EU's frihandelsaftaler

 

Handelsorganisationen WTO (World Trade Organisation) var i mange år det vigtigste forum for regulering af international handel. I takt med at stadigt flere lande tilsluttede sig, blev det dog mere og mere besværligt at blive enige, og forhandlingerne i WTO brød i praksis sammen i 2015.

Siden har der været to parallelspor til et fælles regelsæt om handel på tværs af grænser, som begge foregår uden for WTO. Det ene er de bilaterale aftaler mellem to lande eller regioner. Det er for eksempel den handelsaftale, som EU har indgået med Sydkorea, færdigforhandlet med Canada (CETA) og forhandler med USA (TTIP). På den anden side er der de plurilaterale aftaler, som forhandles mellem flere end to parter på enkelte områder. Til dem hører bl.a. TiSA, som handler om handel med serviceydelser.

Formålet med handelsaftalerne er ikke bare at fjerne told og afgifter, men også at harmonisere de forskellige regler og varestandarder, der bliver opfattet som handelshindringer. Den regulering, som virksomheder oplever som hindringer, kan dog meget vel være det, som borgerne oplever som beskyttelse, lyder kritikken. Mange frygter derfor, at handelsaftalerne kan være med til at mindske landenes demokratiske selvbestemmelse og i sidste ende skade forbrugere, arbejdstagere, miljø og klima.

Arbejdsspørgsmål:

1. Hvordan har rammerne for EU's handel med resten af verden udviklet sig i nyere tid?
2. Hvad vil EU opnå med at lave frihandelsaftaler?
3. Hvad er de vigtigste argumenter for og imod EU's handelsaftaler?
4. Hvad betyder EU-domstolens afgørelse om Singapore-aftalen for EU's handelspolitik fremover?
5. Hvad tror du, at der skal til, hvis EU's handelsaftaler skal accepteres af befolkningen?

Nøglebegreber: frihandelsaftale, frihandel, handelshindringer, standarder, verdenshandel, WTO, bilaterale aftaler, multilaterale aftaler.

Senest redigeret 17. maj 2017.

Støttet af EU-Kommissionens Jean Monnet Program

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.