Rusland og EU
– mere end konflikt og Fake News

Af Inge Christensen, DEOundervisning, januar 2018

Ruslands forhold til Europa er en komplicereret og spændende dimension af Ruslands forståelse af sig selv og omverdenen. Emnet er blevet diskuteret af berømte og mindre berømte personligheder fra Dostojevskij til Putin og i udlandet har man heller ikke holdt sig tilbage.

Denne temapakke fokuserer på en lille del af dette tema, nemlig forholdet mellem nutidens Rusland og EU som det har udviklet sig i de senere år.

Temaet bliver belyst fra fire vinkler:

  • Spillet om energiforsyningen: Perspektiver på Nordstream
  • Vestlige normer – kan de bruges til noget i Rusland?
  • Røverhistorier, propaganda og EU-oplysning: Mere eller mindre farverige fremstillinger af hvor EU og hvor Europa er på vej hen sammenstillet med EU- sponsorerede
  • Russisk indflydelse i Europa: Perspektiver for samarbejde og dialog mellem Rusland, EU og landene imellem de

Artikler

Her finder du en artikelsamling, der kan hjælpe dig til at svare på arbejdsspørgsmålene.

Nordstream II

Formodet russisk påvirkning af meningsdannelse i Vesteuropa og Ruslands nabolande

Er Rusland og Vesten grundlæggende forskellige?

  • ”Er vestlige ledelsesformer anvendelige i Rusland?”
    Можно ли западные эффективные модели управления привнести в
    Россию?
  • Mette Bærbach Bas: Kulturspejlet – Nøglen til Global succes, Saxo, 2016 Enkelte kapitler herfra eksisterer i russisk oversættelse.

Kildekritik

EU-oplysning på forskellige måder – eller russisk propaganda?

“Europa falder fra hinanden! Hele sandheden om Euroen!” “Европа разваливается! Вся правда о евро!”

 

«Hvad er EU og hvordan fungerer det?»
Что такое Европейский союз, и как он работает?