TTIP efter Trump

I juni 2013 begyndte EU at forhandle med USA om en frihandelsaftale, der kaldes TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). EU og USA står samlet for 50 % af den globale økonomi, og EU-Kommissionen mener, at mere handel mellem de to parter kan øge den europæiske vækst og antallet af arbejdspladser betydeligt.

Told på de varer, der handles mellem EU og USA, er stort set fjernet allerede. Derfor handler aftalen mere om at afvikle de såkaldt "tekniske handelshindringer". TTIP har dog mødt stor modstand fra kritikere, der bl.a. frygter, at de europæiske forbrugere bliver nødt til at acceptere genmodificerede grøntsager og kød med hormontilskud. 

Handelsaftalen skulle oprindeligt være færdigforhandlet i 2016. Med valget af Donald Trump som amerikansk præsident er fremtiden for TTIP dog temmelig usikker. Trump har i længere tid været modstander af amerikanske frihandelsaftaler, som han beskylder for at flytte arbejdspladser ud af USA. 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Beskriv baggrunden for forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og USA.
  2. Redegør for de største udfordringer for gennemførelsen af aftalen indtil det amerikanske valg.
  3. Analyser betydningen af valget af Donald Trump for forhandlingerne om TTIP?
  4. Giv dit bud på mulige fremtidsscenarier for TTIP-aftalen.

Nøglebegreber: frihandelsaftale, frihandel, TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, ISDS, Invester-State Dispute Settlement, tekniske handelsbarrierer, handelshindringer, gensidig anerkendelse, harmonisering.

Senest redigeret 17. maj 2017.

Støttet af EU-Kommissionens Jean Monnet Program

Kommissionens logo

 

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.