Bistand

Et vigtigt element i EU's udviklingspolitik er bistand. Det er de penge, som bliver overført til lande, der bliver vurderet at have brug for økonomisk hjælp. EU bryster sig ofte af at være verdens største bistandsdonor. Det vil sige, at over halvdelen af de penge, der bruges til at hjælpe fattige lande på verdensplan, kommer fra EU.

EU giver cirka 396 milliarder kroner om året i bistand, hvis man tæller de penge med, som medlemslandene selv betaler direkte til u-landene. Regner man kun med EU's eget budget, lander tallet på 22,8 milliarder kroner.

Størrelsen på EU's bistand bliver besluttet, når EU forhandler budget. Da budgettet for 2014-18 blev fastlagt, besluttede man at skære i bistanden. Mange forklarede det med den økonomiske krise i Europa.

FN anbefaler, at landene bruger mindst 0,7 procent af deres bruttonationalindkomst (BNI) på u-landsbistand. Samlet bruger EU kun 0,4 procent, og der er ikke planer om at hæve bistanden foreløbigt. Det har medført kritik fra en række u-landsorganisationer. 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvorfor indførte EU oprindeligt bistand til u-landene?
  2. Hvad er Kommissionens planer for bistanden i det nye budget?
  3. Synes du, at EU's egen krise er et rimeligt argument for at skære i bistanden?
  4. Diskutér, om bistand er en meningsfuld måde at hjælpe verdens fattige på.

Nøgleord: bistand, udvikling, udviklingspolitik, budgetforhandlinger, flerårig finansielle ramme, AVS-lande, budget, Andris Piebalgs, Kristalina Giorgieva.

Senest redigeret 20. april 2017.

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.