Kapitalflugt

Som borger skal du betale skat i det land, du bor i. Det samme skal virksomheder, der driver forretning i landet. Både nationale og udenlandske virksomheder.   

De fleste lande er dybt afhængige af skatteindtægter fra borgere og virksomheder. Det gælder i høj grad også u-lande. Hvis de ikke får penge i statskassen gennem skat, har de ikke råd til at bygge skoler, hospitaler og veje.

Men nogle af de virksomheder, der driver forretning i u-landene, udnytter 'huller' i lovgivningen, så de undgår at betale skat. De overfører i stedet deres overskud til bankkonti i andre lande, hvor man ikke skal betale ligeså meget i skat. På den måde strømmer der penge ud af u-landene, og dét kaldes kapitalflugt.

Kapitalflugt kan både være lovlig og ulovlig. I begge tilfælde er det en alvorlig sag, for det er rigtig mange penge, der er tale om. For hver krone, der gives i udviklingsbistand, forsvinder der 10 kroner ud af u-landene som følge af kapitalflugt, vurderes det.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvad betyder kapitalflugt?
  2. Hvorfor er det muligt for de store virksomheder at undgå at betale skat?
  3. Diskutér nogle af de løsningsforslag, der har været fremme i debatten.
  4. Hvordan mener du, at EU bedst kan håndtere problemet?

Nøglebegreber: Skattely, skattespekulation, skattespekulation, EU's indre marked, selskabsskat, skattekommissær, politikkohærens, udviklingsbistand.   

Senest redigeret 20. april 2017.

 

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.