To gange om året afholder vi en inspirationsdag i henholdsvis Aarhus og København, hvor akademikere, didaktikere og politikere sætter fokus på aktuelle EU-temaer – og ikke mindst, hvordan man kan undervise i dem.
Her møder vi årligt ca. 300 undervisere fra både grundskolen og ungdomsuddannelserne, som efterspørger ny inspiration til timerne om EU. Konferencerne danner derfor også ramme om lanceringen af DEO’s nyeste undervisningsmaterialer og temabøger, som man får gratis med hjem.
Vores næste konferencer vil finde sted i 2024.

 

11. september 2024 - Konference om EU i undervisningen - Aarhus

Valget til Europa-Parlamentet er bag os. Hvilken kurs sætter de nye parlamentarikere – og den nye kommission – for fremtidens EU? Lad dig inspirere af EU-eksperter, fagfæller og parlamentarikere.
Konferencen foregår fra kl. 10-15.30 i Lille Sal på Dokk1

Dagens program

9.15-10.00Kaffe og morgenbrød
10.00-10.15Velkomst ved DEO
10.15-10.45Forstå det nye Europa-Parlament
EP-valget er bag os og det nye parlament er ved at tage form. Hvilke strømninger vil dominere de næste fem år? Roman Senninger, der er valgforsker ved Aarhus Universitet, vil gøre os klogere på valgets konsekvenser.
10.45-11.20Hvad vil EU’s nye magthavere?
Den store magtkabale er nu lagt og vi ved, hvem der leder EU-kommissionen og Rådet. Hvilken betydning får de nye ledere for EU’s rolle i forhold til store temaer som sikkerhed, klima og migration?
Oplæg ved professor Derek Beach, Aarhus Universitet.
11.20-11.30Kort pause
11.30-12.00Skal EU have 10 nye medlemmer?
Københavnerkriterierne er sat på stand-by i en tid, hvor udvidelser er blevet geopolitik. Kan EU absorbere flere skrøbelige demokratier og vil det afskrække Putin?
Oplæg ved cand.mag. og Østeuropaekspert, Marcus Popov
12.00-13.00Frokost
13.00-13.45Europa i klemme: EU som aktør i en ny geopolitisk verdensorden
De globale magtforhold er under forskydning, stormagtskonflikten mellem USA og Kina spidser til, og Europa er under pres. Hvordan sikrer EU sin suverænitet i et anspændt geopolitisk klima?
Oplæg med analytiker Mads Jedzini, Tænketanken EUROPA
13.45-14.20Nye materialer om EU til din undervisning
DEO’s Amanda Hersbøll og Kasper Tonsberg Schlie præsenterer nye materialer, du kan bruge direkte i din undervisning om EU.
14.35-15.15Panel: Hvordan bliver man hørt i Bruxelles?
Bliv klogere på, hvordan private virksomheder og offentlige myndigheder gør sig gældende i EU’s beslutningsprocesser. Paneldeltagere:
Kasper Hyllested, Vice President for Public Affairs, Terma
Louise Godt, kulturkonsulent, Central Denmark EU Office 
15.15-15.30Kaffe, kage og tak for i dag

Tilmeld dig her:

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

18. september 2024 - Konference om EU i undervisningen - København

Valget til Europa-Parlamentet er bag os. Hvilken kurs sætter de nye parlamentarikere – og den nye kommission – for fremtidens EU? Lad dig inspirere af EU-eksperter og fagfæller.
Konferencen foregår på Københavns Professionshøjskole fra kl. 10-15 i lokale K4.04. Se kort nederst på denne side. 

Dagens program

9.15-10.00Kaffe og morgenbrød
10.00-10.15Velkomst ved DEO
10.15-11.15Panel: Hvad er Danmarks muligheder i EU efter valget? 
Linea Søgaard-Lidell, medlem af Europaudvalget for Venstre
Christian Friis Bach, medlem af Europaudvalget for Radikale Venstre
Flere paneldeltagere tilgår.
11.15-11.30Kort pause
11.30-12.15Hvordan arbejder lobbyisterne i Bruxelles? 
Fagligt oplæg ved Wiebke Marie Junk, lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.
12.15-13.00Frokostpause
13.00-14.00Panel: Hvordan bliver man hørt i Bruxelles?
Bliv klogere på, hvordan private virksomheder og offentlige myndigheder konkret gør sig gældende i EU’s beslutningsprocesser. Paneldeltagere:
Kasper Hyllested, Vice President for Public Affairs, Terma
Anne Hedeager Bentsen, Chefkonsulent for Europapolitik, Dansk Industri
Nadja Abelgren Olsen, EU-chef i 3F
14.00-14.30Nye materialer om EU til din undervisning
DEO’s Amanda Hersbøll og Kasper Tonsberg Schlie præsenterer nye materialer, der kan bruge til din undervisning om EU.
14.30-15.15The perspective of France on the EU’s foreign policy
Within the EU, France plays a central role in defining the union’s foreign policy and President Macron has coined and promoted the term strategic autonomy. The Ambassador of France, Christophe Parisot, will share his take on what this means in an increasingly multipolar and dangerous world, where the EU must redefine itself to continue to be a global actor. 
15.15-15.30Kaffe, kage og tak for i dag

 

Tilmeld dig her:

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Humletorvet 3 - Udlejningsservice

12. september 2023 - konference om EU i undervisningen - København

OBS: Hvis du deltog på årets konference, kan du få tilsendt powerpoints ved at skrive til undervisning@deo.dk

Årets konference for undervisere vil opdatere dig på EU-stoffet og inspirere med nye øvelser og gratis materialer du kan bruge direkte i undervisningen. Du kan nu tilmelde dig via formularen herunder.

Konferencen varer fra kl. 10-15 og vil foregå på Københavns Professionshøjskole i København (auditorium K1.02 på 1. sal i Karréen – til højre på kortet nederst).

 

Det koster ikke noget at deltage og DEO byder på både morgenkaffe, frokost og eftermiddagskage.

Dagens program

9.15-10.00Kaffe og morgenbrød
10.00-10.15Velkomst ved DEO
10.15-10.45Frygt og håb i Kyiv: Hvad vil unge ukrainere?
Julie Arnfred Bojesen fortæller om det dansk-ukrainske ungdomshus i Kyiv, hvor hun er daglig leder. Hvilke drømme har unge ukrainere og ser de helst en fremtid i EU?
10.45-11.15Ukraine, AI og klimaet forandrer EUEuropæisk politik rykker sig med hastige skridt i disse år. Bliv opdateret på EU’s rolle i Ukrainekrigen, arbejdet med at regulere AI og tech-giganterne, den grønne omstilling og meget mere.Oplæg ved Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker i DEO.
11.15-11.30Kort pause
11.30-12.15Skal EU have 10 nye medlemmer?
Den danske regering arbejder officielt for at EU udvides med bl.a. Ukraine, Moldova og landene på Vestbalkan. Ellers ‘sender vi dem lige i favnen på Rusland’, lyder det fra udenrigsministeren. Zlatko Jovanovic, der er historiker og EU-ekspert, giver sit bud på, hvordan en optagelsesproces kunne se ud – og om en stor familieforøgelse vil komplicere fremtidens EU.
12.15-13.00Frokost
13.00-14.00Rutchebaneturen ind i EU
I 1992 sagde danskerne nej til EU, men efter svære forhandlinger fik vi vores fire berømte forbehold. Oplæg og Q&A med tidligere udenrigsminister og SF-formand Holger K. Nielsen, der havde en nøglerolle under hele processen.
14.00-14.25Nye materialer om EU til din undervisning
DEO’s Amanda Hersbøll og Kasper Tonsberg Schlie præsenterer gratis rollespil og et spritnyt inspirationsmagasin.
14.25-14.30Kort præsentation af ny podcastserie om valgets store temaer v/ Lasse Soll Sunde
14.30-15.00Gratis tilbud fra Europa-Parlamentet og Folketinget
Karina Skydsgård fra Europa-Parlamentets kontor i Danmark samt Kirstine Chege fra Folketingets EU-Oplysning vil fortælle om aktuelle tilbud til undervisere og elever.
15.00-15.30Kaffe, kage og tak for i dag

Tilmeld dig her:

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

7. september 2023 - konference om EU i undervisningen - Aarhus

OBS: Hvis du deltog på årets konference, kan du få tilsendt powerpoints ved at skrive til undervisning@deo.dk

Årets konference for undervisere vil opdatere dig på EU-stoffet og inspirere med nye øvelser og ressourcer. Du kan nu tilmelde dig via formularen herunder.

