Kommissionen har enorm magt i EU fordi de har initiativretten: De kan foreslå nye lovforslag. Kommissionsformandsposten er den mest magtfulde i EU, da kommissionsformanden udstikker kursen for fremtiden. Ursula von der Leyen blev valgt som kommissionsformand i 2019. Hun gik til valg med seks prioriteter som skulle sætte dagsordenen for EU frem mod 2024. Du kan lære mere om disse seks indsatsområder i denne temapakke.

Billedet til venstre
Kilde: European Parliament 2019
Fotograf: Pietro Naj-Olean 
Ophavsret: Dette billede er til fri afbenyttelse under Creative Commons License 4.0. Originalbilledet er beskåret og vendt.

Sådan bruger du temapakken: Læs introteksten herunder samt artiklerne i fold-ud menuen. Derefter kan du svare på spørgsmålene individuelt eller i en gruppe.

  1. Den første prioritet er målsætningen om at nå klimaneutralitet i Europa i 2050. Von der Leyen vil arbejde for, at Europa bliver det første klimaneutrale kontinent i 2050. For at opnå det mål skal EU nedsætte kuldioxid-udledningen til 50 procent sammenlignet med 1990. Den europæiske ’Green Deal’ indebærer konkrete tiltag, som klima-skat på importvarer og stiftelse af en fond, der kan muliggøre overholdelse af klimamål.
  2. Kommissionsformanden vil gerne indføre en fælles europæisk skattesats og kæmpe for at både små og store virksomheder, som Google og Apple, følger skatte-reglerne i EU. Der er tale om, at nedsætte et permanent skattesnydsudvalg, som har til opgave, at bekæmpe skattesnyd og økonomisk kriminalitet. 
  3. Ligestilling er et princip der bør gælde i politik, virksomheder og i samfundet overordnet set ifølge von der Leyen. Lovgivning skal modvirke kønsdiskrimination og hun vil starte med sin egen kommission, hvor der skal være lige mange mænd som kvinder.
  4. Løndumping er et fænomen som Ursula von der Leyen vil komme til livs med national lovgivning. Europa Parlamentet skal sammen med Rådet indføre en fælles europæisk minimumsløn sådan at løndumping kan undgås på tværs af landegrænser. Det er dog ikke målet, at indføre en minimumsløn i de lande hvor lønmodtagerne er dækket af overenskomster.
  5. Kommissionsformanden har foreslået en migrations- og asyl pagt, der skal sikre en bedre håndtering af flygtninge og migranter i fremtiden. Von der Leyen vil desuden have 10.000 grænsevagter ved de ydre EU-grænser, som bør være klar inden 2024. De skal forebygge en flygtningekrise, som vi så det i 2015. Ydermere vil hun have stoppet den midlertidige grænsekontrol indenfor EU ved at styrke de ydre grænser.
  6. Mange mener, at EU udemokratisk på grund af den manglende mulighed for at få indflydelse i EU som almen borger. Det vil von der Leyen ændre på. Hun vil konkret arrangere en konference hvor unge europæere, civilsamfundet generelt og europæiske institutioner kan mødes og nå frem til en vision for EU. Hvis det medfører traktatændringer er kommissionsformanden åben over for det. Derudover vil von der Leyen gerne give Europa Parlamentet mulighed for, at fremsætte lovforslag.

Artikler

The EU’s green deal is a colossal exercise in greenwashing
Artikel, Guardian, februar 2020
Artiklen er en kritik af aftalen ‘Green Deal’ og den måde aftalens budget er blevet tilrettelagt.   

Klima, ligestilling og mindsteløn: Her er Ursula von der Leyens 6 mærkesager
Artikel, DR, juli 2019
De seks prioriteter er forklaret her i korte træk. 

 

Efter utallige skandaler: Europa-Parlamentet er klar til at oprette permanent skattesnydsudvalg
Artikel, DR, september 2019
Denne artikel omhandler skattesnydsudvalget der muligvis skal nedsættes. Kritik af dette tiltag bliver også præsenteret, da nogle mener, at det ikke vil løse problemet med skatteunddragelse.  

A Union that strives for more
Tale, EU kommissionen, juli 2019
Ursula von der Leyens fulde tale fra 2019, som hun gik til valg på. 

Beskæftigelsesminister frygter lov om EU-mindsteløn: ‘Gift for danske lønmodtagere’
Artikel, DR, oktober 2020
Tiltaget om en europæisk mindsteløn forklares samt en kritik fra Dansk Metal er også angivet her.

Hvis du vil vide mere

Style or substance? 6 key ideas missing from VDL’s State of the EU speech
Artikel, transform Europe, september 2020
Ursula von der Leyen’s tale om de seks principper og andre taler kritiseres. Blandt andet for manglende værdighed og fair behandling givet til flygtninge og for den yderligere militære udrustning, som nogle mener vil føre til mere ødelæggelse.

Læs mere i lærebøgerne

Europas svære fællesskab, Jacob Langvad (2020)

  • På side 92 kan du læse mere om de flygtninge tiltag der er blevet vedtaget i EU, såsom EURODAC, Dublin-forordningen, VISA Information system og PNR-direktivet.
  • Fra side 26-28 kan der læses om Europa-parlamentet og om dens magt.