Den spanske grænse - udlicitering af kontrol

De seneste 10 år har antallet af migranter og flygtninge, som ankommer til Spanien via kystvejen været en del lavere end antallet, som kommer til Italien og Grækenland.

Hvis du går ind på Frontex interaktive oversigt, kan man du se den store forskel på, hvor mange der ankommer via de forskellige ruter.

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/ 

Ser man på Spaniens geografiske placering i forhold til Afrika, kan man undre sig over, at der ikke ankommer flere personer fra Marokkos eller Algeriets kyst, taget i betragtning hvor mange der eksempelvis kommer til Italien fra Libyens kyst.

IMG 0174

Svaret på det lave tal skal findes i de bilaterale aftaler, som Spanien har indgået med netop Marokko og Algeriet, men også aftaler med Senegal og Mauretanien har været vigtige. Det er nemlig fra disse fire lande, at de fleste migranter og flygtninge forsøger at sejle over havet for at nå Sydspaniens kyst eller de Kanariske øer. I grove træk kan man sige, at Spanien har udliciteret grænsekontrollen til de lande, der ligger uden for EU. En praksis Spanien startede og udviklede i starten og midten af 00'erne.

Aftalerne er et slags diplomatisk håndværk, der ikke nødvendigvis siger noget om grænsekontrol eller hjemsendelse. Det forklarer professor ved Det Europæiske Universitet i Firenze, Jean Pierre Cassarino. Han er ekspert i netop denne form for aftaler. Og hvis du vil læse mere om dem, kan du gå ind på hans hjemmeside og oprette en profil her:

http://www.jeanpierrecassarino.com/datasets/ra/

Der står heller ikke noget i aftalerne om, hvor meget Spanien betaler landene for at udføre denne kontrol. Men faktum er, at Spanien investerer store beløb i de Afrikanske lande, som udfører kontrollen for Spanien, hvis de opfylder deres del af aftalerne. Udover direkte investeringer indgår Spanien blandt andet fordelagtige handelsaftaler med landene, taler deres sag i EU og hjælper med at uddanne deres grænsevagter.

Med mindre modydelsen er stor, er det umiddelbart ikke en fordel for de fleste afrikanske lande at indgå denne form for bilaterale aftaler med EU-lande. Det skyldes for det første, at effektiv grænsekontrol er omkostningsfuldt. For det andet ser en del afrikanske lande udvandring som en fordel, fordi de migranter, som kommer til EU og får et arbejde, sender betydelige beløb tilbage til familien.

Hvis migranter og flygtninge når den spanske kyst, eller bliver samlet op af et spansk fartøj, har de ret til at søge asyl. De migranter, som ikke søger asyl eller får afslag på asyl, kan dog ikke nødvendigvis sendes tilbage til Marokko eller Algeriet, hvor de tog afsted fra. Disse lande tager nemlig kun deres egne borgere tilbage.

IMG 0215

En del lande tager dog ikke engang deres egne borgere tilbage. Spørgsmålet om, hvorvidt migranter kan sendes tilbage til deres hjemland afhænger i høj grad af, om Spanien har indgået aftaler med disse hjemlande, og dernæst om Spanien har tilføjet ekstra værdi til disse lande i form af investeringer. Hvis det ikke er tilfældet, kan et land nægte at anerkende, at en person stammer fra deres land, eller de kan vælge at trække processen i langdrag. Imens bliver migranten nødt til at blive i Spanien, hvis de ikke vælger at rejse illegalt videre ind i EU.

Italien har tidligere lavet lignende bilaterale aftaler med Libyens nu afdøde diktator Muammar Gaddafi. Men efter borgerkrigen i Libyen i 2011 har landet været så ustabilt, at det reelt har været umuligt for både Italien og EU at indgå samme slags aftaler. Det har dog ikke forhindret landene i at forsøge. Til trods for at forholdene i Libyen er blevet stærkt kritiseret af både FN og Amnesty, som i 2017 har rapporteret om gigantiske menneskelejre, tortur, voldtægt og slavehandel.

Overvågning af havet

Det er vigtigt at gøre sig klart, at EU's ydre grænser bliver bevogtet af de enkelte medlemslande. Flere lande vælger dog at invitere EU's grænseagentur Frontex til også at hjælpe. Det kan være med fartøjer, mandskab fra andre EU-lande eller ny teknologi. I Spanien går de seneste Frontex-operationer under navnet Hera, Indalo og Minerva. De supplerer den spanske kystvagt La Guardia Civil og den spanske redningstjeneste Salvamento Maritimo.

Da vi interviewer en repræsentant fra kystvagten La Guardia Civil, henviser han til vigtigheden af at redde liv. Han forklarer, at det er derfor Spanien har aftalt med Marokko, at Spanien overvåger Marokkansk farvand og underretter Marokkanerne, hvis de finder både med migranter. Herefter samler den marokkanske kystvagt bådene op og sejler dem tilbage til Marokko, uagtet at migranterne måske slet ikke ønsker at blive reddet tilbage til Marokko.

Video af løjtnant Pedro Jemar fra den spanske kystvagt La Guardia Civil

Når migranterne kommer ind i spansk farvand, bliver de oftest samlet op af spanske fartøjer. Så snart de er på et spansk fartøj er de juridisk set i Spanien og bliver sejlet ind til den spanske kyst.

