I dette modul vil du møde en række unge flygtninge og prøve kræfter med en række opgaver om situationen i Uganda og EU’s flygtningepolitik.

Materialet er udviklet af DEO i samarbejde med Transparent Film og Altingets ungemedie Spektrum. Projektet er udviklet med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

De fire opgaver herunder kan gennemføres samlet eller enkeltvis. Det samlede materiale tager ca. 90 minutter at gennemføre.
Niveauet flugter med bekendtgørelsen for Samfundsfag C og har tydelige snitflader til kernestoffet om EU, hvordan EU sætter rammerne for den danske udenrigspolitik og giver indsigt i sociale og kulturelle forskelle.

Opgave 1: Hvordan er det at være ung flygtning i Uganda?

Instruktion: Se videoen ovenfor og herunder. Svar derefter på spørgsmålene. Varighed: 25 min.

Flygtninge i nærområderne: Sydsudanesere i Uganda (del 2/2) – YouTube

 •  Hvilken del af Alex Lasubas fortælling bed du mest mærke i – og hvorfor?
 • Forestil dig, at du er Alex. Hvad ville bekymre dig mest?
 • Alex fortæller, at han næsten er blind. Snak sammen om, hvad det har af betydning for ham.
 • Forestil dig nu, at du er Alex’ kæreste. Lav en liste med fordele og ulemper ved at gifte sig med ham. Ville du gifte dig med ham? Og hvorfor/hvorfor ikke?
 • I den første video ser man Alex hænge ud med sine venner. Hvordan adskiller dit liv sig fra hans?
 • Alex tjener omkring 35-42 kroner om måneden. Sammenlign, hvad du i Danmark kan købe for de penge i forhold til, hvad Alex vil bruge pengene på.

Opgave 2: Hvorfor flygter folk til Uganda?

Instruktion: Læs teksten og svar på spørgsmålene herunder. Varighed: 20 min.

Rigtig mange af Ugandas flygtninge kommer fra krigen i nabolandet Sydsudan.

Sydsudan blev efter mange års borgerkrig en uafhængig stat i 2011, da landet løsrev sig fra Sudan. Borgerkrigen havde indtil da raset mellem myndigheder i nord og frihedsbevægelser i syd og varet fra 1983 til 2005.

Efter uafhængigheden blussede en intern konflikt op i Sydsudans nye regering, og i december 2013, kun to år efter Sydsudans uafhængighed, førte magtkampene til en borgerkrig i det nye land. I løbet af fire måneder, fra august til december i 2013, blev 272.000 sydsudanesiske flygtninge genbosat i flygtningebosættelsen Bidibidi. Det er flere mennesker, end der bor i Aarhus.

Det lykkedes at få en våbenhvile i stand, men i 2016 brød voldsomme kampe ud igen, og som følge deraf flygtede titusindvis af mennesker sydpå til Uganda.

Både FN og organisationen Human Rights Watch hævder, at væbnede styrker på begge sider af konflikten har begået overgreb og krigsforbrydelser mod befolkningen. Oveni borgerkrigen blev der i februar 2017 erklæret en voldsom sultkatastrofe i dele af Sydsudan, hvor store dele af befolkningen var ved at sulte ihjel. Ifølge FN kunne situationen kun ændres, hvis borgerkrigen blev indstillet, så befolkningen igen fik adgang til deres landbrug. Over 3,5 millioner mennesker er blevet fordrevet under konflikten, som har kostet titusinder livet. Ca. 1 mio. flygtninge opholder sig i nabolandet Uganda.

Kort over Sydsudan. Bemærk Uganda mod Syd

Spørgsmål:

 •  Lav en tidslinje over borgerkrigen i Sydsudan.
 • Lav en liste over de konsekvenser krigen har fået for Sydsudans befolkning.
 • Hvad betyder krigen for landene omkring Sydsudan?
 • Hvad kan det internationale samfund stille op? Og skal man blande sig? Hvad er fordele og ulemper ved at blande sig i borgerkrigen eller lade være?

Hvis du vil vide mere:

https://www.globalis.dk/Konflikter/Afrika/sydsudan

https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/sydsudan

Kilder: Globalis, DEO Samfundstanker, dr.dk, tv2.dk

Opgave 3: Hvad gør EU i Uganda?