Konferencen varer fra kl. 10-15 og vil foregå i Lille Sal på Dokk1 i Aarhus. Det koster ikke noget at deltage og DEO byder på både morgenkaffe, frokost og eftermiddagskage.

Dagens program

9.15-10.00Kaffe og morgenbrød
10.00-10.10Velkomst ved DEO
10.10-10.15Præsentation af ny podcastserie om valgets store temaer v/ Lasse Soll Sunde
10.15-11.00Hvordan vil krigen forandre EU?
Ukrainekrigen rokker på EU’s identitet og kapacitet som sikkerhedspolitisk aktør. Hvor dybt stikker retorikken i forhold til strategisk autonomi og en mere håndfast sikkerhedspolitik? Hvad gør Danmark nu og i fremtiden, hvor forsvarsforbeholdet er ophævet?
Oplæg ved professor Jens Blom-Hansen, Aarhus Universitet.
11.00-11.15Kort pause
11.15-12.0050 år i EU – hvor står Danmark i dag? 
Danmarks blev medlem af EU i 1973 og siden er samarbejdet blot blevet tættere og tættere. I dag er Danmark en lilleput i en union med 27 medlemslande og et samarbejde, der omfatter alt fra klima til militærprojekter. Hvordan kan Danmark påvirke og forme fremtidens EU?
Oplæg ved professor Thorsten Borring Olesen, der er historiker og forfatter til bøgerne Kampen om Unionen samt Den svære dans. Danmark og det europæiske samarbejde efter 1945.
12.00-13.00Frokost
13.00-14.00Nye materialer om EU til din undervisning
DEO’s Amanda Hersbøll og Kasper Tonsberg Schlie præsenterer gratis rollespil og spritnyt inspirationsmagasin.
14.00-15.00Ind i maskinrummet: Sådan fungerer Europa-Parlamentet i virkeligheden
Dialog med Morten Løkkegaard (V), Niels Fuglsang (S) og Marianne Vind (S) om hverdag, kampe og sejre i Europa-ParlamentetNB: Alle danske MEP’ere er inviteret.
15.00-15.30Kaffe, kage og tak for i dag

 

13. september 2022 - EU i undervisningen | København

Årets konference for undervisere fandt sted på Københavns Professionshøjskole. Dagen bød på ekspertoplæg fra Flemming Splidsboel Hansen og Helle Krunke, besøg fra EU-oplysningen og “Oplev Europa” samt faglige oplæg om didaktiske og pædagogisk tilbud til undervisningen om EU.

Flemming Splidsboel Hansen gav et oplæg om forholdet mellem EU og Rusland, hvor den russiske position overfor EU’s sædvanligvis stærkeste våben, dets økonomi, blev belyst og fremlagt. Splidsboel Hansen kom ind på, hvordan den traditionelle EU-politik, bestående af økonomisk samarbejde på betingelse af et værdimæssigt fællesskab længe ikke har virket i forhold til Rusland. I forhold til den aktuelle krig i Ukraine blev Ruslands aktuelle position skitseret; bl.a. sanktionernes effekt og deres evne til på længere sigt at knække den russiske magt, den russiske afhængighed af teknologi-import samt det russisk-kinesiske forhold. Med spørgsmål fra salen bevægede vi os bl.a. ind på Gazprom og Schröders position, konsekvenserne for de arktiske relationer og Nordstream.

Helle Krunke gav et interessant oplæg om de efterhånden flydende grænser mellem EU-politik og indenrigspolitik. Blandt andet fortalte Krunke om Folketingets kompetence til at sætte aftryk på EU-lovgivning i de forskellige stadier af selve lovbehandlingen, og hvordan Europa-udvalget har sværere ved at sætte sit aftryk på forhandlingsprocessen mellem regering og EU. I sit arbejde i en arbejdsgruppe, EU-reformgruppen, i fællesskab med diplomater, politikere og andre forskere er kommet med 22 forslag i en rapport, der skal munde ud i at det danske Folketing får bedre kontrol med EU-politikken. Blandt reformgruppens mest centrale anbefalinger er grundlæggende en tidligere inddragelse af folketingets fagudvalg i processen; heriblandt en varsling af Europaudvalget og mandatafgivning til Europaudvalget.

Undervisningschef Kasper Tonsberg Schlie kom efter frokosten ind på DEO’s brede palet af undervisningstilbud. Blandt andet det højaktuelle “Rollespillet om Danmarks medlemsskab af EF, 1972” samt EU i Region Midtjylland og EU i Region Syddanmark. Materialerne er regionalt forankrede og består blandt andet af besøg hos energivirksomheder og produktionsvirksomheder, hvis daglige arbejdsgang i høj grad er præget af EU-lovgivning. Turnéens stop ved Vestkysten bød bl.a. på et besøg på fiskerihavnen i Thyborøn og oplæg på Cheminova. Deltagerne var positivt stemte overfor materialet samt udsigterne til materiale, der kunne tage udgangspunkt i København og Sjælland, så man i den forbindelse kunne lave en halv- eller heldagsekskursion.

DEO’s projekt med European Climate Change Curriculum ECCC blev også vendt. Det undersøger og giver en fremstilling af, hvordan klimaforandringerne udfordrer de europæiske lande på vidt forskellige måder. På den måde bliver de nationale udfordringer sat i perspektiv og i kontekst af både kultur, politik og økonomi. Der blev også introduceret til DEO’s EU Masterclass til både grundskoler og gymnasier, der består af undervisning og prøver i EU-politik.

I grupper og i plenum vendte vi, hvilke materialer og tiltag, som underviserne vurderede, at der kunne være brug for: Videomateriale til at vise, processen for fra forslag til lov; konkrete eksempler der viser EU’s indflydelse i den almindelige danskers hverdag.

Elise fra “Oplev Europa” fortalte om deres forskellige tilbud. Oplev Europa findes rundt omkring i europæiske storbyer, hvor man kan få information og viden om EU. De tilbyder oplæg til skoleklasser og byvandringer, hvor man kan høre om forskellige EU-problemstillinger samt Danmarks forhold til EU.

Bodil Marsden fra Folketingets EU-oplysning fortalte lidt om deres undervisningsmateriale. I forbindelse med 50-året for Danmarks EU-medlemsskab har EU-oplysningen produceret undervisningmateriale, der giver mulighed for at reflektere over, hvad EU-medlemsskabet har betydet for Danmark op til nu, og hvad den danske EU-kurs fremover skal bestå i. Hjemmesiden eu.dk/50 bliver omdrejningspunktet med indlæg fra politikere, borgere, en reportagefilm med Christian Degn, en podcast-serie, en række debatopslag samt en mini-høring med repræsentativ udvalgte borgere, der bliver præsenteret for Folketinget. Bodil Marsden fortalte også, at undervisningsmaterialet er til både grundskoler og gymnasier. Ligeledes blev Mediacamp-forløbet med SDU præsenteret, hvor gymnasieelever får mulighed for at lave journalistiske produkter. Man lærer om håndværket bag journalistik og producerer i den forbindelse et journalistisk produkt, der indgår i en større konkurrence på landsplan. Tilmelding og mere info på www.sdu.dk/mediacamp

Til slut gav underviserne og DEO’s medarbejdere sig i kast med en rollespillet i en mini-udgave; hver og især fik en rolle og en interesse i det politiske spil, der prægede Danmarks optagelse af EF i 1972. Efter et par minutters forberedelse gav deltagerne sig i kast med diskussionerne og fik dermed prøvet de forskellige positioner i debatten af.

DEO takker for en god konference og håber på et gensyn til næste konference i september 2023.

