udskriv

Spillet om EU's fremtid

Spillet om EU's fremtid giver eleverne indsigt i tre centrale udfordringer, som EU står overfor: Flygtningekrisen, den økonomiske krise og retningen for EU-samarbejdet fremover. Spillet giver viden om, hvordan EU-samarbejdet fungerer, hvilke interesser og ressourcer de forskellige lande har og giver klare oplevelser af, hvad kernen i EU's udfordringer består af. Eleverne engageres i realistiske problemer og forhandlinger i EU og anspores til at søge løsninger og fremlægge faglige analyser. 

Foto Spil Aeske Deoundervisning

OBS: Spillet er frit tilgængeligt her på siden, men vi anbefaler vores flotte, trykte version af spillet (se billede til højre), da der er mange delelementer. Det koster 800 kr. plus evt. forsendelse, og kan bestilles her: Bestillingsblanket til rollespil

Det trykte spil består af en stor æske med 11 forskellige laminerede A3 spilleplader samt bordskilte med flag og loger til 10 lande, 4 interessegrupper og 5 medier. Til de 19 grupper er der 53 unikke rollekort samt faktaark i 20 eksemplarer. Spillet indeholder desuden bordplan, 100 brikker og en 8-sidet lærervejledning. 

Kort om spillet:
Varighed: 5 lektioner af 45 minutter
Antal deltagere: 55-110
Antal spilleledere: 3
Niveau: Folkeskole og gymnasium

Udgivet af DEO i 2017

Eleverne får roller som repræsentanter for op til ti forskellige medlemslande, for erhvervslivets og fagforeningernes interesseorganisationer og for de to brede bevægelser Pegida og DiEM25.

Grupperne har forskellige og indimellem modstridende ønsker til forhandlingerne. En sidste gruppe elever er journalister, som dækker forhandlingerne i løbet af dagen ud fra forskellige perspektiver fra op til fem medier med hver deres særkende.

Spillet indeholder:

Du finder rollekort, introduktion til spillet og lærervejledningen i menuen til venstre.

 

Den politiske dagsorden på rollespillets tre sessioner:

  1. Hvor mange penge skal medlemslandene afsætte på deres nationale budgetter til de fælles kasser i EU? Skal pengene bruges på investeringer i velfærd eller forbedrede vilkår for erhvervslivet? 
  2. Hvordan skal flygtninge fordeles mellem medlemslandene? 
  3. Visioner for EU: Hvem bestemmer egentlig i EU - og hvem skal forme samarbejdets fremtid?

 

Programskitse for rollespilsdagen 

Tidsforbrug

Programpunkt

30 min.

Velkomst
Gennemgang af dagens program. Introvideo* vises for alle deltagere. 
Eleverne går i grupper og fordeler roller internt.

60 min.

1. session: Ministerrådsmøde om økonomi
Finansministrene skal forhandle om råderum til investeringer, skattelettelser og fælles prioriteter. ETUC og BusinessEurope planlægger og udfører interventioner.

Forberedelse ca. 30 min.
Forhandling ca. 30 min.

70 min.

2. session: Ministerrådsmøde om flygtninge
Udenrigsministrene skal forhandle om fordeling af flygtninge og en aftale med Tyrkiet. DiEM25 og Pegida planlægger og udfører interventioner.

Forberedelse ca. 30 min.
Forhandling ca. 40 min.

45 min.

3. session: Topmøde om EU's fremtid
Stats- og regeringslederne skal holde visionære taler om EU's fremtid og konkludere på dagens forhandlinger. På det efterfølgende europæiske folkemøde skal DiEM25, ETUC, Pegida og BusinessEurope fremlægge fire veje for EU's fremtid.

Forberedelse ca. 25 min.
Fremlæggelse ca. 20 min.

20 min.

Afslutning med elevernes valg af vision for EU's fremtid. 

*Introvideo og understøttende PowerPoint med program, intro til hver session og billeder af statsministre og organisationer til brug i tredje session ligger i menuen til venstre under hhv. rollekort og materialer.

 

Roller i spillet

Du finder uddybende oplysninger om de forskellige roller i rollekortene i menuen til venstre. Spillet indeholder op til ti landegrupper, tre interessenter og fem journalistgrupper.

Eleverne indtager individuelle roller i hver gruppe. F.eks. Angela Merkel, finansministeren, udenrigsministeren og særlige rådgivere i den tyske gruppe.

Du kan navigere mellem spillets materialer i menuen til venstre på denne side.