Materialer til folkeskole

Fire nye forløb

DEO har i 2017 udviklet fire komplette undervisningsforløb om EU. Forløbene omfatter tekster og hjælpespørgsmål til eleverne og lærervejledninger med øvelser, lege og lektionsplaner. Forløbene er tilrettelagt, så de dækker alle samfundsfagets læringsmål i forhold til EU og europæisk politik.

Alle forløb og lærervejledninger indgår i denne materialesamling.

Alle DEOundervisnings materialer bliver løbende opdateret på elevens side, så de korresponderer med aktuelle udviklinger og forandringer indenfor EU. På elevens side findes der desuden under hvert forløb et link til den relevante lærervejledning.

De fire forløb er:

 

Spillet om EU's fremtid

DEO har i 2017 udviklet et nyt læringsspil til folkeskolen. I Spillet om EU's fremtid kan eleverne bringe al deres EU-viden i spil, når de skal forhandle om EU's økonomi, tage hånd om flygtningekrisen og udtænke visioner for det fremtidige EU-samarbejde. Spillet er skabt til brug for 55-110 elever og tager fem lektioner.

Du kan læse mere om bestilling af spillet her og finde Spillet om EU's fremtid på DEOundervisnings rollespilsside.