Program

9.15Kaffe, te og morgenbrød
10.00Velkommen ved DEO
10.20Hvordan kan EU håndtere Rusland? Oplæg ved Flemming Splidsboel Hansen, Seniorforsker i Global sikkerhed og verdenssyn ved DIIS
11.00Har Folketinget tilstrækkelig kontrol med EU-politikken?
Oplæg ved Helle Krunke, Professor og leder af Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS) ved Det Juridiske Fakultet, KU
11.40Frokost
12.30Nye materialer til din undervisning: Rollespil, temapakker, klimabog og meget mere. Oplæg ved Kasper Tonsberg Schlie og Amanda Hersbøll, DEO.
13.00Inspirationskarrusel: Korte præsentationer af tilbud om EU fra bl.a. Folketingets EU-Oplysning, FALS og Europa-Huset
13.30Kaffepause
13.45Workshop: Fokus på 50 år i EU
15.00Programmet slutter

8. september 2022 - EU i undervisningen | Aarhus

Dagens program så sådan ud:

9.15Indskrivning, kaffe og morgenbrød
10.00Velkommen ved DEO
10.20I stormens øje: Kan EU håndtere kriser som corona og krigen i Ukraine?
Oplæg ved professor Derek Beach, AU
11.00Demokratiet under pres. Hvad gør EU med Polen og Ungarn? Oplæg ved professor Jens Blom-Hansen, AU
11.40Frokost
12.30Nye materialer til din undervisning: Rollespil, temapakker, klimabog og meget mere. Oplæg ved DEO.
13.10Inspirationskarrusel: Korte præsentationer af tilbud om EU fra bl.a. Folketingets EU-Oplysning, Europa-Huset og FALS
13.25Pause
13.45Workshop: Skab engagerende EU-undervisning
15.00Programmet slutter

26. august 2021 - EU i undervisningen | København

Vibe Termansen – Should I stay or Should I Go?

 

Dagens første oplægsholder var DEOs egen senioranalytiker, chef for DEOdebat samt Polen-ekspert, Vibe Termansen. Termansen holdt et både spændende og humoristisk oplæg med reference til den kendte popsang ’should i stay or should i go’. Med denne kom hun ind på Polens grunde til at blive i Unionen, men også de faktorer der gør, at et Polexit kunne blive til virkelighed.

Termansen forklarede, hvilke forhindringer der står i vejen for, at EU kan sanktionere Polen såvel som Ungarn for deres retsstatslige udfordringer. Der er ikke én bestemmelse i EU’s traktater, der åbner mulighed for at kunne smide en medlemsstat ud, hvis de bryder med Unionens værdier.  Der findes dog en bestemmelse, der åbner mulighed for midlertidigt at kunne suspenderet visse rettigheder fra en medlemsstat. Dog skal dette ske med enstemmighed for at kunne benyttes. Eftersom Ungarn og Polen har indgået en form for alliance, kan de beskytte hinanden og suspensionen er praktisk talt umuligt.

Termansen stillede til sidst spørgsmålet, om det overhovedet er ønskeligt at smide Polen ud af Unionen eftersom det ikke kun er staten, man smider ud, men også dem der lider under regeringsmagten?

Dorte Sindbjerg Martinsen – Er EU borgerskabet under pres?

Dagens anden oplægsholder var professor på Københavns Universitet og medlem af Center for Europæisk politik, Dorte Sindbjerg Martinsen. Martinsen holdt et spændende oplæg om unionsborgerskabet og hvilke udfordringer, hun mener, det kan føre med sig.

Mange forbinder Unionsborgerskabet med fri bevægelighed, men som Martinsen lagde vægt på, er der meget mere til det, end det. Hun beskriver det, som en status for individer i en politisk enhed. Det sikrer politiske rettigheder samt mulighed for at studere og arbejde i de af Unionen medlemsstater, man ikke selv har statsborgerskab i.

Martinsen kom ligeledes ind på sin vurdering af, hvad der er hovedudfordringerne ved unionsborgerskabet, er i dag. Blandt andet mener hun, at unionsborgerskabet er politiseret over tid. Især i Danmark grundet den stigende problematisering af danske velfærdsmodel. Dertil spiller Brexit og en voksende EU-skepticisme ligeledes en rolle.

Med flere statistikker viser Martinsen dog, at borgerne i de respektive EU-medlemsstater føler sig mere og mere som unionsborger, men hvordan kan EU sikre, at denne tendens fortsætter?

Camilla Polack og Kasper Schlie – Nye EU-undervisningsmaterialer fra DEO

 

DEOundervisning præsenterede deres hjemmeside med et hav af gratis undervisningsmaterialer til både folkeskoler og gymnasier. DEO har haft stor succes og glæde ved at møde elever ude på skoler rundt omkring i landet.

Her fortalte Camilla og Kasper om hvordan DEO undervisning afvikler rollespil og studieture med eleverne. Rollespillene sætter eleverne overfor ellers komplicerede problemstillinger i anderledes rammer, hvor eleverne selv agerer politikere, medier og lobbyister.  Kasper fortalte også om DEOundervisnings temapakker, her kan undervisere frit introducerer deres elever for udpenslede problemstillinger med dertilhørende spørgsmål indenfor relevante EU-emner. Temapakker, Rollespil og EU-master class er alle tilgængelige for undervisere her på siden. Ligeledes kan alle DEO’s bogudgivelser downloades  gratis her

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Lise Nygaard fra DUF fortalte om hendes arbejde som EU’s ungdomsdelegat og vigtigheden i, at unge får tidlig kendskab til EU.  Det gør DUF fx. ved at mødes med andre EU-delegater i Europa og udveksler ideer, kendskab og ambitioner for EU. Nygaard og DUF har også haft stor glæde ved at møde elever i de ældste klasser i folkeskolen og gymnasier, hvor de har nydt at fortælle og afvikle lege om EU.

 

Oplev Europa

Efterfølgende hørte vi fra Oplev Europa og deres forskellige aktiviteter i Europa huset i København.  Oplev Europa er en del af Europa huset i Gothersgade, der både huser Europa-Parlamentet i København og den danske Europa-Kommissionens Repræsentation. Alle kan komme ind fra gaden eller man kan som skoleklasse booke et oplæg. Derudover tilbyder Oplev Europa ture rundt i København og virtuelle oplæg på skoler i hele landet.  Læs mere om Oplev Europa her

 

Folketingets EU-oplysning

Rasmus Baastrup fra Folketingets EU-oplysning præsenterede alternative måder elever kan få viden om EU’s forskellige problemstillinger. En stor del af deres materialer består af korte film, hvor eleverne kan dykke ned i en problemstilling. Alle film kan tilgås her

 

Elisabet Svane – EU i medierne

Politikens tidligere korrespondent i Bruxelles; Elisabet Svane fortalte herefter om sit virke og EU i medierne. Elisabet fortalte her om, hvordan man får EU og Bruxelles ud i medierne. For hendes vedkommende handler det om at holde sig til de store linjer og væk fra bureaukratiet. Hun fortalte, at hun altid har prøvet at skrive om EU via mennesker og formidle indviklede problemstillinger, på en måde der informerer læseren, om hvad det betyder for den enkelte læser. Elisabet Svane kom derudover også ind på den berømte Bruxelles boble, men påpegede at der rent faktisk er lettere adgang til embedsværket i Bruxelles for journalister, end der er til det danske embedsværk. Derfor kan Bruxelles også fremstå mere åben og gennemsigtig, hvis man som journalist går i gang med at undersøge den europæiske dagsorden. En anden stor forskel i at dække politik i Bruxelles og Christiansborg, er at man i Bruxelles skal dække alle områder, mens man på Christiansborg er specialist i fagområder som f.eks. klima. Svane påpegede, at det i den grad er med til at forringe det journalistiske indhold og udbredelse af EU.

 

Niels Fuglsang (S) – EU bag kulisserne

Sidst men ikke mindst fik vi et unikt indblik i livet som MEP’er i EU. Niels Fuglsang fortalte sin personlige historie om hans vej ind i Europa-Parlamentet, hvordan arbejdsgangene er i Bruxelles og hvilke store emner, der rør sig på den europæiske politiske scene. Niels Fuglsang besvarede til sidst på spørgsmål fra salen, hvor han blandt andet kom ind på det politiske spændingsfelt, der kan være i at tilhører en europæiske socialdemokratisk gruppe, når man samtidigt er en del af det danske socialdemokrati.

