Grænsen mod Øst

30213663881 35151380D4 Z

Den følsomme grænse til Sydossetien. Foto: Flickr/Jelger Groeneveld

Indtil videre har vi primært beskæftiget os med de ydre grænser, som ligger i Sydeuropa. Men EU har også en lang ydre grænse mod øst. Der ankommer ikke mange flygtninge og migranter den vej. Til gengæld ligger Rusland Øst for EU. Og de seneste år er forholdet mellem Rusland og EU blevet gradvist forværret på grund af krisen i Ukraine fra 2014. 

Rusland grænser op til Finland, de baltiske lande og til Polen, som alle er medlem af EU. Og så grænser Rusland op til en gruppe europæiske lande, der ligger udenfor EU. Det gælder blandt andet Hviderusland, Ukraine og Georgien. Georgien ligger strengt taget på grænsen mellem Europa og Centralasien, og der er ingen EU-lande, som grænser op til landet Ikke desto mindre er man ikke i tvivl om, at EU er til stede i Georgien, når man rejser rundt i landet. Der er EU-flag på næsten alle officielle bygninger.

Det er der særligt én grund til. Ligesom Ukraine er Georgien nemlig i den situation, at Rusland er militært til stede i dele af landet. I 2008 valgte to områder i Georgien, Sydossetien og Abkhatien, at erklære sig uafhængige. Det fik de hjælp til af det Russiske militær, hvorfor uafhængighedskrigen var ganske kort - fem dage. Herefter mente områderne selv, at de havde løsrevet sig. Og de ønskede at blive betragtet som selvstændige stater. Hverken EU eller USA gør dog dette. Rusland anerkender dem til gengæld som selvstændige, og derfor opretholder russiske styrker kontrollen af grænserne mellem de to områder og resten af Georgien.  

I dag er EU tilstede i landet med en såkaldt monitoreringsmission. Missionens 320 ansatte bruger blandt andet ressourcer på at holde øje med, hvad der sker ved grænserne mellem Sydossetien, Abkhasien og resten af Georgien. Siden krigen sluttede i 2008 har konflikten mellem Rusland og Georgien været stort set fastfrosset, men der står stadig russisk militær og bevogter grænserne, da parterne ikke kan blive enige om en løsning. EU's mandat er at være til stede som en fredsbevarende og stabilitetsskabende mission. Og Rusland har ladet EU indtage den rolle.

6333506313 1292249855 O

Medlemmer EU's observatørmission i Georgien. Foto: Flickr/Jelger Groeneveld

På den anden side gør EU også en del for at trække Georgien tættere på unionen. Eksempelvis fik georgierne i marts 2017 adgang til at rejse visumfrit i EU i tre måneder ud af en periode på 180 dage. Og EU har indgået en handelsaftale med Georgien, ligesom man har gjort med Ukraine og Moldova. EU medfinansierer også udgifterne til de flygtningebyer, som er bygget udenfor Sydossetien. En del geogiere er nemlig blevet tvunget til at forlade deres hjem, fordi de befandt sig i Sydossetien eller Abkhasien. Alle disse tiltag er en del af EU's naboskabspolitik.

Samlet set involverer EU's naboskabsprogram 16 lande udenfor EU. Det er langt fra alle lande, som får samme opmærksomhed som Georgien, men fælles for landene er, at EU med sit program ønsker at promovere unionen som en stærk og god allieret.

EU vs. disinformation

Det faktum, at konflikten i Georgien synes fastfrosset, er dog ikke det samme som, at der ikke udkæmpes kampe. De foregår bare på et andet plan. Nemlig i medierne.

Georgien er kendt for at have mange tv-kanaler og internetmedier. Og nogen af dem er særligt venligtsindede overfor Rusland. Den samme tendens ses også i de andre tidligere sovjetlande, eksempelvis i Ukraine, Moldova og de baltiske lande.

 I 2015 nedsatte EU derfor en ny enhed kaldet Stratcom under EU's udenrigstjeneste European External Action Service. Stratcoms arbejde er at bekæmpe den strøm af falsk information, som EU mener, at Rusland spreder i en lang række lande. Det gælder både i lande i og udenfor EU. Stratcom bruger derfor en del ressourcer på at bekæmpe det, de kalder disinformation. De sker blandt andet via denne hjemmeside:

https://euvsdisinfo.eu/

Her kan man læse om analyser af russiske talkshows og nyheder, der afmonterer falske nyheder om, at eksempelvis Danmark har legaliseret sexuelt misbrug af dyr.

Screen Shot 2017 12 20 At 195106

 Kampagneplakat fra Stratcom

 Stratcom har også hjemmesider på Russisk og Facebook- og Twitterprofiler på alle de relevante sprog. Du kan se deres arbejde i georgien her via deres Georgiske facebookside.

https://www.facebook.com/europeanunioningeorgia/

Den russiske regering i Kreml har altid benægtet at udsende nogen form for falske eller vildledende nyheder. Og derfor adresserer Rusland også EU's åbenlyse bekæmpelse af misinformation engang imellem. På den anden side legitimerer indsatsen også Ruslands arbejde og får Rusland til at fremstå som et magtfuldt land.

Ifølge Stratcom er Ruslands mål ikke at overbevise nogen om, at Rusland er bedre end EU. Det er snarere målet at miskreditere EU's medlemsstater. Det gøres ved at skabe forvirring om, hvad der er fakta, og hvad der er opspind. For eksempel er der talrige historier om, at østlande, der er blevet medlem af EU, er blevet fattigere, efter de har tiltrådt unionen. 

Spørgsmålet er så, hvilken effekt Stratcoms strategi har på borgerne i EU's nabolande. Mange af nyhederne har tendens til at være ganske kritiske overfor Rusland. Og det kan måske få nogen borgere til at stille sig lige så tvivlende overfor den information, der kommer fra EU, som den information, der kommer fra Rusland. I tilfældet med Georgien skal EU desuden være særligt opmærksom på at balancere kritikken af Rusland. Det skyldes, at EU's mandat netop er at være fredsbevarende og ikke konfliktoptrappende. Problemstillingen illustrerer de mange dilemmaer der opstår, når EU ønsker at påvirke sine naboer i en bestemt retning.

 

Nøgleord:

Selvstændige stater

Monitoreringsmission

Visumfrihed

European External Action Service

EU's naboskabspolitik

Stratcom

Disinformation

 

Relevante links og artikler:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en

https://eumm.eu/en/new_media_gallery/gal_what_is_eumm

https://euvsdisinfo.eu/

https://www.facebook.com/EUvsDisinfo/

https://twitter.com/EUvsDisinfo

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-

https://www.theguardian.com/world/2017/jan/23/eu-escalates-campaign-russian-propaganda

 

Undervisningsspørgsmål:

  1. Beskriv hvad EU's naboskabspolitik går ud på?
  2. Hvad vinder EU ved at investere ressourcer i en årelang fredsbevarende mission i Georgien?
  3. Hvilke etiske og diplomatiske problemstillinger er forbundet med Stratcoms arbejde?

 

Læs del 1: Endestation Spanien

Læs del 2: De græske lejre

 

 

Dette undervisningsprojekt er blevet produceret med støtte fra Europa-Nævnet

 

Logo Eunaevnet