Formålet med denne guide er at klæde dig på til undervise i EU op til valget den 26. maj 2019. Vi indleder med baggrundsartikler om EU’s institutioner og beslutningsproces. Det gør vi fordi, at Rådet, Kommissionen og Parlamentet ikke er de samme, som de var i 2014. Reglerne og magtforholdet mellem de tre store lovgivningsorganer i EU er i konstant bevægelse, hvilket ikke altid reflekteres i lærebøgerne, der har svært ved at følge med den rivende udvikling i europæisk
politik. Dette er også baggrunden for guidens tre nye temapakker til gymnasiet, der sætter spot på EU’s klimapolitik, spitzenskandidatprocessen og sikkerhedspolitik. Temapakkerne kan bruges som korte synopsisopgaver, der typisk tager en lektion at løse. Til sidst kan du læse om DEO’s helt nye valgrollespil, der giver eleverne et solidt indblik i EU-parlamentets magt og relation til de øvrige
institutioner. I foråret 2019 afvikler vi valgrollespillet på skoler og gymnasier i hele Danmark.

Download Lærerens Guide Til EU Valget 2019

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/logosbeneficaireserasmusright_da.jpgEuropa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes egne synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af de deri indeholdte oplysninger.