EU's klimamål

Som led i bekæmpelsen af de globale klimaforandringer har EU vedtaget en fælles målsætning om at reducere 80-95% af sit samlede CO2-udslip inden 2050. Men for at nå dertil, er det nødvendigt at sætte nogle delmål. EU har derfor på klima- og energiområdet tre delmål for år 2020 og ligeledes tre delmål for år 2030.

Målene for år 2020 kaldes for 20-20-20-målene og går ud på henholdsvis at mindske udledningen af CO2 med 20%, at sikre 20% vedvarende energi i det samlede forbrug og at spare 20% energi. Disse mål blev vedtaget i 2008, og EU har siden vedtaget forskellige tiltag, der skal sikre, at målene bliver nået.

Efter flere års seje forhandlinger blev EU's statsledere i oktober 2014 enige om delmålene for 2030. Der var stor forskel på, hvor ambitiøse målsætninger de forskellige medlemslande ville gå med til, men de blev til sidst enige om et kompromis.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvordan lyder EU's nye 2030-mål?
  2. Hvilke lande er skeptiske over for delmålene, og hvorfor?
  3. Diskutér fordele og ulemper ved de nye 2030-målsætninger.
  4. Hvordan synes du, at 2030-målene skulle have været? Begrund dit svar.

Nøglebegreber: EU's klimapolitik, klimaforandringer, vedvarende energi, klimapakke, klimamål, CO2-udledning, byrdefordeling, Polen, nationale særinteresser, lobbyisme, sikkerhedspolitik

Senest redigeret 19. april 2017.

  Logo

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.