Handel med u-lande

EU startede som et handelsprojekt. Gennem handel mellem medlemslandene håbede man at kunne opnå samhørighed og fred i Europa. I dag er handlen inden for EU's grænser stærkt integreret. Det betyder blandt andet, at man ikke skal betale told for varer inden for EU.

EU handler dog også med en lang række lande uden for Europa, herunder udviklingslande. Mange af de lande oplever barrierer, når de forsøger af afsætte deres varer på EU-markedet. Blandt andet konfronteres de med en 'toldmur', når de vil eksportere til EU. Det vil sige, at de skal betale en høj afgift for at afsætte varer til EU.

Nogle u-lande har dog fået toldfri markedsadgang til EU, så de lettere kan sælge deres varer og dermed skabe vækst og udvikling i deres eget land. Denne ordning er dog under pres.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvilke fordele og ulemper er der ved EU's handel med u-landene?
  2. Hvorfor er forhandlingerne om EPA (frihandelsaftaler) trukket ud?
  3. Diskutér, om der bliver taget nok hensyn til u-landene på handelsområdet.
  4. Hvordan synes du, at EU's handel med u-landene burde fungere?

Nøglebegreber:

Udviklingspolitik, ulande, handel, udviklingshensyn, EPA, frihandel, told, toldmur

Senest redigeret 20. april 2017.

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.