24. august 2021 EU i undervisningen | Aarhus

Blev EU skurk eller helt under coronakrisen?
Jens Blom-Hansen, Aarhus Universitet

Dagens første oplægsholder var lektor ved Aarhus Universitet, Jens Blom-Hansen. Blom-Hansens oplæg handlede om EU’s håndtering af coronakrisen, med fokus på den økonomiske håndtering og den sundhedsmæssige håndtering.

I forhold til den økonomiske håndtering, gjorde EU brug af flere tiltag bl.a. en undtagelsesklausul ift. konkurrencereglerne. Denne medførte, at medlemsstaterne kunne give løntilskud til private virksomheders ansatte samt at den fjernede loftet for, hvor meget offentlig gæld en medlemsstat må have. Blom-Hansen rejste dog et spørgsmål om hvilke fordelingsmæssige virkninger nogle af disse tiltag kunne medføre. Hans konklusion lød på, at det i høj grad var de sydeuropæiske lande der led under dette, da de nordlige lande havde ressourcerne til at håndtere dette.

I forhold til den sundhedsmæssige udfordring, valgte EU ikke at gribe ind i lige så stort omfang. Som et af de eneste initiativer, valgte EU at sikre landene gennem en fælles vaccineopkøb, der skulle hindre konkurrence og sikre de små lande. Dertil stiller Blom-Hansen, hvorfor kun dette? Hans bud lød på manglende kompetence.

Blom-Hansen mener ikke, det kan gøres så nemt, som at sige at EU enten var helt eller skurk. I stedet viser coronakrisen, at EU har muskler ift. at sikre sine medlemsstater økonomisk, mens der sundhedsmæssigt stadig er en vej at gå. En mulig løsning på dette, mener Blom-Hansen, er ved en traktatændring. Blom-Hansen tilføjer dog ligeledes, at det med de nuværende bestemmelser burde have været muligt at gøre mere, men at det ligeledes er en politiske vilje, der mangler.

Udenrigstjenesten – blødt diplomati eller stormagtsambitioner?
Liv Frank, Aarhus Universitet

Den næste oplægsholder var ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, Liv Frank. Franks oplæg handlede om og redegjorte for det hun mener er en af EU’s mest omfattende forandringer i nyere tid, nemlig Udenrigstjenesten (CSDP).

Frank lægger vægt på, at Udenrigstjenesten er en stor idé med et stort potentiale, men stiller efterfølgende spørgsmålet, fungerer det i praksis?

For Frankrig som en form for udenrigsministerie. For andre som support til administrere udenrigspolitikken. Hun forklarer Udenrigstjenesten har det de kalder et strategiske kompas, hvor medlemsstaterne sammen skal finde frem til, hvad der er den nuværende største trussel. Dette er en måde at få fællesforståelse for hvad samarbejdet skal føre frem til.

Er dette forstærket samarbejde et symbol på, at medlemsstaterne i EU nu vil tale med én fælles stemme i stedet for 27?

 

Kan EU håndtere fremtidens flygtningestrømme?
Kasper Tonsberg Schlie, Undervisningschef DEO
EU står overfor en ny flygtningekrise efter at Taliban har overtaget magten i Afghanistan. I 2015 blev EUs medlemslande overvældet af en flygtningestrøm fra Syrien og spørgsmålet er om EU vil være i stand til at håndtere presset denne gang. Kasper Tonsberg Schlie forklarede, hvilke initiativer EU satte i søen efter krisen i 2015, hvor det blev klart at hverken de ydre grænser eller Dublin-forordningen fungerede efter hensigten. I dag er EUs indsats i højere grad blevet fokuseret på en bedre grænsebevogtning, der dog også er blevet beskyldt for at foretage pushbacks og samarbejde med autoritære regimer i Nordafrika. Derudover er medlemslandene stadig ikke blevet enige om en fordelingsmekanisme for asylansøgere, der vil skabe en mere solidarisk fordeling i en krisesituation.

Debat: Hvordan engagerer vi bedst unge i EU-stoffet?
Rasmus Nordqvist, Folketingsmedlem
Niels Fuglsang, Medlem af Europa Parlamentet

 

27. august 2020 - EU i undervisningen (virtuel konference)

Dette års undervisningskonferencer blev afholdt virtuelt på Zoom med i alt 120 deltagere. Herunder kan du læse  dagens program, downloade powerpoints og se oplæggene på video.

Connie Hedegaard: Kan EU’s Green Deal redde klimaet?
Tidligere minister, EU-kommissær og nu bestyrelsesformand for CONCITO, Connie Hedegaard, vil i sit oplæg diskutere EU’s klimapolitik, Green Deal. Hun vil se nærmere på, hvilke muligheder Green Deal giver Europa i klimakampen og om EU’s klimapolitik er nok til at redde klimaet. Hvad er Green Deal? Hvad kan Danmark og Europa bruge Green Deal til? Hvad er udfordringerne ved klimapolitikken i EU?

 

Rebecca Adler-Nissen: Twitter-diplomati
Professor Rebecca Adler-Nissen vil præsentere, hvordan EU-forhandlingerne har ændret sig, som følge af den stigende digitalisering i verden. Hun vil derudover se nærmere på, hvordan Corona pandemien har ændret forhandlingsvilkårene i EU. Hvilken indflydelse har digitalisering på diplomatiet? Hvilke udfordringer og muligheder har Corona pandemien givet beslutningstagere i EU?

Skriv til undervisning@deo.dk for at få tilsendt Rebecca Adler-Nissens oplæg.

 

Rasmus Nørlem Sørensen: Hvad skete der med EU’s budget?
DEO sekretariatleder og chefanalytiker reder trådene ud efter sommerens maratonforhandlinger om EU’s syvårige budget. Bliver der råd til både corona-genopretning og den grønne omstilling? Fik budgettet en retsstatsmekanisme? Og kan man gøre emnet spændende for eleverne?

 

Jacob Langvad: EU bag kulisserne
Journalist og korrespondent, Jacob Langvad, har for nyligt udgive en ny bog kaldet ‘Europas svære fællesskab’. Han vil i sin præsentation forklare indholdet i netop denne bog og hvad bogen bidrager med. Hvordan kan bogen, Europas svære fællesskab’ bruges i undervisningen? Hvordan fungerer det politiske spil i Bruxelles?

 

Kasper Tonsberg Schlie: Nyt fra DEOundervisning
Lyt med når DEO præsenterer nye undervisningsmaterialer om EU. Fx et nyt talentforløb om EU, EU i matematik og et helt nyt debatkoncept, der kan afvikles både digitalt og fysisk.

 

Pernille Gliese Andersen: Podcast om EU’s historie
Pernille Gliese Andersen har udviklet en helt ny podcast om EU’s historie. Hun vil præsentere, hvorfor der er behov for en podcast om EU og derudover praktiske oplysninger om, hvornår afsnittene bliver offentliggjort og hvor afsnittene fra podcasten kan downloades.

 

Rachid Moutiq: Sjov om EU
Rachid Moutiq, det brune lys, giver sit bud på, hvordan fortællinger om EU kan gøres humoristiske. Han har derfor fundet på at lave stand-up om EU. Hvordan fungerer stand-up om noget så seriøst om EU? Hvordan kan EU gøres sjovere i hverdagen og mere spiseligt?

 

Sara Dybris Mcquaid: On the border of Brexit
I oplægget vil Sara Dybris Mcquaid præsentere et nyudviklet rollespil om grænsen for Brexit. Hun vil præsentere, hvordan rollespillet er udviklet og hvorfor det er vigtigt for elever og andre interesserede at forstå grænseproblemerne mellem Irland og Storbritannien og forhandlingsudfordringerne under Brexit og efter, når handelsaftalen skal forhandles på plads.

Caroline Tranberg, Altinget: EU-materialer på Spektrum
Hør mere om, hvordan du kan bruge Altingets platform for unge, Spektrum, i din undervisning. Spektrum byder på videoer med unge, quizzer, nyhedsbreve og meget andet.

25. august 2020 - EU i undervisningen (virtuel konference)

Dette års undervisningskonferencer blev afholdt virtuelt på Zoom med i alt 120 deltagere. Herunder kan du se dagens program, downloade powerpoints og se oplæggene på video.

