EU’s grænse mod syd oplever et pres fra mennesker, som forsøger at komme til Europa uden indrejsepapirer. EU’s reaktion på problemet er at skærpe grænsekontrollen og bekæmpe menneskesmugling. Når mennesker transporteres ulovligt over grænser, oftest mod betaling, er der tale om menneskesmugling. Menneskesmugling sker typisk ved, at de smuglede personer har givet samtykke og målet kan være at søge asyl i et andet land.

EU’s direktiv 57/2001 er et eksempel på, hvordan EU forsøger at bekæmpe ulovlig indvandring til Europa. Direktivet pålægger transportselskaber at betale returbilletten for passagerer, der ikke opnår opholdstilladelse i modtagerlandet. I praksis betyder det, at private fly- og færgeselskaber ikke lader asylansøgere købe almindelige billetter, fordi de ikke har opholdstilladelse forud for rejsen.

Uden lovlige flugtruter til Europa har asylansøgere ingen anden reel mulighed end at stole på menneskesmuglere og betale en mangedoblet pris for transporten til Europa, sammenlignet med hvad det ville koste, hvis asylansøgere kunne købe en standard flybillet. Yderligere skaber det gråzoner for, hvornår man er frivillig, humanitær som hjælper folk og såkaldt menneskesmugler.

EU’s strategi bliver kritiseret for at stå i modsætning til FN’s Flygtningekonventionen og menneskerettighederne. Det er en menneskeret at søge om asyl og beskyttelse fra forfølgelse. Flygtningekonventionen slår fast, hvem der har ret til beskyttelse, og pålægger et land at behandle asylansøgninger fra mennesker på flugt, uafhængigt af om de har indrejsepapirer eller ej – dette kan dog komme i uoverensstemmelse med Dublin-forordningen, som siger at asylbehandlingen skal finde sted i det land, som asylansøgeren først søger asyl i.

Nøglebegreber: menneskesmugling, Flygtningekonventionen, asylansøger, flygtning, grænsekontrol, menneskerettighederne, EUROPOL

Artikler

Menneskesmugling. Introduktion og historie
Undervisningsmateriale, Faktalink, maj 2015
Her bliver centrale begreber som menneskesmugling, menneskehandel og trafficking defineret.

Derfor tager flygtningene ikke bare flyet til Europa – selvom de har råd
Artikel og video, Tv2, september 2015
Artiklen ser på, hvad det koster at flyve til Europa sammenlignet med, hvad det koster at rejse i overfyldte både via menneskesmuglere. Inkluderer video af Hans Rösling, som viser, hvordan EU’s direktiv 57 fra 2001 kan forklare, hvorfor flygtninge må stole på menneskesmuglere.

Menneskesmuglere tjente op til 40 milliarder i fjor
Artikel, Nordjyske, januar 2016
Ifølge Europol tjenes der milliarder af kroner på at smugle mennesker til Europa.

Danskere anklages for menneskesmugling på Lesbos
Artikel, Jyllands-posten, maj 2018
Artiklen omhandler to frivillige danskere, Salam Aldeen og Mohammed El-Abbassi, som tog til den græske ø Lesbos som frivillige og blev sigtet for menneskesmugling af de græske myndigheder.

Flygtningekrisen – proportioner, myter og løsninger
Artikel, Modkraft, november 2016
Thomas Gammeltoft-Hansen har skrevet en bog om flygtningekrisen, og artiklen redegør for migrationsforskerens pointer. Her kan du læse om problemets størrelse, myter og realistiske løsninger i en anmeldelse af bogen.

Advokat om danskere tiltalt i Grækenland: Er det menneskesmugling at hjælpe folk i nød?
Artikel, DR, maj 2018
Artiklen debatterer, hvor svært det kan være at definere, om noget er humanitær hjælp eller menneskesmugling

Danske taxachauffører kører asylansøgere over Øresund
Artikel, Berlingske, august 2016
I juli 2016 blev seks danske taxachauffører stoppet af svensk politi mistænkt for menneskesmugling, fordi de kørte asylansøgere over Øresundsbroen.

Links

Regler for grænsepassage i EU
Link, EU, 2016
Resumé af forordningen om Schengengrænsekodeksen, som inkluderer regler om EU’s ydre og indre grænser.

EU’s asylregler: Reform af Dublin-forordningen
Link, Europa-Parlamentet, juni 2019
Linket beskriver, hvorfor Europa-Parlamentet mener, at EU’s asylregler, gennem Dublin-forordningen, bør reformeres.

Asyl og migration i EU
Link, Folketingets EU-oplysning, november 2018
Linket redegør for EU´s flygtningepolitik og generelt hvad EU har gjort af indsatser på området.  

Common European Asylum System
Link, EU-Kommissionen
På denne side kan man få et indblik i hvad det vil sige at få asyl og hvordan man egentlig kan få det. Hvilke regler der gælder i EU, og hvad der er gjort indtil videre.

EUROPOL
Hjemmeside
Europol er EU’s politienhed, der bl.a. arbejder for at bekæmpe terror og begrænse menneskesmugling.

Danmark og Europol
Artikel, DR
I 2017 træder en ny forordning i kraft inden for Europol-samarbejdet, der indebærer, at samarbejdet mellem medlemslandene bliver overstatsligt. På grund af det danske retsforbehold har Danmark været nødt til at få en særaftale for fortsat at have adgang til Europols database, hvilket ifølge Politiet medfører en række ulemper.

EU direktiv 2001/51/EF
Link, EU, juni 2001
Dette link fører til direktivet fra 2001, som supplerer bestemmelserne i Schengen-aftalen. Her er der bl.a. beskrevet, at ulovlig indvandring til Europa skal bekæmpes af alle EU’s medlemslande.