Undervisning om demokrati, antiterror og Europol

Sikkerhed har høj prioritet i EU efter terror i mange EU-lande. Vi har skrevet en undervisningsegnet bog om, hvordan EU bekæmper kriminalitet og terror - og om Danmarks deltagelse i det europæiske politisamarbejde, Europol.

Der er en europæisk sikkerhedsunion under opbygning. Den indeholder forskellige tiltag og indsatser, der skal bekæmpe terror og øge trygheden for EU's borgere. 

Sikkerhedsområdet er ellers meget følsomt for medlemslandene, da det er en kerneopgave for enhver stat at sikre sine borgeres beskyttelse. Men terror i Europa har skabt større velvilje til at samarbejde mere om sikkerhed på europæisk plan. Danmark står udenfor en del af samarbejdet på grund af retsforbeholdet. 

I bogen ser vi på de konkrete indsatser og lægger op til diskussion om, hvad øget sikkerhed betyder for frihedsrettigheder.

Kapitler i bogen: 

  • Det europæiske politisamarbejde gennem tiden
  • EU og den nye sikkerhedsunion
  • EU's mange databaser
  • Propaganda, radikalisering og ytringsfrihed

Bogen kan bruges i sammenhæng med temaer om det danske retsforbehold, som vi har lavet temapakker  om.

Emnet kan også kobles til diskussioner om demokrati, suværenitet, borgerrettigheder, ytringsfrihed og menneskerettigheder. 

Video om bogen

Vi holder debatmøder rundt i landet med bl.a Hans Jørgen Bonnichsen tidligere PET-chef, Michael Kjeldgaard, chef for National Efterforskningscenter og Henning Bøgelund Hansen, tidligere chef for det danske kontor i Europol. 

Tilmeld din klasse til debatmøderne på www.deo.dk  
Bestil bogen i klassesæt via caroline@deo.dk  

Samfundstanker3a