Jens Blom-Hansen: EU-Kommissionen bag kulisserne

Professor vil præsentere EU-Kommissionens rolle og betydning i EU’s politiske system. Her vil han bl.a. forklare, hvordan den nye EU-Kommission er kommet fra start under ledelse af EU-Kommissionsformand, Ursula von der leyen. Her har Corona-krisen spillet en stor rolle i den nye EU-Kommissions arbejde.

 

Jørgen Møller: Historiens betydning for EU

Professor Jørgen Møller vil præsentere historiens betydning for EU og international politik. Her vil han bl.a. snakke om mekanismerne omkring demokrati ud fra netop et internationalt og EU-perspektiv. Hvordan redder vi demokratiet? Hvorfor er vestlige demokratier så robuste?

Kontakt undervisning@deo.dk for at få tilsendt Jørgen Møllers oplæg.

 

Jacob Langvad: EU bag kulisserne
Journalist og korrespondent, Jacob Langvad, har for nyligt udgive en ny bog kaldet ‘Europas svære fællesskab’. Han vil i sin præsentation forklare indholdet i netop denne bog og hvad bogen bidrager med. Hvordan kan bogen, Europas svære fællesskab’ bruges i undervisningen? Hvordan fungerer det politiske spil i Bruxelles?

 

Rasmus Brun Pedersen: Kan EU erstatte NATO?
I dette oplæg vil Rasmus Brun Pedersen berøre forsvarspolitik i EU. Her vil han diskutere, om PESCO er en erstatning for NATO eller om EU’s forsvarssamarbejde vil bidrage til arbejdet i NATO. Hvad er PESCO egentlig? Og hvad gør PESCO-samarbejdet ved samarbejdet i NATO?

 

 

Kasper Tonsberg Schlie: Nyt fra DEOundervisning
Lyt med når DEO præsenterer nye undervisningsmaterialer om EU. Fx et nyt talentforløb om EU, EU i matematik og et helt nyt debatkoncept, der kan afvikles både digitalt og fysisk.

 

Pernille Gliese Andersen: Podcast om EU’s historie
Pernille Gliese Andersen har udviklet en helt ny podcast om EU’s historie. Hun vil præsentere, hvorfor der er behov for en podcast om EU og derudover praktiske oplysninger om, hvornår afsnittene bliver offentliggjort og hvor afsnittene fra podcasten kan downloades.

 

Rachid Moutiq: Sjov om EU
Rachid Moutiq, det brune lys, giver sit bud på, hvordan fortællinger om EU kan gøres humoristiske. Han har derfor fundet på at lave stand-up om EU. Hvordan fungerer stand-up om noget så seriøst om EU? Hvordan kan EU gøres sjovere i hverdagen og mere spiseligt?

 

Sara Dybris Mcquaid: On the border of Brexit
I oplægget vil Sara Dybris Mcquaid præsentere et nyudviklet rollespil om grænsen for Brexit. Hun vil præsentere, hvordan rollespillet er udviklet og hvorfor det er vigtigt for elever og andre interesserede at forstå grænseproblemerne mellem Irland og Storbritannien og forhandlingsudfordringerne under Brexit og efter, når handelsaftalen skal forhandles på plads.

Caroline Tranberg, Altinget: EU-materialer på Spektrum
Hør mere om, hvordan du kan bruge Altingets platform for unge, Spektrum, i din undervisning. Spektrum byder på videoer med unge, quizzer, nyhedsbreve og meget andet.

 

20. september 2019 - Aarhus | Magtens nye ansigter.

REPORTAGE. Den 20. september afholdte DEOundervisning konference i Aarhus, hvor undervisere og gymnasieelever mødte op for at høre om magtens nye ansigter i EU samt EU’s fremtid.

DEOundervisning åbnede konferencen og bød velkommen til de fremmødte undervisere og elever, hvor undervisningschef Kasper Tonsberg Schlie fortalte om DEOs vision og mission om at formidle EU gennem inspirerende og sjov undervisning gennem blandt andet rollespil.

Efterfølgende introducerede Thomas Bach Jørgensen fra Oplev Europa i Europa-Huset om mulighederne for at besøge Europa-Huset for at få en introduktion til EU gennem forskellige oplevelser og interaktive udstillinger.

Det nye EU efter valget

Første oplægsholder på konferencen var Derek Beach, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Derek Beach startede med at slå fast, at EP-valget 2019 har ændret Europa Parlamentets flertal. Før valget dannede de to store partier Socialisterne og de Konservative flertal, men en tilbagegang til begge partier samt en fremgang til de Liberale betyder nu, at flertallet deles mellem Socialisterne, de Konservative og de Liberale.

Kort sagt kan man udlede af EP-valget 2019, at de to store partier Socialisterne og de Konservative blev svækket; at den grønne bølge har fået flere mandater og, at de euro-skeptiske partier også fik flere mandater – de står dog stadig uden for politisk indflydelse og truer ikke de etablerede partiers flertal.

Derek Beach omtalte især Ursula von der Leyens post som ny kommissionsformand og den politiske vej hun vælger at gå. Spørgsmålet lige nu er, om von der Leyen vil udfordre det Europæiske Råd og diktere retningen for Europa eller om hun på baggrund af Juncker-kommissionens erfaringer vil lægge sig op ad Rådet og tjene dets interesser. Forventningen lige nu ifølge Derek Beach er, at hun vil gøre det sidste, fordi hun ikke har været spitzenkandidat og dermed ikke har noget folkeligt mandat.

 

Konsekvenser af Brexit

Næste oplægsholder på konferencen var Mark Eaton, assisterende professor på Aarhus Universitet ved School of Communication and Culture – English, som fokuserede sit oplæg på de mulige konsekvenser af Brexit. En af konsekvenser er en skotsk løsrivelse fra Storbritannien. Tidligere skotske forsøg på at løsrive sig fra Storbritannien er blevet manet til jorden med advarslen om, at hvis Skotland forlod den britiske ’familie’, så ville de også forlade EU.

Men nu står Skotterne alligevel til at ryge ud af EU på grund af Brexit til trods for at stort skotsk flertal for at blive i EU. Derfor er en skotsk løsrivelse en reel mulig konsekvens af Brexit ifølge Mark Eaton.

 

Eaton talte også om organisationen Canzuk, som er en international organisation mellem Storbritannien og de tre commonwealth nationer Canada, Australien og New Zealand. Canzuk er ifølge Eaton en britisk romantiseret forestilling om at genskabe ’the commomwealth’ efter Brexit især på handelsområdet. Problemet er blot, at commonwealth nationernes eksport til Storbritannien i 2015, 2017 og 2018 kun udgjorde 2,8 %, mens Storbritanniens eksport til EU har ligget på omkring 50 %.

Eatons konklusion var derfor, at det er meget optimistisk og måske endda urealistisk at tro, at Storbritanniens handel med commonwealth nationerne vil stige til et omfang, der kan gøre briterne uafhængige af EU.

Brexit – snyd og bedrag

Dagens sidste oplæg blev holdt at Poul Erik Flyvholm Jørgensen, lektor ved English Business Communication ved Aarhus Universitet og handlede om den kommunikative del af Brexit. Flyvholm Jørgensen fokuserede især på medierne og politikernes brug af deciderede løgne i hele retorikken omkring Brexit.

Omdrejningspunktet for oplægget var især Storbritanniens nuværende premierminister, Boris Johnson, som af flere er kendt for at være en notorisk løgner, fordi han i flere henseende – både omkring Brexit og om mange andre ting – har haft en meget lemfældig omgang med sandheden. Boris Johnsen har også selv arbejde som journalist i EU og været med den at etablere den løgnagtige diskurs omkring EU, som stadig ses i de britiske medier i dag.

Poul Erik Flyvholm Jørgensen pointerede samtidig, at flere har omtalt, at Johnsons løgnagtige tilgang til blandt andet Brexit har ført til, at Storbritannien i dag omtales som et demokrati i opløsning.

Udover brugen af deciderede løgne i Brexit-retorikken, så er især ét andet retorisk virkemiddel også blevet brugt: nemlig brugen af krigs-retorik, hvor vending som ”battle of Britain” og ”enemies of the people” er blevet brugt i Brexit-retorikken.