Screen Shot 2017 12 14 At 200711

For migranterne og flygtningene er det som regel en fordel at komme til Spanien, som stiller bolig, lommepenge, skolegang og lægefaciliteter til rådighed for de ankomne. I Marokko må de fleste illegale indvandrere og flygtninge klare sig selv. Det er således kun indenfor de seneste år, at Marokko har forsøgt at registrere antallet af illegale indvandrere, hvilket ikke har været nemt, da mange helst ikke vil registreres. Det forklarer lederen af the National Human Rights Council i Marokko El Hannouchi, da vi møder ham i Marokkos hovedstad Rabat.

De spanske enklaver

Spanien har også en smule landegrænse til Marokko. De to spanske enklaver Ceuta og Melilla ligger egentlig i Marokko, men er spansk territorium. De modtager cirka 3000 migranter og flygtninge om året, der formår at krydse grænsen til disse enklaver.

Mange forsøger at krydse hegnet, mens andre forsøger at komme dertil med båd. Spanien og Marokko har også her indgået aftaler om grænsekontrol. Blandt andet har landene i 2015 aftalt, at personer, som bliver fanget af spanske grænsevagter mellem det spanske og marokkanske grænsehegn, bliver sendt tilbage til Marokko. En aftale der er blevet stærkt kritiseret af Europarådets menneskerettighedskommissær, fordi det kan diskuteres om Spanien her praktiserer direkte push backs. Push backs er ikke lovlige, når et land har underskrevet FN's Flygtningekonvention. For så snart en person, når den spanske grænse har de i juridisk set ret til at søge asyl.

IMG 0190

Alligevel er der mange, som forsøger at krydse grænsehegnene. Da vi besøgte Ceuta talte vi med flere migranter, der fortalte om, hvordan de havde hoppet mellem de to grænsehegn, eller havde kravlet rundt om hegnene, der hvor de slutter ved kysten. De forklarede også, at de fleste bruger mange forsøg på at krydse hegnene og som regel opholder sig illegalt i Marokko i flere år, før det lykkedes for dem at krydse hegnene, der er kontrolleret af ganske mange marokkanske grænsevagter og hunde. Det oplevede vi selv, da vi gik en tur på den marokkanske side af hegnet. Her blev vi fulgt af seks personer, som sikrede sig, at vi ikke tog nogle billeder.

Screen Shot 2017 12 14 At 200457

Video med Junior Franck Brugna

Skubbes ud på farlige ruter

Da vi besøger La Guardia Civil får vi også lov til at se kontrolcentret. Når man ser på det avancerede kontroludstyr hos kystvagten, kan man hurtigt få det indtryk, at det er umuligt at nå det spanske farvand, uden at blive opdaget. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Det forklarer Talskvinde for Frontex Ewa Moncure, da vi ringer hende op et par uger senere. Hun forklarer, at det ofte er meget svært at spore de små gummibåde, som rigtig mange krydser havet i. Disse gummibåde er usikre og livsfarlige, og hvert år dør mange mennesker, fordi bådene ikke kan holde.

Den internationale organisation for migration, IOM, registrerer såvidt muligt alle dødsfald på diverse migrations- og flugtningeruter. Du kan se, hvor mange der dør hvert år, ved at gå ind på dette link og klikke på det interaktive kort.

https://missingmigrants.iom.int/

Gummibådene er både billige og svære at spore, og derfor vælger flere migranter og flygtninge at bruge dem, hvis de ikke føler, at de har kræfter til at krydse grænsehegnene, som i øvrigt også er farlige at krydse, da de er høje og dækkede af pigtråd. Flere migranter har også rapporteret, at de er blevet skudt på af de marokkanske grænsevagter, hvis de ikke er blevet bidt af patruljehundene i forsøget på at kravle over hegnet.

Man kan så spørge sig selv om, hvorfor de ikke bare går op til de grænseovergange ved landegrænserne og søger asyl. Men det er svært for især migranter og flygtninge, der kommer fra lande syd for Sahara. De bliver ofte forhindret i det af de marokkanske grænsevagter. Flere beretter, at de bliver forhindret i at nå hen til den spanske del af grænseovergangen af de marokkanske myndigheder. Det efterlader de fleste med én mulighed, og det er gummibåden.

Video fra kontrolcentret

Nøgleord:

IOM

Bilaterale aftaler

Hjemsendelse (readmission)

FN's Flygtningekonvention

Europarådet

Push backs

 

Nyttige links og artikler:

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/

http://www.jeanpierrecassarino.com/datasets/ra/

https://www.ifad.org/documents/36783902/4a5640d9-e944-4a8c-8007-a1bc461416e6

https://missingmigrants.iom.int/

http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-11-24-nu-krydser-migranterne-europas-bedst-bevogtede-middelhavsgraense

https://www.information.dk/udland/2017/12/spanien-forfinet-model-forhindrer-migranter-krydse-graensen?lst_cntrb

 

Undervisningsspørgsmål:

  1. Hvordan foregår den spanske grænsekontrol. Hvor mange parter er involveret, og hvad er deres opgaver?
  2. Hvorfor kommer der så markant færre flygtninge og migranter til Spanien end til Italien?
  3. Diskuter de etiske og praktiske problemstillinger ved at udlicitere grænseovervågningen til lande uden for EU. 

 

Læs del 2: Grækenland-Tyrkiet

Læs del 3: Georgien og grænsen mod Øst

 

Dette undervisningsprojekt er blevet produceret med støtte fra Europa-Nævnet

 

Logo Eunaevnet