Europol

Politimyndighederne i de 28 EU-lande er meget forskellige, og det kan derfor være svært at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne. I et forsøg på at harmonisere og effektivisere arrestprocessen har EU derfor samlet Europol som én fælles politimyndighed.

Europol har hovedkvarter i byen Haag i Amsterdam og fungerer som en samlet støtte for EU-landenes forskellige politimyndigheder. Enheden har ét samlet formål: at forebygge og bekæmpe kriminalitet på tværs af medlemslandendes grænser.

På grund af Lissabon-traktaten, som blev vedtaget i 2009, blev Europol i 2015 gjort til et overstatsligt EU-samarbejde. I et overstatslig samarbejde kan EU i en flertalsafstemning mellem EU-landene træffe bindende beslutninger, som har direkte virkning i medlemslandene. Det danske retsforbehold gør, at Danmark kun kan deltage i EU's retspolitik på et mellemstatsligt niveau.

Danmark risikerede derfor at ryge ud af Europol-samarbejdet, og derfor blev der afholdt en folkeafstemning i Danmark i december 2015. Her var der flertal for at bevare retsforbeholdet, og den danske regering måtte derfor forhandle om en særaftale med Europol. Den faldt på plads i slutningen af april 2017 - et par dage inden Europol blev overstatsligt.

Arbejdsspørgsmål:

1. Redegør for politisamarbejdet i Europol.
2. Beskriv betydningen af, at Europol er gået fra et mellemstatsligt til et overstatsligt niveau.
3. Forklar, hvad Danmarks særaftale med Europol indebærer.
4. Giv dit bud på, hvorvidt den nye aftale forringer Danmarks mulighed for at bekæmpe kriminalitet.  

Nøglebegreber: Europol, Retsforbeholdet, Lissabontraktaten, arrestprocessen, mellemstatslig og overstatslig samarbejde, efterforskning, flertalsafstemning, EU-retlige og indre anliggender, EU, kriminalitet, politisamarbejde.

Senest redigeret 15. maj 2017.