Nogle Brexiteers, som for eksempel Boris Johnsen, har taget krigs-retorikken et skridt længere med referencer til anden verdenskrig. Boris Johnson har blandt andet sagt i forbindelse med Brexit, at ”Napoleon, Hitler, various people tried this out, and it ends tragically. The EU is an attempt to do this by different methods”.

Poul Erik Flyvholm Jørgensens konkluderede, at løgne og bedrage i Brexit-debatten har skabt en uligevægtig debat, som skade forståelsen af Brexit i det britiske samfund.

Workshops med fokus på EU i undervisningen

Efter frokost bød konferencen for første gang på workshops for de fremmødte undervisere. Workshopsene gav underviserne tre forskellige indblik i, hvordan de kan inkludere EU i undervisningen.

Workshop 1 tog udgangspunkt i nyt undervisningsmateriale om Brexit og grænsen mellem Irland og Nordirland. Undervisningsmaterialet er udviklet af Sara Dybris McQuaid lektor og centerleder på Irske Studier ved Aarhus Universitet. Sara Dybris McQuaid var forhindret i at holde workshoppen, og derfor blev hendes materiale formidlet af DEOs to projektmedarbejdere Mathias Koue Hansen og Jane Grønning Johansen.

Workshoppen belyste temaet grænser og tog udgangspunkt i kompleksiteten af grænsen mellem Irland og Nordirland og den potentielle konflikt, et hårdt Brexit kan være med til at udløse i grænseområdet. Workshoppen gav desuden de fremmødte undervisere mulighed for at afprøve de nye undervisningsmaterialer med fokus på den historiske, fysiske, symbolske og retoriske grænse for Brexit i Irland/Nordirland.

Workshop 2 om brugen af rollespil i undervisningen blev afholdt af DEOs undervisningschef Kasper Tonsberg Schlie. Han fortalte kort om, at rollespil er et godt læringsredskab, fordi god undervisning kræver kreativitet. Men det aktiverer også eleverne på en måde, hvor de får mulighed for at fordybe sig i et emne om EU samtidig med, at de får lov til at konkurrerer mod hinanden.

De fremmødte undervisere fik selv lov til at prøve spillet på egen krop. Underviserne repræsenterede hver sit land, der skulle tage stilling til scenariet om, at 100.000 flygtninge var på vej over Middelhavet. Her skulle underviserne forhandle på vegne af det land, de repræsenterede, og blive enige om, hvordan de skulle fordele de 100.000 flygtninge imellem sig.

Du kan læse mere om DEOs rollespil og muligheden for at booke DEOs rollespilseksperter til en dag, hvor eleverne får muligheden for at simulere politikernes hverdag i Bruxelles.

Workshop 3 om hvordan man arbejder med cases i EU-undervisningen blev afholdt af Lars Frederiksen, der til daglig underviser i samfundsfag på Roskilde Katedralskole. Workshoppen fokuserede på, hvordan underviserne gennem brug af cases kan gøre abstrakte temaer om EU mere konkrete for eleverne.

Lars Frederiksens nøgleargument for at arbejde med cases i undervisningen var da også, at cases gør EU konkret, fordi cases skaber et fokus på, hvad EU gør, fremfor hvad EU er. Derudover var et af Lars Frederiksens hovedargumenter, at cases tvinger eleverne til at tage stilling til konkrete samfundsmæssige problemer og løsninger.

Lars Frederiksen barsler desuden med en ny EU-undervisningsbog, hvor der fokuseres på aktuelle cases i EU-undervisningen. Lars Frederiksen tog udgangspunkt i sin nye bog på workshoppen.

Konferencen afsluttedes med en introduktion til nogle af DEOs nyeste projekter, hvor undervisningschef Kasper Tonsberg Schlie introducerede de fremmødte undervisere for EU Masterclass for særlig talentfulde elever med interesse for international politik og Europa.

DEOundervisning takker undervisere og elever for fremmødet og ser frem til næste konference, som vil finde sted i august 2020.

Vil du vide mere om konferencerne? Skriv en mail til undervisning@deo.dk .

Arrangementet modtog økonomisk støtte fra EU-kommissionens Jean Monnet program under Erasmus +.

17. september 2019 - København | Magtens nye ansigter.

REPORTAGE. Den 17. september afholdte DEOundervisning konference på Københavns Professionshøjskole i Carlsbergbyen. Her var 75 undervisere og 120 gymnasieelever fra Niels Brock mødt op for at høre om magtens nye ansigter i EU samt EU’s fremtid.

DEOundervisning åbnede konferencen og bød velkommen til de fremmødte undervisere og elever, hvor undervisningschef Kasper Tonsberg Schlie fortalte om DEOs vision og mission om at formidle EU gennem inspirerende og sjov undervisning gennem blandt andet rollespil.

Herefter et kort oplæg fra Morten Buttenschön fra CFU, der fortalte hvordan CFU bidrager til EU-undervisningen gennem databaser med adgang til læringsmidler til undervisning i historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Efterfølgende introducerede Thomas Bach Jørgensen fra Oplev Europa i Europa-Huset om mulighederne for at besøge Europa-Huset for at få en introduktion til EU gennem forskellige oplevelser og interaktive udstillinger.

Magtens nye ansigter i EU

Mads Dagnis Jensen, lektor på CBS med speciale i europæiske politik, stod for konferencens første dybdegående oplæg om magtens nye ansigter i EU. Han fortalte kort om de forskellige institutioner i EU, som efterfulgtes af en overordnet præsentation af de fem nye ledere i EU; Ursula von der Leyen, som bliver ny formand for Europa Kommissionen, Charles Michel, der bliver ny præsident for Europa Rådet, Davis Sassoli, som bliver formand for Europa-Parlamentet, Josep Borell, som bliver ny udenrigschef samt Christine Lagarde, som bliver præsident for den Europæiske Centralbank. Dagnis forklarede kort, hvorfor netop disse toppolitikere er blevet udvalgt til EU’s topposter.

De fleste af EU’s nye ledere er føderalt og/eller liberalt orienterede, hvilket forventeligt vil afspejle deres arbejde med EU’s fremtid

Populismens paradokser og Europas fremtid

Det næste oplæg om populismens paradokser og EU’s fremtid blev holdt af Ulf Hedetoft, professor ved Centre of the Study of Nationalism ved Københavns Universitet.

I oplægget fortalte Hedetoft om den stigende populisme i Europa gennem de seneste år. Som start forklarede han kort begrebet populisme; ideen om at magten skal ligge hos folket og ikke hos eliten, samt tanken om at bevare den nationale kultur og identitet.

Det stigende ønske om et meget nationalt funderet medlemskab af EU er ifølge Hedetoft også en af årsagerne til, at det er så svært at blive enige på EU-området, både fra et nationalt perspektiv men især også fra et regionalt perspektiv medlemslandene imellem.

Hedetoft forklarede desuden forskellige former for populisme gennem tre eksempler, Ungarn, Sverige og Catalonien.

Konsekvenserne af Brexit

Professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Ben Rosamond satte i sit oplæg fokus på Brexit og de mulige kriser, Storbritannien rammes af i forbindelse med beslutningen om at træde ud af det europæiske fællesskab og det europæiske samarbejde.

Flere har allerede pointeret at et brexit, med eller uden aftale, vil få adskillelige konsekvenser for det britiske samfund. Ben Rosamond konkluderede også, at Brexit vil afføde en krise i britisk politik, samt at det vil være en krise der strækker sig langt længere i det britiske samfund.

Rosamond konkluderede også, at Brexit i sig selv er et resultat af en krise.

Men, hvad definerer overhovedet en krise? En krise defineres som et problem, der for politikere og samfundsaktører er svært at beskæftige sig med – et problem, som er svært at løse, forklarer Rosamond.

Brexit i sig selv er et resultat af manglende tillid til de britiske politikere, og ifølge Rosamond var en af drivkræfterne bag afstemningen om det britiske EU-medlemskab en ’slow burning crisis of trust’, forstået på den måde, at en stigende mistillid til politikerne i sig selv har forårsaget brexit.

Brexit vil uden tvivl afføde forskellige kriser og ifølge Rosamond, vil kriserne især omfatte en stigende ulighed samt en nedgang i den britiske økonomi.

