Europa Kommissionen har i foråret 2020 lanceret den politiske retningslinje ”En økonomi der tjener alle”, hvor EU skal stræbe efter social retfærdighed og velstand i alle europæiske lande. Dette skal ske gennem en reformation af den europæiske økonomi, for ifølge Kommissionen kan EU’s borgere og virksomheder kun trives, hvis den europæiske økonomi arbejder i deres favør.

EU har en enestående socialmarkedsøkonomi, der giver de europæiske økonomier muligheden for at vokse og mindske fattigdom og ulighed. Det er i hvert fald meningen at den skal kunne det. For når Europa hviler på et stabilt økonomisk grundlag, kan der fuldt ud imødekommes EU-borgernes behov. For at imødekomme EU-borgernes behov, er det vigtigt at styrke små og mellemstore virksomheder, da de ifølge økonomer og eksperter er rygraden i EU’s økonomi. Derfor vil Kommissionen med deres nye politiske retningslinje gerne fuldføre kapitalmarkedsunionen og uddybe den økonomiske og monetære union.

Selvom dette kan lyde meget kringlet og abstrakt er det vigtigste for Kommissionen at det skal være en økonomi der fungerer for mennesker. Derfor har Kommissionen blandt andet de to politiske områder ”en dybere og mere retfærdig økonomisk og monetær union” og ”det indre marked” i fokus. Førstnævnte skal skabe stabilitet i samspil med retfærdighed og demokratisk ansvarlighed, og sidstnævnte skal et dybere og mere retfærdigt indre marked. Men hvordan vil Kommissionen komme i mål med dette, når de forskellige medlemslande har forskellige opfattelser af retfærdighed, demokrati og ansvar?

Artikler