EU i medierne

Danske nyhedskilder

EU-nyt fra DEO
Baggrundsartikler om udvalgte sager i europæisk politik. Uden abonnement.

Altinget.dk
På Altingets EU-side er der løbende EU-dækning med både artikler og debatindlæg. Flere af artiklerne er gratis tilgængelige.

Magasinet Europa
Frivilligt baseret EU-magasin med drypvise udgivelser, men flere gode artikler. Uden abonnement.

Ræson
Analyser og interviews med mange gode vinkler på europæisk politik. Delvist gratis.

Den danske EU-repræsentation
Kommissionen og Parlamentets repræsentation i Danmark laver en omfattende informationsindsats. Blandt andet med et overblik over EU-dækningen i dagens aviser og en kalender over EU-begivenheder i Danmark.

Folketingets EU-oplysning
Adgang til faktasider og overblik over dokumenter og lovprocesser i både EU og folketinget.

Samfundstanker
Bogudgivelser om EU-emner fra DEO. Følgende titler er udkommet: Hvad vil vi med bankerne? (2016), Er fri bevægelighed EU's fremtid (2017), Sikkerhed i et åbent Europa (2017) og Kan EU redde klimaet (2017).

Europæiske medier

EUobserver
Uafhængigt nyhedsmedie med god dækning af europæisk politik og EU-stof. Delvist gratis.

Politico.eu
Nyhedsmedie med fokus på EU. Der er mulighed for at abonnere på en række ambitiøse, men gode nyhedsbreve om alt i EU. Delvist gratis.

Euractiv
Fokus på erhvervsnyheder, men med mange gode temaer, hvor der er samlet dossierer med dokumentation og citater. Uden abonnement.