Workshops med fokus på EU i undervisningen

Efter frokost bød konferencen for første gang på workshops for de fremmødte undervisere. Workshopsene gav underviserne tre forskellige indblik i, hvordan de kan inkludere EU i undervisningen.

Workshop 1 om grænsen for Brexit blev afholdt af lektor Sara Dybris McQuaid, der er centerleder på Irske Stuider ved Aarhus Universitet. Hun belyste kompleksiteten af brexit i Irland og Nordirland samt frygten for en lukket grænsen mellem de to lande. Volden i grænseområdet mellem Irland og Nordirland har været stødt stigende efter Brexit-afstemningen til stor bekymring for de, der bor i området.

I workshoppen fokuserede McQuaid nyudviklede undervisningsmaterialer med fokus på den historiske, fysiske, symbolske og retoriske grænse for Brexit. Workshoppen gav derfor mulighed for, at underviserne kunne afprøve disse nye undervisningsmaterialer.

Workshop 2 om brugen af rollespil i undervisningen blev afholdt af DEOs undervisningschef Kasper Tonsberg Schlie. Han fortalte kort om, at rollespil er et godt læringsredskab, fordi god undervisning kræver kreativitet. Men det aktiverer også eleverne på en måde, hvor de får mulighed for at fordybe sig i et emne om EU samtidig med, at de får lov til at konkurrerer mod hinanden.

De fremmødte undervisere fik selv lov til at prøve spillet på egen krop. Underviserne repræsenterede ti forskellige lande, der skulle tage stilling til scenariet om, at 100.000 flygtninge var på vej over Middelhavet. Her skulle underviserne forhandle på vegne af det lande, de repræsenterede og blive enige om, hvordan de skulle fordele de 100.000 flygtninge imellem sig.

Workshop 3 om hvordan man arbejder med cases i EU-undervisningen blev afholdt af Lars Frederiksen, der til daglig underviser i samfundsfag på Roskilde Katedralskole. Workshoppen fokuserede på, hvordan underviserne gennem brug af cases kan gøre abstrakte temaer om EU mere konkrete for eleverne.

Lars Frederiksens nøgleargument for at arbejde med cases i undervisningen var da også, at cases gør EU konkret, fordi cases skaber et fokus på, hvad EU gør, fremfor hvad EU er. Derudover var et af Lars Frederiksens hovedargumenter, at cases tvinger eleverne til at tage stilling til konkrete samfundsmæssige problemer og løsninger.

Lars Frederiksen barsler desuden med en ny EU-undervisningsbog, hvor der fokuseres på aktuelle cases i EU-undervisningen. Lars Frederiksen tog udgangspunkt i sin nye bog på workshoppen.

Paneldebat om fake news og politiske memes

Konferencen sluttede med en paneldebat om, hvordan man lærer de unge om politik på sociale medier samt om at identificere fake news.

Panelet bestod af formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Martin Mejlgaard, lektor og medieforsker Anne Mette Thorhauge samt journalist ved Altingets ungemedie Spektrum, Line Rønn Tofte.

Debatten gik generelt på, hvordan man opfordrer og inspirerer unge til at følge med i politik samt, hvordan man laver politisk journalistik og politisk kommunikation, som engagerer unge mennesker i dag. På grund af den digitale tidsalder bliver de unge ikke på samme måde eksponeret for politik gennem nyheder på tv, fordi unge mennesker i dag finder deres nyheder gennem sociale medier.

Derfor er det også nødvendigt at ruste de unge mennesker til at have en kritisk tilgang til de nyheder, de læser. Melding fra de tre paneldeltagere var også at lære de unge at reflektere over det indhold, de ser på internettet generelt og på sociale medier.

DEOundervisning takker undervisere og elever for fremmødet og ser frem til næste konference, som vil finde sted i august 2020.

Vil du vide mere om konferencerne? Skriv en mail til undervisning@deo.dk .

Arrangementet modtog økonomisk støtte fra EU-kommissionens Jean Monnet program under Erasmus +.

29. januar 2019 - Aarhus | Bliv klar til EU-valget.

REPORTAGE. Tirsdag den 29. januar afholdte DEO en konference i Aarhus, hvor 75 undervisere var mødt op i Dokk1 for at blive klogere på det kommende Europa-Parlamentsvalg. Dagen bød på oplæg fra forskere, undervisere og politikere, der gav deres bud på nogle af de vigtige temaer, som vil blive debatteret frem mod valget d. 26. maj.

Af Søren Boserup Lauritsen

 

Sidder lobbyisterne på magten i Bruxelles? – Oplæg ved Anne Skorkjær Binderkrantz, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Første oplægsholder var Anne Skorkjær Binderkrantz, som fortalte om lobbyisters rolle i EU-lovgivning. Selv om lobbyisme ikke direkte har noget med Parlamentsvalget at gøre, så blev det gjort klart, at lobbyisterne så sandelig har meget at sige i den daglige arbejdsgang i Bruxelles. Netop derfor er det vigtigt at fremhæve dette tema ved det kommende valg, for at høre hvad de politiske kandidater vil gøre ved lobbyisternes stigende indflydelse.

”Men er det så godt eller skidt med lobbyisme?”. Det spørgsmål kan man, ifølge Anne Skorkjær Binderkrantz, ikke give et simpelt svar på. For lobbyisme betyder på den ene side, at særinteresser bliver favoriseret fremfor almeninteresser, mens det på den anden side dog også kan betyde, at borgerne får mulighed for at blive hørt. Vurderingen af lobbyisme bør derfor handle om balancen samt graden af åbenhed. Og her blev det fortalt, at Bruxelles i visse tilfælde faktisk er bedre end sit dårlige rygte. Men man bør dog eksempelvis være opmærksom på, at erhvervslivet og offentlige myndigheder langt oftere bliver inddraget i lovgivningsprocesser end fagforeningerne.

EU og Rusland: Konflikt så langt øjet rækker? – Oplæg ved Jakob Tolstrup, lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

”Rusland er tilsyneladende en ganske oplagt samarbejdspartner for EU, men sådan blev det altså ikke”. Jakob Tolstrup startede med en opremsning af, hvad der er mest betydningsfuld for et godt partnerskab. Her blev det fremhævet, at geografisk nærhed og gensidig økonomisk afhængighed ofte vil drive to parter sammen i et partnerskab. Men selv om begge kriterier er opfyldt, så har de seneste ”28 års skuffende EU-Rusland historie” været præget af konflikter, især efter invasionen af Georgien og senere Krim.

Tolstrup fremhævede, at der findes ganske modsatrettede udlægninger af, hvorfor situationen er blevet så anspændt. Visse kredse mener, at det hele er EU’s skyld, eftersom EU har udvidet sig ind i den russiske interessesfære og dermed fremprovokeret en konflikt. Andre vil dog påpege, at ingen af de Central- og Østeuropæiske lande er blevet tvunget ind i EU. Det er derfor udelukkende Rusland og Putin, som har skabt det problematiske forhold, både gennem de forskellige invasioner, men også ved at modarbejde vestens interesser i Syrien og lukke for gassen til Ukraine. Og så længe man ikke kan komme til enighed om problemets kerne, ja, så er der ikke nogen bedring i sigte.

Hvordan engagerer man de unge i EU-valget? – Merle Singer-Lippert, Dansk Ungdoms Fællesråd – Thomas Jørgensen, Europa-Parlamentet i Danmark

Den demokratiske deltagelse blandt unge er alt for lav. Bare 38% af de unge mellem 18-24 stemte ved det seneste valg, og det ønsker Merle Singer-Lippert fra DUF at gøre noget ved. I bund og grund, så handler det om at skabe det, som hun kaldte for ’demokratisk selvtillid’: ”Den viden, som I tager med herfra, og som I videregiver til jeres elever, den skal også kunne omdannes til holdninger. I kan styrke de unges demokratiske selvtillid ved at give dem en faglig ballast men også ved at give dem muligheder for at udtrykke deres holdninger.” Sådan lød én af opfordringerne og Merle Singer-Lippert sluttede af med endnu et godt råd: ”Husk at formidle de temaer, som de unge allerede interesserer sig for!”

