Terrorpropaganda

De senere år har EU-Kommissionen og Europol igangsat en række projekter, der skal dæmme op for indhold på internettet, der kan føre til voldelig radikalisering. Der er grundlæggende tale om to forskellige tilgange. Den ene handler om at fjerne og blokere indhold gennem lovgivning og samarbejde med IT-virksomheder. Den anden handler om at lave posive modfortællnger.

Dele af indsatsen rejser dog nogle demokratiske problemstillinger. Ikke mindst i forhold til hvordan man bedst bekæmper voldelig radikalisering uden at gå på kompromis med borgernes retssikkerhed.

Derfor møder tiltagene, der handler om at fjerne indhold på internettet, stor kritik fra organisationer, der kæmper for ytringsfrihed. De mener blandt andet, at det er problematisk, når EU overlader det til private virksomheder at fjerne materialet.

Arbejdsspørgsmål:

1. Beskriv udviklingen af terrororganisationers benyttelse af internettet de senere år.
2. Redegør for EU's indsats mod voldelig radikalisering på internettet.
3. Analyser, hvad der menes med privatiseret censur, og hvorfor det kan være problematisk.
4. Diskuter forslaget om at bruge tidligere radikaliserede og positive modfortællinger i kampen mod terrorpropaganda på internettet.
5. Giv dit bud på, hvordan man bedst bekæmper voldelig radikalisering på internettet.

Nøglebegreber: Terrorisme, demokrati, radikalisering, ytringsfrihed, overvågning, retssikkerhed.

Senest redigeret 15. maj 2017.

 

 

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.