Fødevarekontrol

I EU er der fælles regler for den mad, der produceres og sælges. Fødevarer må for eksempel ikke indeholde sygdomsfremkaldende bakterier eller medicinrester.

Selvom det er EU, der laver reglerne, er det medlemslandene, der udfører kontrollen. I Danmark er det Fødevarestyrelsen, der kontrollerer de virksomheder, som i sidste ende afsætter deres mad til supermarkeder eller restauranter. For at sikre, at landene gør deres arbejde ordentligt, har EU et kontrolkorps (EFSA).

EU's fødevarekontrol kom for alvor i søgelyset i forbindelse med den såkaldte hestekødsskandale i vinteren 2013. Der fandt man i store dele af Europa hestekød i flere færdigretter, som skulle have indeholdt oksekød.

Efter skandalen har der været en del debat om, hvorvidt fødevarekontrollen inden for EU er god nok, eller om den bør strammes. Særligt er der kommet fokus på, hvordan man sikrer, at fødevarer kan spores tilbage til det sted, de oprindeligt kommer fra.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvordan fungerer den fælles fødevarekontrol?
  2. Hvorfor er der behov for fælles regler for fødevarekontrol inden for EU?
  3. Hvordan hænger hestekødsskandalen sammen med EU's fødevarekontrol?
  4. Hvordan kan man forhindre en ny hestekødsskandale?

Nøgleord: Fødevarepolitik, Fødevaresikkerhed, Fødevarekontrol, Det indre marked, Varernes fri bevægelighed,  Nærhedsprincip, Kompetencedeling, Oprindelsesmærkning, Forbrugerbeskyttelse

Senest redigeret 12. februar 2016.

  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.