Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

EU's frihandelsaftaler

Eus Frihandelsaftaler

Siden verdenshandelorganisationen WTO blev dannet i 1995, har den været det vigtigste forum for regulering af verdenshandlen. Formålet er ikke bare mere handel, men mere fri handel. Organisationen har således stået i spidsen for at samordne regler og afskaffe standarder, der bliver opfattet som 'handelshindringer'. Det kan for eksempel være bestemte standarder for, hvordan ost, der produceres og sælges i Frankrig, skal se ud, som andre lande ikke har interesse i at underlægge sig.

WTO har også stået for at udforme regler, der beskytter virksomheders investeringer i medlemslandene.

Eftersom målet om et liberaliseret verdensmarked er vidtgående, har der siden grundlæggelsen af WTO været mange strandede forhandlinger. Som resultat er mange lande i stigende grad begyndt at gå udenom organisationen for i stedet at indgå handelsaftaler mellem to lande (bilaterale aftaler) eller mellem grupper af lande, der kan blive enige på et bestemt område (multilaterale aftaler).

Det er EU, der laver bilaterale og multilateriale frihandelsaftaler på vegne af Danmark, og aftalerne tjener grundlæggende to formål.

Det ene er at øge handel og udenlandske investeringer, fordi man vurderer, at det skaber arbejdspladser, vækst og rigdom. Det andet er at være med til at definere de internationale standarder, fordi det gavner EU's egen industri, som dermed ikke behøver lave for meget om på egne produktionsmetoder.

Arbejdsspørgsmål:

 1. Hvordan har rammerne for EU's handel med resten af verden udviklet sig i de seneste år?
 2. Hvilket land, eller hvilke lande, dominerer den internationale handel nu og i fremtiden?
 3. Hvad vil EU opnå med at lave frihandelsaftaler?
 4. Hvad er de vigtigste argumenter for og imod frihandelsaftaler?
 5. Diskutér om der er nogen, der har større eller mindre gavn af fri handel?

Nøglebegreber: frihandelsaftale, frihandel, handelshindringer, standarder, verdenshandel, WTO, bilaterale aftaler, multilaterale aftaler.

Senest redigeret 4. marts 2016

 • Artikler
  Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
 • Links
  Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.