Bjerringbro Gymnasium på besøg på Thyborøn Havn.

 

Hvilken betydning har EU for regionens virksomheder, organisationer og borgere? Hvordan skaber EU på godt og ondt rammerne for den grønne omstilling, regional udvikling, fiskeri, landbrug og uddannelse? I dette projekt har otte partnere fra regionen udviklet et studierejsekoncept, der skal inspirere eleverne til at udforske disse spørgsmål. Vi har udviklet syv forberedelsesforløb og tematiske studierejser, der bygger bro mellem uddannelserne og den konkrete virkelighed, som virksomheder, organisationer og borgere opererer i. Rejserne og undervisningsmaterialet er blevet testet og implementeret i samarbejde med seks gymnasier i regionen.

Vi mener, at der i lyset af coronakrisen og den grønne omstilling er opstået et voksende behov for at skabe regionale og faglige alternativer til de internationale og miljøbelastende studierejser, der har været normen indtil nu. Derfor har vi udviklet fagligt velfunderede studierejser med et internationalt sigte. Her mener vi, at det er oplagt at udforske Europa og EU i vores egen region.

Modulerne kan bruges enkeltvis på klassen eller i forbindelse med en studierejse du selv tilrettelægger med input fra denne side.

Partnerskabet bag dette projekt består af:
Bjerringbro Gymnasium, Central Denmark EU Office, Silkeborg Gymnasium, Grenaa Gymnasium, Struer Statsgymnasium, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern (UCRS), Skanderborg Gymnasium og Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO).

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Region Midtjylland Uddannelsespulje.