Kvotehandel med CO2

EU lancerede i 2005 et nyt system til at bekæmpe de globale klimaforandringer. Systemet går ud på at sætte et loft for, hvor meget CO2 de mest energitunge virksomheder i Europa tilsammen må udlede.

På baggrund af loftet har EU fordelt et antal kvoter svarende til den mængde CO2, der må udledes, på i alt 11.000 virksomheder. Én kvote giver en virksomhed ret til at udlede ét ton CO2.

Hvis en virksomhed ikke bruger alle sine kvoter, kan den sælge dem videre til andre virksomheder. Omvendt må virksomheder, der udleder mere CO2, end de har kvoter til, købe sig til flere. Idéen med systemet er at gøre CO2-udledning dyrere, så virksomhederne begynder at bruge mere klimavenlig teknologi.  

Kvotesystemet er aldrig rigtig begyndt at virke. Der har været for mange kvoter på markedet, og kvoterne har været for billige til, at industrien har følt sig nødsaget til at omstille til grøn teknologi. EU-Kommissionen er dog meget opsat på at få systemet til at virke og fik i sommeren 2013 godkendt et forslag om midlertidigt at fjerne nogle kvoter fra markedet for at få prisen til at stige. Det har dog ikke haft den store effekt. 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvordan fungerer EU's kvotehandelssystem?
  2. Hvorfor har handlen med CO2-kvoter ikke været en succes?
  3. Diskutér, om 'backloading' kan forbedre kvotesystemet.
  4. Vurdér, om kvotehandelssystemet har potentiale til at blive et effektivt redskab til at nedbringe CO2-udledningen i fremtiden.  

Nøglebegreber: EU's klima og energipolitik, CO2-kvoter, EU's kvotehandelssystem ETS, Kyoto-protokollen, kvotepris, kvoteloft, reduktionsmål, grøn omstilling, industriinteresser, udledningstilladelser, EU-kommissionen, lobbyisme.

Senest redigeret den 1. marts 2016

Logo

Kommissionens logo

Artikler
Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.

Links
Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.