"Madbenzin"

Biobrændstof - eller populært kaldet "madbenzin" - er brændstof, der er fremstillet af eksempelvis majs, hvede, sojabønner og rapsolie. I Europa bruger vi biobenzin til at fylde i blandt andet biler og flyvemaskiner.

EU vedtog i 2008 et krav om, at biobrændstof skulle udgøre mindst 10 procent af bilernes brændstof i 2020. Målet var at skåne klimaet, da madbenzin er kategoriseret som vedvarende energi. Men beslutningen er blevet kritiseret, fordi biobrændstof har vist sig ikke at være helt så klimavenligt, og fordi det lægger pres på fødevaresituationen i u-landene.

Efter pres fra blandt andet miljø- og u-landsorganisationer opstod der i 2012 stor debat om problemstillingen, hvor der blev ytret ønske om, at EU-kravet om biobrændstof skulle trækkes tilbage. I september 2013 godkendte EU-Parlamentet, at kun seks procent af brændstof til biler må komme fra afgrøder. Mange mener dog, at det tal stadigvæk er alt for højt.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvad er biobrændstof?
  2. Hvorfor kan produktionen af biobrændstof være et problem?
  3. Diskutér EU's forslag om at begrænse biobrændstof.
  4. Hvilken rolle mener du, EU bør spille for at sikre fødevarer til verdens fattigste?

Nøgleord: biobrændstof, madbenzin, ethanol, brændstof, fødevarer, fødevaresikkerhed, klima, CO2, miljø

Senest redigeret 20. april 2017.

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.