Kasper Tonsberg Schlie, undervisningschef i DEO, introducerer her efteruddannelsesprojektet ‘Regn på Europa’.

Indhold:

1) Gymnasiereformen om en ‘styrket indsats i matematik’

2) Hvorfor lære om multipel lineær regression?

3) Eurostat og Eurobarometer som databank for analyser i samfundsfag.

 

Dette efteruddannelsesprojekt skal primært bidrage til at styrke Matematik A i gymnasiet. Den seneste gymnasiereform efterspurgte flere tilbud til faget, der styrkede anvendeligheden indenfor andre studieretningsfag. Derfor har vi valgt at sætte fokus på brugen af multipel lineær regression (MLR), der både kan skabe mulighed for faglig fordybelse i matematik og samfundsfag. MLR giver lærere og elever mulighed for at anvende et langt mere kraftfuldt og nuanceret statistisk værktøj i forsøget på at beskrive og forstå samfundsforhold. Vi har organiseret efteruddannelsesmaterialet i fire moduler.

  1. Introduktionsvideoen herover.
  2. Et modul rettet specifikt mod matematiklærere i gymnasiet, der gerne vil gennemføre et forløb om MLR.
  3. En video med Peter Stoltze fra Danmarks Statistik, der fortæller om de metodiske overvejelser der er forbundet med brugen af MLR.
  4. Et modul til samfundsfagslærere, der indeholder en guide til et MLR-forløb samt et komplet datasæt om EU-forhold.

Projektet har modtaget støtte fra Undervisningsministeriets pulje til efteruddannelse af gymnasielærere og -ledere (2018).

Statistiske faldgruber ved multipel lineær regression

Peter Stoltze, metodechef i Danmarks Statistik, forklarer her om muligheder og faldgruber ved at bruge multipel lineær regression i undervisningen.
Tip: Danmarks Statistik har en glimrende underside, der fokuserer på EU-statistik.

Multipel lineær regression i samfundsfaget – YouTube

 

Multipel regression i Samfundsfag A

Video: Introduktion til datasættet til Samfundsfag A. Fra 11.30-22.30 fokuseres der på, hvordan MLR-analysen gennemføres i Excel.

MLR-analyse i samfundsfag (stx) – YouTube

Multipel lineær regression i Samfundsfag A

I dette modul vil vi fokusere på anvendelsen af multipel lineær regression i Samfundsfag A. Til det formål har vi udvalgt en case: Hvad kan forklare graden af EU-opbakning på tværs af medlemslandene?

Den nedenstående guide er et forsøg på at svare på dette spørgsmål med multipel lineær regression som værktøj. Guiden og datasættet kan nemt tilpasses din undervisning eller du kan lade dig inspirere af materialet og konstruere dit eget datasæt.

Materialet til samfundsfag er udviklet i samarbejde med Christian Aarøe, der er lektor på Favrskov Gymnasium. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til materialet, kan du skrive til: undervisning@deo.dk