TiSA

TiSA står for Trade in Services Agreement og er en handelsaftale, der forhandles mellem EU, USA og 21 selvstændige lande. TiSA følger samme principper som andre handelsaftaler, men adskiller sig ved at være rettet mod "serviceområdet". Serviceydelser handler bl.a. om transport, telekommunikation, vandforsyning og lægebehandling.

Forhandlingerne om aftalen er hemmelige, men offentligheden har via lækager fået indsigt i dele af indholdet. Her kan man se, at TiSA har et særligt fokus på liberaliseringer og øget markedsadgang inden for servicesektoren. Det vil sige øget udlicitering og privatisering samt en åbning af disse markeder for udenlandske virksomheder.

TiSA indeholder blandt andet en klausul, der gør, at privatisering og udliciteringer ikke kan trækkes tilbage, når først de er gennemført. Det har mødt kritik fra blandt andet fagbevægelsen, der mener, at aftalen kan begrænse landenes mulighed for selv at bestemme, hvilken type samfund de ønsker. Herunder hvilke serviceområder der skal være offentlige, og hvilke der skal være private.

Arbejdsspørgsmål:

1. Beskriv, hvad TiSA-aftalen dækker over, og hvem der deltager.
2. Redegør for den såkaldte "skraldenøgle"-klausul.
3. Analyser tilhængere og kritikeres argumenter i forhold til TiSA.
4. Giv din vurdering af positive og negative sider ved TiSA-aftalen.

Nøglebegreber: Frihandel, TiSA, tjenesteydelser, privatisering, demokrati.


Senest redigeret 18. maj 2017.

Kommissionens logo

 

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.