Arbejdsløshed er et stort problem for unge i EU. Særligt findes problemet i de sydeuropæiske lande, som har været hårdt ramt af den seneste økonomiske krise og corona-pandemien. I Grækenland, Italien og Spanien har arbejdsløsheden blandt unge under 30 år været helt over 50 %.

En af grundende til den høje ungdomsarbejdsløshed, især i Sydeuropa, er bl.a. de rigide ansættelses- og fyringsforhold, som gør at det er nærmest umuligt at fyre ansatte, når først disse er blev ansat. Dette gør arbejdsgiverne yderst tøvende over at ansætte unge. Ungdomsarbejdsløsheden har dog ikke gået EU’s næse forbi og man har prøvet sætte flere tiltag i vandet.

Hvis de sydeuropæiske økonomier kommer i gang igen, og firmaerne begynder at ansætte, står de unge arbejdsløse dog ikke nødvendigvis forrest i køen. De fleste firmaer vil hellere ansætte nyuddannede med den nyeste viden eller folk, der har erfaring fra andre jobs. På den måde risikerer unge i 20’erne at få problemer med overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet. Mange sydeuropæiske unge har, især under den økonomiske krise omkring 2010’erne, da også valgt at forlade deres hjemland for at søge arbejde andre steder. Her har især Nordeuropa og Tyskland været mål for de unge.

Arbejdsløsheden har på papiret været faldende de seneste år op til corona-pandemien, men mange mennesker bliver i dag ansat i midlertidige stillinger, eller på korttidskontrakter. Selvom de ikke fremstår som arbejdsløse i statistikerne, er de derfor heller ikke sikrede fast arbejde, og det giver usikkerhed og dårlige muligheder for at planlægge fremtiden.

Nøglebegreber:
Arbejdsmarked, arbejdsløshed, finanskrise, unge, fri bevægelighed, corona-pandemi.

Artikler

Spaniens tabte generation
Artikel, Netavisen, oktober 2013
Artiklen beskriver jobsituation for unge spaniere, hvoraf mange vælger at forlade landet for at finde arbejde andre steder.

De unge rammes hårdest af den stigende arbejdsløshed
Artikel, Information, januar 2014
Artiklen gennemgår udviklingen på arbejdsmarkedet efter den seneste økonomiske krise, som særligt har haft betydning for unge jobsøgere.

Unges ledighed når historiske højder
Artikel, Berlingske Business, september 2016
Artiklen redegør for en række konsekvenser af global ungdomsarbejdsløshed.

Hjælpepakke til nyuddannede skal forhindre en corona-generation af unge arbejdsløse
Artikel, Ritzau, april 2020
Artiklen forklarer, hvad Akademikerne foreslår for at forhindre en corona-generation af unge arbejdsløse.

Nye vilkår på arbejdsmarkedet
Artikel, NOTAT, maj 2016
Artiklen beskriver den ændring af arbejdsmarkedet, der har fundet sted i nyere tid, som særligt rammer unge, der har svært ved at finde fast og langvarigt arbejde.

Utryghed på arbejdsmarkedet skabte fransk protestvalg
Artikel, fagbladet 3F, april 2017
Artiklen giver et bud på betydning af den høje arbejdsløshed – ikke mindst blandt unge – for det franske præsidentvalg i 2017

Links

Den europæiske ungdomsportal
Webside, EU-Kommissionen, opdateres løbende
Kommissionen har lavet en portal for unge EU-borgere, der primært handler om beskæftigelsesmuligheder.

Investering i Europas ungdom: Kommissionen lancerer Det Europæiske Solidaritetskorps
Pressemeddelelse, EU-Kommisionen, december 2016
Kommissionen gennemgår en række initiativer, der skal afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden i EU – herunder en særlig ungdomsgaranti, der skal sikre beskæftigelse til unge.

EU’s ungdomsgaranti lever ikke op til de oprindelige forventninger, siger revisorerne
Pressemeddelelse, Den Europæiske Revisionsret, april 2017
Kritisk gennemgang af EU-Kommissionens tiltag imod ungdomsarbejdsløshed. Den fulde rapport kan hentes på denne side.

Is history repeating itself? The impact of the COVID-19 crisi on youth
Blog, Eurofound, maj 2020
En blogpost som argumenterer for, at unge er særligt udsatte på arbejdsmarkedet, når kriser finder sted.

Ungdomsarbejdsløshed i Danmark og EU
Link, EU-Kommissionen, juni 2020
Dette link giver en oversigt over de lande hvor arbejdsløsheden er størst.  

Fri bevægelighed – EU-borgere
Link, EU-Kommissionen, 2020
Linket forklarer kort, hvad den frie bevægelighed i EU betyder. 

Fri bevægelighed
Link, Legal Desk, april 2020
Her kan man få en begrebsafklaring over, hvad det vil sige at have fri bevægelighed i EU.