Instruktion: Læs teksten og svar på spørgsmålene herunder. Varighed: 30 min.

Uganda er vært for mere end 1 million flygtninge. Mange af dem kommer fra Sydsudan, hvor en borgerkrig har hærget i årevis. Uganda er blevet kendt for at have en positiv tilgang til de mange nye indbyggere, hvilket er blevet betegnet som en ‘Open Arms’-strategi: De fleste flygtninge får et stykke jord, såsæd og simple redskaber, så de relativt hurtigt kan sørge for sig selv. Der er dog stadig behov for massiv international støtte for at kunne sørge for bl.a. mad, medicin og uddannelse.

EU har repræsentationer i en lang række afrikanske lande og er dybt involverede indenfor nødhjælp, flygtningehåndtering, handel og udvikling. EU’s repræsentation varetager således mange af de samme opgaver som enkeltlandes ambassader, men arbejder på vegne af alle 27 medlemsstater. EU har fx samarbejdet med Uganda siden 1975 på en lang række områder.

Der er delte meninger om EU’s tilstedeværelse i Uganda og de øvrige afrikanske lande. Kritikere mener, at EU’s primære mission er at skabe lukrative handelsrelationer, som pyntes med store ord om ‘fælles udvikling’ og ‘globalt partnerskab’. 26% af Ugandas eksport går til EU.

Andre fremhæver, at EU yder en effektiv og nødvendig indsats, der bidrager til at udvikle relativt fattige lande. Som med så mange andre ting, befinder sandheden sig nok et sted midt i mellem. Et handelssamarbejde kan fx have positive spill-over effekter, der øger beskæftigelsen for unge mennesker, som så ikke forlader landet i forventning om et bedre liv i Europa.

Visse projekter har da heller ikke noget handelsformål, men skal alene forbedre forholdene for indbyggere og flygtninge. EU investerer fx massivt i den ‘open arms’-flygtningepolitik, som Uganda praktiserer og skriver følgende om indsatsen:

EU Member States are the largest providers of humanitarian aid in the world. Uganda generously hosts more than 1.2 million refugees from South Sudan and Democratic Republic of Congo. EU has been on the forefront of funding life-saving relief such as food, shelter, medical treatment, education and other items for refugees. Since 2017, the EU has provided over Euro 134 million in humanitarian funding.

Spørgsmål

 • Beskriv Ugandas flygtningepolitik (Open Arms-strategien). Se bl.a. denne fotoserie.
 • Beskriv med dine egne ord EU’s indsats i Uganda
 • Hvad mener du om EU’s strategi i Uganda?
 • Find ‘EU in Uganda’ på Twitter. Hvilket indtryk får du af EU’s projekter og deres kommunikation om deres indsats i Uganda?
 • Læs denne artikel om EU’s flygtningeindsats i Uganda. Mener du, at indsatsen er bæredygtig? Ville det være bedre at flyve en del af disse flygtninge til Danmark?

 

Opgave 4: Grav dybere - artikel om flygtninge i Uganda

Instruktion: Læs kapitlet om Uganda fra DEO’s bog ’Hjælp dem i nærområderne?’ (8 sider). Svar derefter på spørgsmålene herunder. Varighed: 30 min.

 • Bididi-lejren skiller sig ikke så meget ud fra det øvrige Uganda, står der i kapitlet. Hvad er fordelene og ulemperne ved, at de mange flygtninge får mulighed for at integrere sig så nemt i det ugandiske samfund?
 • Hvad er de historiske årsager til, at flygtninge tages så godt imod i netop Uganda?
 • Hvilken rolle spiller nødhjælpsorganisationerne i et område, hvor flygtninge langt hen ad vejen klarer sig selv?
 • Hvordan forsøger man at undgå, at det kommer til konflikter mellem lokalbefolkningen og de mange flygtninge?
 • Skriv et brev på maks en side til EU med en vurdering af, hvorvidt indsatsen i Uganda er effektiv og bæredygtig. Bør man kopiere strategien og bruge den i andre lande?