Thomas Jørgensen fra Europa-Parlamentet i Danmark tilsluttede sig Merles idéer, og fortalte desuden om, hvordan Europa-Parlamentets kampagne ”Denne gang stemmer jeg” tager sig ud, og hvordan underviserne selv kunne inddrage deres elever i kampagnen. Thomas Jørgensen viste derudover nogle bemærkelsesværdige statistikker frem omkring ungdoms-stemmeprocenten i forskellige lande, og især havde han én anke: de svenske unge er meget bedre til at møde op i stemmeboksen end de danske. Budskabet var derfor klart frem til det kommende valg: ”Vi skal i det mindste stile efter at være bedre end svenskerne”

Et splittet EU? Forskelle på EU-opbakningen i nord, syd, øst og vest. – Oplæg ved Catharina Sørensen, forskningschef ved Tænketanken Europa

Efter en grundig gennemgang af ungdommens forhold til EU, var det tid til at kigge på det større billede og se, hvordan forskellige europæiske befolkningsgrupper forholder sig til spørgsmål om EU. Catharina Sørensen fremlagde en række opsigtsvækkende beskrivelser og overraskende statistikker om danskeres og andre europæeres opfattelser af EU-samarbejdet. Eksempelvis er der brug for bedre faktuel viden om EU: ifølge en undersøgelse foretaget af Catharina Sørensen, så kunne kun 2% af de adspurgte danskere svare på, hvor mange pladser Danmark kommer til at have i Europa-Parlamentet efter det kommende valg.

På det større europæiske plan, så blev konferencens deltagere klogere på, hvilke temaer der optager den brede europæiske befolkning. Og her stod det klart, at immigration topper listen i de fleste lande, når det kommer til problematikker, som europæerne ønsker løsninger på. ”Findes der en europæisk offentlighed?” spurgte Catharina refererende til den langvarige debat om dette emne, og fortsatte: ”Man kan i hvert fald sige, at alle europæiske borgere taler og tænker om immigration som det største problem.”

Valgets fire store temaer i undervisningen – Rasmus Nørlem Sørensen, chefanalytiker og sekretariatsleder ved oplysningsforbundet DEO

Efter frokosten blev det tid til at komme tættere på de temaer, som vil optage os alle frem mod det kommende valg. DEO’s egen Rasmus Nørlem Sørensen gav sit bud på, hvad vi kommer til at snakke om, samt hvordan det vil være oplagt at inddrage en række temaer direkte i undervisningen.

På tre kvarter formåede Rasmus at fortælle vidt og bredt om alt fra Schuman-erklæringens hensigt med at skabe en faktisk solidaritet gennem konkrete politiske resultater til hvordan Dublin-forordningen, Skattely, hvidvask, samt andre betændte emner, i visse tilfælde skaber større splittelse end sammenhængskraft. Og så gav Rasmus en række forslag til, hvilke metoder man kan anvende til at gøre EU til et spændende undervisningsemne.

Som Merle Singer-Lippert tidligere havde opfordret til, så foreslog Rasmus også at undervise i de emner, som eleverne allerede interesserer sig for og som vil påvirke deres hverdag. Og så skal man ikke være bange for at stille provokerende spørgsmål, som eleverne vil huske. I klimaspørgsmålet kunne man f.eks. spørge eleverne: ”Hvad synes I om afgifter på kød? Eller hvad med en energiafgift på Netflix? Se dét ville få eleverne op af stolen!”

 

DEO’s nye undervisningsmaterialer om EU – Oplæg ved Camilla Polack, lærer og projektleder i DEO og Kasper Tonsbjerg Schlie, Undervisningschef i DEO

Efter Rasmus Nørlem Sørensens bud på, hvordan man bedre kan inddrage EU i undervisningen, fortalte Camilla Polack om nogle af de materialer, som DEO har udviklet til at gøre EU-undervisningen til en leg. Gennem de sidste mange måneder har Camilla arbejdet intensivt på at udvikle endnu et rollespil, hvor eleverne selv får lov til at prøve kræfter med lovgivningsprocessen i EU. ”Spillet om EU-Parlamentet” omhandler helt konkret plastik-lovgivning, som faktisk allerede er blevet debatteret og vedtaget i virkeligheden. Det er derfor yderst aktuelt og lige til at inddrage i undervisningen.
Kasper Tonsbjerg Schlie, undervisningschef i DEO, fortalte i forlængelse af dette om alle de andre typer undervisningsmaterialer, som DEO har udviklet, og som alle kan bidrage til at gøre EU-temaer til en naturlig og spændende del af undervisningen.

Hvordan skal fremtidens EU se ud?

Paneldebat med Frederik Aagard Sørensen (RV), Linea Søgaard-Lidell (V), Maja Albrechtsen (EL), Ali Aminali (K), Niels Fuglsang (S), Karin Rohr Genz (ALT) og Claus Kvist Hansen (DF).

Som afslutning på konferencen blev deltagerne præsenteret for de forskellige politiske partiers holdninger til EU-samarbejdet. Alle paneldeltagerne fik først lov til at præsentere deres egne visioner for EU’s fremtid.

Frederik Aagaard Sørensen (RV) startede ud med at fortælle om EU som fredens projekt, hvor den fredelige dialog og det fornuftige samarbejde har skabt fællesskab fremfor krig. Det er blot en af årsagerne til, at vi ikke må miste hvad vi har.

Linea Søgaard-Lidell (V) var ganske enig i dette, men hun opfordrede dog til, at kursen skal ændres. EU skal gøre meget på de store spørgsmål, men holde sig fra de små ting. Øremærket barsel til mænd gennem EU-lovgivning blev fremhævet som et eksempel på en af de små ting, som EU skal holde sig fra.

Maja Albrechtsen (EL) fortsatte den kritiske tone. Men selv om Enhedslisten ikke bakker op om EU-projektet, som det ser ud nu, så vil man gerne stemmes ind for at have indflydelse. Albrechtsen opfordrede til større gennemsigtighed og til at EU skal arbejde for borgerne, ikke kun for erhvervslivet.

Et andet bud på, hvad EU skal gøre, kom fra Ali Aminali (K). Til jubel for nogen og en vis undren fra andre argumenterede Ali for, at Konservative er det mest grønne parti i Danmark. Ifølge Aminali, er miljø- og klimaudfordringerne derfor en kernesag for ham og et politisk område, hvor EU skal spille en langt større rolle.

Karin Rohr Gentz (ALT) var både lykkelig og forvirret over Aminalis udmedling. Hun mente bestemt ikke at have set tegn på, at Konservative skulle være særligt grøn. Men hun glædede sig da til at blive klogere. Hun fremhævede, at EU generelt, især når det kommer til klimaspørgsmål, er en god løftestang, men at der også er en række demokratiske problemer og uigennemskuelige processer, som skal løses. Men det skal gøres gennem samarbejde.

Niels Fuglsang (S) opfordrede også til at fokusere på klimaspørgsmål. Men der skulle også være mere opmærksomhed på uligheden i samfundet: ”Forskellen på direktørens og lønmodtagerens søn er ikke stor i Thy. Men det er den andre steder i Europa. Denne tendens skal vendes, og problemerne skal løses. Men vi kan ikke stå alene. Løsningerne på ulighed, klimaproblemer, skattely skal findes på europæisk plan.”

Disse idéer var Claus Kvist Hansen (DF) ikke helt enig i. Ifølge ham, kan EU godt være en fin platform for samarbejde, ”men det er noget pjat, at man ikke kan løse klimaproblemer uden at vikle sig ind i sådan et overnationalt projekt.” Claus Kvist Hansen gjorde det klart, at EU-landene ikke er de største syndere ift. klimaproblemet, og at man burde fokusere mere på CO2-udledningen fra Indien, Kina og afrikanske lande.

Efter den indledende runde blev publikum inddraget i debatten. Der var mange yderst relevante og kyndige spørgsmål, som satte politikerne på prøve, og bemærkelsesværdigt var det, at de fleste faktisk handlede om klimaspørgsmålet. Måske er dette en indikation på, hvad vi kommer til at snakke om frem mod det kommende Europa-Parlamentsvalg (og måske også folketingsvalget?). I hvert fald stod det klart, at mange af deltagerne ved konferencen satte lighedstegn mellem EU-politik og klimaspørgsmålet, og mon ikke det er ét af de emner, sammen med migration, som har potentiale for at virkeliggøre en ”europæisk offentlighed”.