk er øget med 42 mia. Kr. I 2018. 

Social dumping
Beskæftigelsesministeriets temaside om social dumping
Med undersider med definitioner, specielle udfordringer, indsatser, tilsyn og lovgivning.

Arbejdskraftens frie bevægelighed
Link, EU-Parlamentet, januar 2020 
En af EU-borgernes frihedsrettigheder er arbejdskraftens frie bevægelighed. Dette link beskriver, hvad det vil sige at have fri bevægelighed, og hvordan den frie bevægelighed er beskrevet i retsgrundlaget.